Ktl-icon-tai-lieu

Điều Giản dị

Được đăng lên bởi tienloc2710
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 675 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Điều Giản Dị

Thẩm Hồng Thụy

Điều Giản Dị
Tác giả: Thẩm Hồng Thụy
Thể loại: Nghệ Thuật Sống
Website: 
Date: 19-October-2012

Hơn 10 giờ đêm, anh mệt mỏi bước lên được căn hộ tầng 10 của mình. Chợt sững người, dưới
ánh sáng vàng vọt ở hành lang, người bạn cũ thời đại học đang ngồi nhẫn nại chờ đợi. Cuộc gặp
sau gần chục năm xa được anh đón nhận bằng câu hỏi: "Lâu nay biến đi đâu thế, chắc nhân dịp
gì mới ghé?...". Bạn làm nghề đi đo đạc địa chính thay đổi địa điểm công việc nay đây mai kia,
mà chỉ toàn ở ngoại thành thôi, chẳng mấy khi gặp bạn gặp bè. "Lâu quá không có tin tức gì về
bạn bè, tao nhớ tụi bay, thế là bắt xe ôm đi mấy chục cây số về đây, chờ đã hơn hai tiếng đồng
hồ rồi".
Gợn lên trong anh một cảm giác có lỗi. Cái cảm giác của những kẻ sống thu mình ở thành thị
quá lâu, bị bao chặt bởi một kiểu sống theo quan hệ mùa vụ, nhân dịp... Bạn bè, đồng nghiệp
đến thăm nhau cứ "hẹn có dịp rảnh...", để rồi chỉ sau vài chục phút lại gặp nhau trong quán
nhậu rỉ rả, lại cười chào vờ như chẳng có lời hẹn đã qua. Thậm chí dạo anh mới đi làm, một
đồng nghiệp còn khuyên rất chân thành: "Nếu các sếp không mời thì chớ tự tiện đến nhà thăm,
kẻo không lại bị cho là dòm ngó hoặc là đến để tâu hót, nịnh nọt...". Những định kiến cứ như
vây bọc những con người thị thành...
Cái bắt tay của bạn bóp thật chặt dứt anh ra khỏi những suy nghĩ miên man. Thế là bạn đi...
Anh ngồi bệt xuống chỗ bạn vừa đứng lên, lại miên man: Giá mà người ta luôn có thể đến thăm
nhau với một lý do giản dị như thế, vì còn nhớ về nhau...
(Truyện do bạn Junma (Email: junma@vol) gởi đến Xitrum.net)

Trang 1/1
Powered by TCPDF ()...
Điều Giản Dị Thẩm Hồng Thụy
Điều Giản Dị
Tác giả: Thẩm Hồng Thụy
Thể loại: Nghệ Thuật Sống
Website: http://motsach.info
Date: 19-October-2012
Hơn 10 giờ đêm, anh mệt mỏi bước lên được căn hộ tầng 10 của mình. Chợt sững người, dưới
ánh sáng vàng vọt ở hành lang, người bạn cũ thời đại học đang ngồi nhẫn nại chờ đợi. Cuộc gặp
sau gần chục năm xa được anh đón nhận bằng câu hỏi: "Lâu nay biến đi đâu thế, chắc nhân dịp
mới ghé?...". Bạn làm nghề đi đo đạc địa chính thay đổi địa điểm công việc nay đây mai kia,
chỉ toàn ngoại thành thôi, chẳng mấy khi gặp bạn gặp bè. "Lâu quá không có tin tức gì về
bạn bè, tao nhớ tụi bay, thế bắt xe ôm đi mấy chục cây số về đây, chờ đã hơn hai tiếng đồng
hồ rồi".
Gợn lên trong anh một cảm giác lỗi. Cái cảm giác của những kẻ sống thu mình thành thị
quá lâu, bị bao chặt bởi một kiểu sống theo quan hệ mùa vụ, nhân dịp... Bạn bè, đồng nghiệp
đến thăm nhau cứ "hẹn dịp rảnh...", để rồi chỉ sau vài chục phút lại gặp nhau trong quán
nhậu rỉ rả, lại cười chào vờ như chẳng lời hẹn đã qua. Thậm chí dạo anh mới đi làm, một
đồng nghiệp còn khuyên rất chân thành: "Nếu các sếp không mời thì chớ tự tiện đến nhà thăm,
kẻo không lại bị cho dòm ngó hoặc đến để tâu hót, nịnh nọt...". Những định kiến cứ như
vây bọc những con người thị thành...
Cái bắt tay của bạn bóp thật chặt dứt anh ra khỏi những suy nghĩ miên man. Thế bạn đi...
Anh ngồi bệt xuống chỗ bạn vừa đứng lên, lại miên man: Giá mà người ta luôn có thể đến thăm
nhau với một lý do giản dị như thế, vì còn nhớ về nhau...
(Truyện do bạn Junma (Email: junma@vol) gởi đến Xitrum.net)
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Trang 1/1 http://motsach.info
Điều Giản dị - Người đăng: tienloc2710
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Điều Giản dị 9 10 446