Ktl-icon-tai-lieu

Dừng lại, nhìn và làm chủ cái giận - Erasto Fernandez

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 993 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Dừng lại, nhìn và làm chủ cái giận

Erasto Fernandez

Erasto Fernandez

Dừng lại, nhìn và làm chủ cái giận
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho thiết bị di động
Nguồn: http://vnthuquan.net/
Tạo ebook: Nguyễn Kim Vỹ.
MỤC LỤC
Dừng lại, nhìn và làm chủ cái giận

Erasto Fernandez
Dừng lại, nhìn và làm chủ cái giận
Dịch giả: Mỹ Thanh

Nổi nóng lúc bị khiêu khích, Terrence đã bào chữa như sau :" Tôi không thể làm khác được. Tôi là
một người rất nóng tánh, và tôi nghĩ rằng tôi sẽ luôn như thế." Ðây là một trong những câu thông
thường mà chúng ta hằng nghe, nơi những người tin rằng họ là những kẻ kém may mắn luôn chịu
những phiền toái của cuộc đời trong khi đó những người khác thì hẳn là sung sướng hơn và không có
khuyết điểm nầy.
Trong quyển sách bán chạy nhất " Bảy thói quen" , Stephen Covey kết luận cho chúng ta thấy rằng
con người không bao giờ là nạn nhân của thuyết quyết định di truyền ( truyền từ đời nầy sang đời
khác) hoặc thuyết quyết định tâm lý (cha mẹ làm cho mình như thế) hoặc thuyết quyết định môi
trường chung quanh (những người chung quanh làm cho mình như thế). Những lý thuyết nầy tin
rằng có một sự liên hệ tự động giữa sự kích thích và sự phản ứng, được định trước và đến từ phía bên
ngoài.
Một chút suy nghĩ chính chắn cho thấy rằng có một khoảng cách hệ trọng giữa sự kích thích và sự
phản ứng - khoảng trống nầy là điểm mà chúng ta có thể thực tập và được coi như là một vốn liếng
của con người : tự do nhân quyền, khả năng chọn lựa phản ứng của chúng ta. Nếu có một liên kết tự
động giữa 2 điều nầy trong cuộc sống của chúng ta, là vì chúng ta chọn lựa để được tự bảo tồn. Và
nếu chúng ta có thể liên kết được chúng, thì chúng ta cũng đương nhiên có khả năng cắt đứt chúng.

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.net

Dừng lại, nhìn và làm chủ cái giận

Erasto Fernandez

Theo kinh nghiệm trong trại tập trung Ðức, Viktor Frank, trong quyển sách Tìm hiểu ý nghĩa của con
người ", đã phổ biến khái niệm sự tự do gọi là
freedom khác với sự tự do gọi liberty . Sự tự do liberty chỉ định sự hiện diện của nhiều thứ mà nơi
đó tôi có thể lựa chọn. Tự do thật sự freedom thể hiện một sức mạnh bên trong để thực hành những
lựa chọn của mình phản ứng hay không phản ứng - và không chỉ đơn thuần bằng phản ứng cách nầy hay cách khác.
Một khi chúng ta thấy rõ sự khác biệt của những điều nầy, cảm nhận được sức mạnh của nội tâm, thì
sẽ có cơ hội để sửa đổi, cho dù đó là những thói quen xấu lâu đời.
Chúa Jesus cũng có nói, " Muốn người ta đối với mìn...
Dng lại, nhìn và làm chủ cái gin Erasto Fernandez
To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net
Erasto Fernandez
Dng lại, nhìn và làm chủ cái gin
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ d án sách cho thiết b di động
Ngun: http://vnthuquan.net/
To ebook: Nguyn Kim V.
MC LC
Dng lại, nhìn và làm chủ cái giận
Erasto Fernandez
Dng lại, nhìn và làm chủ cái giận
Dch gi: M Thanh
Nổi nóng lúc bị khiêu khích, Terrence đã bào chữa như sau :" Tôi không thể làm khác được. Tôi là
một người rất nóng tánh, và tôi nghĩ rằng tôi sẽ luôn như thế." Ðây là một trong những câu thông
thường mà chúng ta hằng nghe, nơi những người tin rằng họ là những kẻ kém may mắn luôn chịu
những phiền toái của cuộc đời trong khi đó những người khác thì hẳn là sung sướng hơn và không có
khuyết điểm nầy.
Trong quyển sách bán chạy nhất " Bảy thói quen" , Stephen Covey kết luận cho chúng ta thấy rằng
con người không bao giờ là nạn nhân của thuyết quyết định di truyền ( truyền từ đời nầy sang đời
khác) hoặc thuyết quyết định tâm lý (cha mẹ làm cho mình như thế) hoặc thuyết quyết định môi
trường chung quanh (những người chung quanh làm cho mình như thế). Những lý thuyết nầy tin
rằng có một sự liên hệ tự động giữa sự kích thích và sự phản ứng, được định trước và đến từ phía bên
ngoài.
Một chút suy nghĩ chính chắn cho thấy rằng có một khoảng cách hệ trọng giữa sự kích thích và sự
phản ứng - khoảng trống nầy là điểm mà chúng ta có thể thực tập và được coi như là một vốn liếng
của con người : tự do nhân quyền, khả năng chọn lựa phản ứng của chúng ta. Nếu có một liên kết tự
động giữa 2 điều nầy trong cuộc sống của chúng ta, là vì chúng ta chọn lựa để được tự bảo tồn.
nếu chúng ta có thể liên kết được chúng, thì chúng ta cũng đương nhiên có khả năng cắt đứt chúng.
Dừng lại, nhìn và làm chủ cái giận - Erasto Fernandez - Trang 2
Dừng lại, nhìn và làm chủ cái giận - Erasto Fernandez - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Dừng lại, nhìn và làm chủ cái giận - Erasto Fernandez 9 10 874