Ktl-icon-tai-lieu

Em yêu lịch sử Việt Nam

Được đăng lên bởi plinh375
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 258 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Câu 1: Ngày 6 - 12 - 2012, UNESCO đã chính thức công nhận một tín ngưỡng ở Việt Nam là Di
sản văn hóa phi vật thể đại diện cho nhân loại. Anh (chị) hãy cho biết đó là tín ngưỡng gì? Nêu
những điều mà anh (chị) tâm đắc nhất về thời đại là nguồn gốc hình thành nên tín ngưỡng đó.
Gợi ý trả lời:
Ngày 6 - 12 - 2012, UNESCO đã chính thức công nhận Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú
Thọ, Việt Nam là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Những
điều
tâm
đắc
nhất
về
thời
đại
Hùng
Vương:
Truyền thuyết kể rằng: Âu Cơ lấy Lạc Long Quân được một thời gian thì sinh ra Bọc trăm trứng,
trứng nở ra 100 người con trai. Khi các con khôn lớn, Lạc Long Quân nói với Âu Cơ: “Ta là loài
rồng, nàng là giống tiên, khó ở với nhau lâu dài. Nay ta đem năm mươi con về miền biển, còn
nàng đem năm mươi con về miền núi, chia nhau trị vì các nơi, kẻ lên núi, người xuống biển, nếu
gặp sự nguy hiểm thì báo cho nhau biết, cứu giúp lẫn nhau, đừng có quên”. Hai người từ biệt
nhau, trăm người con trai tỏa đi các nơi, trăm người đó trở thành tổ tiên của người Bách Việt.
Người con trưởng ở lại đất Phong Châu, được tôn làm vua nước Văn Lang lấy hiệu là Hùng
Vương. Vua Hùng chia ra làm mười lăm bộ, đặt tướng văn, võ gọi là lạc hầu, lạc tướng. Con trai
vua gọi là Quan Lang, con gái vua gọi là Mỵ Nương. Ngôi vua đời đời gọi chung một danh hiệu là
Hùng Vương. Là tổ tiên của dân tộc Việt cùng sinh ra từ một bọc trăm trứng sâu nặng tình nghĩa
anh em một nhà.
Như vậy, nhân dân Việt Nam thờ chung một vị Vua Tổ, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn";
"Ăn quả nhớ người trồng cây" thuỷ chung son sắt là điều em tâm đắc nhất mà thế hệ tiền nhân
đã gửi lại cho hậu thế hôm nay và cả mai sau.

Câu 2: Anh (chị) hãy nêu cảm nhận của mình về một sự kiện lịch sử trọng đại của dân tộc.
Gợi ý trả lời:
Cách mạng tháng 8 (19/8/1945) thành công là một sự kiện lịch sử trọng đại nhất của dân tộc
Việt
Nam.
Em sinh ra trong thời kỳ hoà bình độc lập, nhưng em hiểu rất rõ với cuộc sống mưu sinh hằng
ngày đã lắm vất vả, khó khăn huống hồ gì chiến đấu giành lại tự do, độc lập cho dân tộc, cho
đất nước còn khó khăn, gian khổ gấp bội phần.
Theo sách sử ghi lại rằng: Vào thời khắc lịch sử đó Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi: “Giờ
quyết định cho vận mệnh dân tộc ta đã đến. Toàn thể đồng bào ta hãy đứng dậy đem sức ta mà
giải phóng cho ta”. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, hơn 20 triệu nhân dân ta từ Bắc đến Nam đã
tiến
hành
cuốc
tổng
khởi
nghĩa
cách
mạng
tháng
tám
thành
công.
Cuộc khởi nghĩa bắt đầu từ 14/8, một ngày sau...
Câu 1: Ngày 6 - 12 - 2012, UNESCO đã chính thức công nhận một tín ngưỡng Việt Nam Di
sản văn hóa phi vật thể đại diện cho nhân loại. Anh (chị) hãy cho biết đó tín ngưỡng gì? Nêu
những điều mà anh (chị) tâm đắc nhất về thời đại là nguồn gốc hình thành nên tín ngưỡng đó.
Gợi ý trả lời:
Ngày 6 - 12 - 2012, UNESCO đã chính thức công nhận Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương Phú
Thọ, Việt Nam là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Những điều tâm đắc nhất về thời đại Hùng Vương:
Truyền thuyết kể rằng: Âu lấy Lạc Long Quân được một thời gian thì sinh ra Bọc trăm trứng,
trứng nở ra 100 người con trai. Khi các con khôn lớn, Lạc Long Quân nói với Âu Cơ: “Ta loài
rồng, nàng giống tiên, khó với nhau lâu dài. Nay ta đem năm mươi con về miền biển, còn
nàng đem năm mươi con về miền núi, chia nhau trị vì các nơi, kẻ lên núi, người xuống biển, nếu
gặp sự nguy hiểm thì báo cho nhau biết, cứu giúp lẫn nhau, đừng quên”. Hai người từ biệt
nhau, trăm người con trai tỏa đi các nơi, trăm người đó trở thành tổ tiên của người Bách Việt.
Người con trưởng lại đất Phong Châu, được tôn làm vua nước Văn Lang lấy hiệu Hùng
Vương. Vua Hùng chia ra làm mười lăm bộ, đặt tướng văn, gọi là lạc hầu, lạc tướng. Con trai
vua gọi là Quan Lang, con gái vua gọi là Mỵ Nương. Ngôi vua đời đời gọi chung một danh hiệu
Hùng Vương. Là tổ tiên của dân tộc Việt cùng sinh ra từ một bọc trăm trứng sâu nặng tình nghĩa
anh em một nhà.
Như vậy, nhân dân Việt Nam thờ chung một vị Vua Tổ, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn";
"Ăn quả nhớ người trồng cây" thuỷ chung son sắt điều em tâm đắc nhất thế hệ tiền nhân
đã gửi lại cho hậu thế hôm nay và cả mai sau.
Câu 2: Anh (chị) hãy nêu cảm nhận của mình về một sự kiện lịch sử trọng đại của dân tộc.
Gợi ý trả lời:
Cách mạng tháng 8 (19/8/1945) thành công một sự kiện lịch sử trọng đại nhất của dân tộc
Việt Nam.
Em sinh ra trong thời kỳ hoà bình độc lập, nhưng em hiểu rất với cuộc sống mưu sinh hằng
ngày đã lắm vất vả, khó khăn huống hồ chiến đấu giành lại tự do, độc lập cho dân tộc, cho
đất nước còn khó khăn, gian khổ gấp bội phần.
Theo sách sử ghi lại rằng: Vào thời khắc lịch sử đó Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra lời kêu gọi: “Giờ
quyết định cho vận mệnh dân tộc ta đã đến. Toàn thể đồng bào ta hãy đứng dậy đem sức ta mà
giải phóng cho ta”. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, hơn 20 triệu nhân dân ta từ Bắc đến Nam đã
tiến hành cuốc tổng khởi nghĩa cách mạng tháng tám thành công.
Cuộc khởi nghĩa bắt đầu từ 14/8, một ngày sau khi Hội nghị toàn quốc của Đảng khai mạc. Từ
ngày 14 đến 18, tổng khởi nghĩa giành được thắng lợi nông thôn đồng bằng miền Bắc, đại bộ
phận miền Trung, một phần miền Nam các thị Bắc Giang, Hải Phòng, Tĩnh, Hội An.
Ngày 17/8, Nội, tổng hội viên chức chính quyền nhìn tổ chức một cuộc mit tinh lớn tại
Quảng trường nhà hát thành phố, có hàng vạn người tham gia để ủng hộ chính phủ bù nhìn Trần
Trọng Kim.
Em yêu lịch sử Việt Nam - Trang 2
Em yêu lịch sử Việt Nam - Người đăng: plinh375
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Em yêu lịch sử Việt Nam 9 10 711