Ktl-icon-tai-lieu

Diễn đàn phụ nữ

Được đăng lên bởi troibaonhiutui
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 507 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Page | 1

CĐGD HUYỆN LẠC DƯƠNG
CĐ TRƯỜNG TH LONG LANH
BÀI THAM LUẬN
ĐaChais, ngày 15 tháng 10 năm 2014
Tham luận và trao đổi vai trò phẩm chất của phụ nữ Việt nam trong thời kì
công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước.
Kính thưa toàn thể các đoàn viên Công Đoàn trong nhà trường. Thực hiện hiệp
p công văn số 09/HD-CĐN ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Công Đoàn Giáo dục tỉnh
hướng dẫn tổ chức kỉ niệm 84 năm ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam.
- Hôm nay, trong không khí tưng bừng phấn khởi để trào đón lễ kỉ niệm 84 năm
ngày thành lập HLHPNVN 20/10/ 1930 – 20 /10 / 2014 . Lời đầu tiên, cho phép tôi xin
gửi tới tất cả các chị em lời chào, lời kính chúc sức khoẻ tốt đẹp nhất, chúc buổi tham
luận thành công tốt đẹp!
* Kính thưa các đồng chí !
Tiến tới kỉ niệm 84 năm ngày thành lập HLHPNVN do ban nữ công trường TH
tổ chức diễn ra trong không khí trang trọng, đầm ấm và có nhiều ý nghĩa. Đến với buổi
tham luận mỗi chị em đều mang tiếng nói của mình góp phần xây dựng phẩm chất về
người phụ nữ Việt trong thời kì CNH, HĐH của đất nước. Với cương vị là chủ tịch CĐ
tôi luôn suy nghĩ: Làm thế nào để lãnh đạo CĐ nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiện vụ
đươc giao.
* Thưa các đồng chí: Trong các nhà trường công tác đội ngũ được coi là nhiệm vụ
quan trọng hàng đầu, bởi đó là yếu tố quyết định đến chất lượng giáo dục đào tạo . Đối
với trường TH Long Lanh, công tác đội ngũ luôn được coi là nhiệm vụ nòng cốt, chúng
tôi đặc biệt quan tâm tới cán bộ nữ bởi đó là lực lượng chủ đạo trong nhà trường. Các
hoạt động của công đoàn và nữ công luôn được quan tâm chỉ đạo. Nhà trường đánh giá
cao vai trò của ban nữ công: đó là đội ngũ mạnh mẽ, đoàn kết, gương mẫu, sáng tạo luôn
hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao và biết xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc.
Thành tích của cán bộ giáo viên nữ đã góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy các
phong trào thi đua và xây dựng nhà trường trở thành đơn vị gương mẫu tiêu biểu mọi
mặt. Để đạt được thành tích đó, chị em phải luôn cố gắng và vượt lên chính mình, bởi
khác với nam giới phụ nữ còn gặp khó khăn thách thức khi thực hiện vai trò làm dâu,
làm mẹ trong gia đình. Giúp cho chị em luôn hiểu đúng đắn về vai trò, phẩm chất của
phụ nữ trong thời kì công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, trong buổi thảo luận hôm
nay tôi mong muốn: chị em cùng góp tiếng nói của mình bàn và hiểu về phẩm chất của
người phụ nữ VN trong thời kì CNH, HĐH đất nước.
* Thưa các đồng chí: Trong suốt quá trình cách mạng. Đảng ta luôn quan tâm lãnh
đạo công tác phụ nữ và ...
CĐGD HUYỆN LẠC DƯƠNG
CĐ TRƯỜNG TH LONG LANH
BÀI THAM LUẬN
ĐaChais, ngày 15 tháng 10 năm 2014
Tham luận trao đổi vai trò phẩm chất của phụ nữ Việt nam trong thời
công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước.
Kính thưa toàn thể các đoàn viên Công Đoàn trong nhà trường. Thực hiện hiệp
p công văn số 09/HD-CĐN ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Công Đoàn Giáo dục tỉnh
hướng dẫn tổ chức kỉ niệm 84 năm ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam.
- Hôm nay, trong không khí tưng bừng phấn khởi để trào đón lễ kỉ niệm 84m
ngày thành lập HLHPNVN 20/10/ 1930 20 /10 / 2014 . Lời đầu tiên, cho phép tôi xin
gửi tới tất cả các chị em lời chào, lời kính chúc sức khoẻ tốt đẹp nhất, chúc buổi tham
luận thành công tốt đẹp!
* Kính thưa các đồng chí !
Tiến tới kỉ niệm 84 năm ngày thành lập HLHPNVN do ban nữ công trường TH
tổ chức diễn ra trong không khí trang trọng, đầm ấm nhiều ý nghĩa. Đến với buổi
tham luận mỗi ch em đều mang tiếng nói của mình góp phần xây dựng phẩm chất về
người phụ nữ Việt trong thời CNH, HĐH của đất nước. Với cương vị chủ tịch
tôi luôn suy nghĩ: Làm thế nào để lãnh đạo CĐ nhà trưng hoàn thành xuất sắc nhiện vụ
đươc giao.
* Thưa các đồng chí: Trong các nhà trường công tác đội ngũ được coi là nhiệm vụ
quan trọng hàng đầu, bởi đó yếu tố quyết định đến chất lượng giáo dục đào tạo . Đối
với trường TH Long Lanh, công tác đội ngũ luôn được coi nhiệm vụ nòng cốt, chúng
tôi đặc biệt quan tâm tới cán b nữ bởi đó lực ng ch đạo trong nhà trường. Các
hoạt động của công đoàn nữ ng luôn được quan tâm chỉ đạo. Nhà trường đánh giá
cao vai trò của ban nữ công: đó là đội ngũ mạnh mẽ, đoàn kết, gương mẫu, sáng tạo luôn
hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao và biết xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc.
Thành tích của cán bộ giáo viên nữ đã góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy c
phong trào thi đua xây dựng nhà trường trở thành đơn vị ơng mẫu tiêu biểu mọi
mặt. Để đạt được thành tích đó, chị em phải luôn cố gắng vượt lên chính mình, bởi
khác với nam giới phụ nữ còn gặp khó khăn thách thức khi thực hiện vai trò làm dâu,
làm mẹ trong gia đình. Giúp cho chị em luôn hiểu đúng đắn về vai trò, phẩm chất của
phụ nữ trong thời công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, trong buổi thảo luận hôm
nay tôi mong muốn: chị em cùng góp tiếng nói của mình bàn hiểu về phẩm chất của
người phụ nữ VN trong thời kì CNH, HĐH đất nước.
* Thưa các đồng chí: Trong suốt quá trình cách mạng. Đảng ta luôn quan tâm lãnh
đạo công tác phụ nữ và thực hiện mục tiêu về bình đẳng giới. Trong thời kì đổi mới, chủ
trương của Đảng về công tác phụ nữ bình đẳng giới được thể hiện xuyên suốt trong
1
Page | 1
Diễn đàn phụ nữ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Diễn đàn phụ nữ - Người đăng: troibaonhiutui
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Diễn đàn phụ nữ 9 10 590