Ktl-icon-tai-lieu

Erskine Presden Caldwell - Râychơn

Được đăng lên bởi Tien Le
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1209 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Râychơn

Erskine Presden Caldwell

Erskine Presden Caldwell

Râychơn
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho thiết bị di động
Nguồn: http://vnthuquan.net/
Tạo ebook: Nguyễn Kim Vỹ.
MỤC LỤC
Râychơn

Erskine Presden Caldwell
Râychơn
Dịch giả: Đắc Lê
Nguyên bản tiếng Anh Rachell

Tối tối, qua bóng đen trùm lên ngõ hẻm, nàng lại tới và bước ra trong ánh sáng rực rỡ của đường phố
giống như một đứa trẻ sợ sệt lúc xa nhà. Tôi biết chưa khi nào nàng đến đầu cái ngõ hẻm này trước
lúc tám giờ, thế mà có nhiều tối, tôi chạy tới đó từ trước hàng hai tiếng đồng hồ, đứng đợi bên cạnh
cái máy nước to lớn, sơn màu xanh đỏ cho đến khi nàng tới. Trong suốt những tháng chúng tôi gần
gũi nhau, nàng chỉ đến chậm có hai lần, lúc nàng đến mới chỉ quá tám giờ đâu mươi mười lăm phút.
Râychơn không hề cho tôi biết chỗ ở của nàng và cũng không bao giờ bằng lòng để tôi đưa nàng về
nhà. Nơi đầu ngõ hẻm cạnh máy nước là cái cửa để nàng bước ra vào lúc tám giờ và cũng là cái cửa
đóng lại, khi nàng trở về lúc mười giờ. Những lúc tôi muốn đưa nàng về nhà, nàng đều khẩn khoản
nói với tôi rằng bố nàng không cho phép nàng giao thiệp với bọn con trai, rằng nếu thấy chúng tôi đi
với nhau, ông sẽ đánh đập nàng không thương tiếc hoặc sẽ đuổi nàng ra khỏi nhà. Vì thế, tôi đành
giữ lời đã hứa và chưa lúc nào đi cùng nàng quá lối ra vào ở đầu ngõ cả.
- Anh Phơranh ạ, buổi tối em sẽ thường xuyên lại đây gặp anh, – nàng thì thầm, rồi vội vã nói tiếp, –
chừng nào anh còn muốn em đến. Nhưng anh phải giữ lời hứa là không bao giờ được tìm chỗ em ở,
hoặc đưa em về nhà đấy.
Tôi hết hứa đi, rồi lại hứa lại với nàng.

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.net

Râychơn

Erskine Presden Caldwell

- Có lẽ một ngày nào đó, anh sẽ đến thăm em được – nàng thì thầm và nắm cánh tay tôi, – nhưng bây
giờ thì chưa được. Anh không bao giờ được đi quá cái máy nước cho đến khi nào em bảo là anh đi
quá được.
Hầu như cứ mỗi lần gặp Râychơn, tôi đều nghe nàng giao hẹn thế, tựa như nàng muốn tôi nhận thấy
có một mối nguy hiểm nào đó núp trong bóng đen của ngõ hẻm ấy. Tôi biết là không có một mối
nguy hiểm thực sự nào cả, bởi vì nhà của chúng tôi ở góc phố đó, và tôi quen biết hết thảy hàng xóm
láng giềng. Hơn nữa, ban ngày mỗi khi về muộn bữa, tôi thường qua cái ngõ hẻm ấy để về nhà bằng
lối cửa sau, vì đó là lối đi tắt. Nhưng đêm đến, ngõ hẻm là của Râychơn; và ban đêm, tôi không bao
giờ theo đường ấy về nhà, vì sợ nhỡ ra trông thấy nàng hoặc nghe thấy tiếng nàng. Tôi đã hứa với
nàng từ buổi đầu gặp...
Râychơn Erskine Presden Caldwell
To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net
Erskine Presden Caldwell
Râychơn
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ d án sách cho thiết b di động
Ngun: http://vnthuquan.net/
To ebook: Nguyn Kim V.
MC LC
Râychơn
Erskine Presden Caldwell
Râychơn
Dch giả: Đắc Lê
Nguyên bản tiếng Anh Rachell
Tối tối, qua bóng đen trùm lên ngõ hẻm, nàng lại tới và bước ra trong ánh sáng rực rỡ của đường phố
giống như một đứa trẻ sợ sệt lúc xa nhà. Tôi biết chưa khi nào nàng đến đầu cái ngõ hẻm này trước
lúc tám giờ, thế mà có nhiều tối, tôi chạy tới đó từ trước hàng hai tiếng đồng hồ, đứng đợi bên cạnh
cái máy nước to lớn, sơn màu xanh đỏ cho đến khi nàng tới. Trong suốt những tháng chúng tôi gần
gũi nhau, nàng chỉ đến chậm có hai lần, lúc nàng đến mới chỉ quá tám giờ đâu mươi mười lăm phút.
Râychơn không hề cho tôi biết chỗ ở của nàng và cũng không bao giờ bằng lòng để tôi đưa nàng về
nhà. Nơi đầu ngõ hẻm cạnh máy nước là cái cửa để nàng bước ra vào lúc tám giờ và cũng là cái cửa
đóng lại, khi nàng trở về lúc mười giờ. Những lúc tôi muốn đưa nàng về nhà, nàng đều khẩn khoản
nói với tôi rằng bố nàng không cho phép nàng giao thiệp với bọn con trai, rằng nếu thấy chúng tôi đi
với nhau, ông sẽ đánh đập nàng không thương tiếc hoặc sẽ đuổi nàng ra khỏi nhà. Vì thế, tôi đành
giữ lời đã hứa và chưa lúc nào đi cùng nàng quá lối ra vào ở đầu ngõ cả.
- Anh Phơranh ạ, buổi tối em sẽ thường xuyên lại đây gặp anh, – nàng thì thầm, rồi vội vã nói tiếp, –
chừng nào anh còn muốn em đến. Nhưng anh phải giữ lời hứa là không bao giờ được tìm chỗ em ở,
hoặc đưa em về nhà đấy.
Tôi hết hứa đi, rồi lại hứa lại với nàng.
Erskine Presden Caldwell - Râychơn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Erskine Presden Caldwell - Râychơn - Người đăng: Tien Le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Erskine Presden Caldwell - Râychơn 9 10 54