Ktl-icon-tai-lieu

Đối chiếu từ xưng hô trong dịch thuật

Được đăng lên bởi AnhTrinh Nguyen
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 773 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TỪ XƯNG HÔ TRONG DỊCH THUẬT
ADDRESS FORMS IN TRANSLATION
PHẠM THÀNH VINH
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng

TÓM TẮT
Trong bất kỳ một hành vi giao tiếp nào xưng hô là hiện tượng không thể tránh được. Hình thái
xưng hô không những chỉ đóng vai trò quan trọng trong các tài liệu khoa học, pháp lý và
thương mại mà còn thực hiện các chức năng ngữ dụng. Hầu như bất kỳ người Việt Nam học
tiếng Anh nào cũng gặp phải một số khó khăn khi nói, viết, dịch hệ thống xưng hô từ tiếng
Anh sang tiếng Việt. Bài viết này đề cập đến hình thái xưng hô Anh Việt và phân tích các khía
cạnh dụng học để dịch từ xưng hô.
ABSTRACT
In any act of communication, addressing is, so to speak, unavoidable. Address forms not only
play an important role in scientific, legal and commercial documents but also perform
pragmatic functions. It can be said that, any Vietnamese learners of English have some
difficulties in speaking, rendering address forms from English into Vietnamese. The paper
refers to a contrastive analysis of English - Vietnamese address forms and analyses some
pragmatic aspects in translating these forms.

1. Đặt vấn đề
Hình thái xưng hô hay từ xưng hô có thể nói không thể thiếu được trong bất kỳ một
hành động giao tiếp nào, nhưng tại sao khi dịch từ xưng hô từ một ngôn ngữ gốc (source
language) như tiếng Anh sang một ngôn ngữ đích (target language) như tiếng Việt và ngược
lại, hầu hết những người học tiếng Anh đều gặp phải những khó khăn không nhỏ? Chúng tôi
xin đề cập đến một số khó khăn khi:
1.1. Dịch đại từ nhân xưng
Đại từ nhân xưng trong tiếng Anh khá đơn giản, chỉ gồm I, you, he, she, they, we, it và
các biến thể của chúng về ngôi, giống, cách: me, you, him, her... Ngôi thứ nhất và hai (I you) vốn được sử dụng rất rộng rãi khi nói cũng như viết với bất cứ ai, không phân biệt tuổi
tác, giới tính, vị thế xã hội, quan hệ giữa người nói và người nghe, nhưng khi chuyển sang
tiếng Việt thì người dịch phải cân nhắc giữa nhiều lựa chọn và phải chọn đúng trong khi sử
dụng các danh xưng.
Chúng ta hãy xem xét ví dụ sau được trích từ [6]. Hai nhân vật trong hội thoại này là
một cô gái trẻ, Jane và một người đàn ông hơn Jane 20 tuổi, ông Rochester.
Rochester: “I love you. You, small and poor and plain, I ask you to marry me!”
Jane: “You want to marry me, I cried, almost beginning to believe him. But I have no
friends, no money, no family”
Rochester: Tôi yêu em! Em, một người con gái nhỏ bé, nghèo và giản dị, Tôi muốn hỏi
cưới em!”
Jane: “Ông muốn cưới em ? Tôi nói đầy vẻ ngạc...
TỪ XƯNG HÔ TRONG DỊCH THUẬT
ADDRESS FORMS IN TRANSLATION
PHẠM THÀNH VINH
Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng
TÓM TẮT
Trong bất kỳ một hành vi giao tiếp nào xưng hô là hiện tượng không thể tránh được. Hình thái
xưng không những chỉ đóng vai trò quan trọng trong c tài liệu khoa học, pháp lý
thương mại mà còn thực hiện các chức năng ngữ dụng. Hầu như bất kỳ người Việt Nam học
tiếng Anh nào cũng gặp phải một số khó khăn khi nói, viết, dịch hệ thống xưng từ tiếng
Anh sang tiếng Việt. Bài viết này đề cập đến hình thái xưng hô Anh Việt và phân tích các khía
cạnh dụng học để dịch từ xưng hô.
ABSTRACT
In any act of communication, addressing is, so to speak, unavoidable. Address forms not only
play an important role in scientific, legal and commercial documents but also perform
pragmatic functions. It can be said that, any Vietnamese learners of English have some
difficulties in speaking, rendering address forms from English into Vietnamese. The paper
refers to a contrastive analysis of English - Vietnamese address forms and analyses some
pragmatic aspects in translating these forms.
1. Đặt vấn đề
Hình thái xưng hay từ xưng thể nói không thể thiếu được trong bất kỳ một
hành động giao tiếp nào, nhưng tại sao khi dịch từ xưng t một ngôn ngữ gốc (source
language) như tiếng Anh sang một ngôn ngữ đích (target language) như tiếng Việt ngược
lại, hầu hết những người học tiếng Anh đều gặp phải những khó khăn không nhỏ? Chúng tôi
xin đề cập đến một số khó khăn khi:
1.1. Dịch đại từ nhân xưng
Đại từ nhân xưng trong tiếng Anh khá đơn giản, chỉ gồm I, you, he, she, they, we, it và
các biến thể của chúng về ngôi, giống, cách: me, you, him, her... Ngôi thứ nhất hai (I -
you) vốn được sử dụng rất rộng rãi khi nói cũng nviết với bất cứ ai, không phân biệt tuổi
tác, giới tính, vị thế hội, quan hệ giữa người nói người nghe, nhưng khi chuyển sang
tiếng Việt thì người dịch phải cân nhắc giữa nhiều lựa chọn phải chọn đúng trong khi sử
dụng các danh xưng.
Chúng ta hãy xem xét dụ sau được trích từ [6]. Hai nhân vật trong hội thoại này
một cô gái trẻ, Jane và một người đàn ông hơn Jane 20 tuổi, ông Rochester.
Rochester: “I love you. You, small and poor and plain, I ask you to marry me!”
Jane: You want to marry me, I cried, almost beginning to believe him. But I have no
friends, no money, no family”
Rochester: Tôi yêu em! Em, một người con gái nhỏ bé, nghèo và giản dị, Tôi muốn hỏi
cưới em!”
Jane: “Ông muốn cưới em ? Tôi nói đầy vẻ ngạc nhiêntôi bắt đầu cảm thấy tin ông.
Nhưng em không có bạn bè, không có tiền bạc và cũng không có gia đình.”
Đối chiếu từ xưng hô trong dịch thuật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đối chiếu từ xưng hô trong dịch thuật - Người đăng: AnhTrinh Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Đối chiếu từ xưng hô trong dịch thuật 9 10 289