Ktl-icon-tai-lieu

giải hóa 9

Được đăng lên bởi tthanh641
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 1448 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Sáng kiến kinh nghiệm

Môn hoá học

PHÒNG GD & ĐT HUYỆN SA THẦY
TRƯỜNG THCS SA BÌNH

Tên sáng kiến kinh nghiệm:

PHƯƠNG PHÁP GIẢI MỘT SỐ DẠNG BÀI
TẬP HOÁ HỌC - LỚP 9

Người thực hiện : Cao

Thị Lệ Thủy

Giáo viên tổ: Tự nhiên
Đơn vị công tác: Trường THCS Sa Bình

Tháng 12 năm 2011

Người thực hiện: Cao Thị Lê Thủy
Trang

0

Sáng kiến kinh nghiệm



Môn hoá học



LỜI CẢM ƠN

Hoàn thành xong đề tài “Phương pháp giả icác dạng bài tập hoá học lớp 9”
Tôi xin chân thành cảm ơn :
Ban Giám hiệu trường, Tổ tự nhiên đã tạo điều kiện tốt để cho tôi có thể
hoàn thành đề tài này.
Cùng tập thể đội ngũ giáo viên giảng dạy môn hoá học của Trường THCS
Sa Bình đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong quá trình tìm tài liệu.

Sa Bình, ngày 12 tháng 12 năm 2011
Tác giả

Cao Thị Lệ Thuỷ


Người thực hiện: Cao Thị Lê Thủy
Trang


1

Sáng kiến kinh nghiệm

Môn hoá học

MỤC LỤC
A. ĐẶT VẤN ĐỀ

3

I. Lý do chọn đề tài

3

II. Phạm vi đối tượng- phương pháp nghiên cứu

4

1. Phạm vi đối tượng nghiên cứu

4

2. Phương pháp nghiên cứu

4

B. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ

4

I. Thực trạng việc dạy học môn hoá học tại trường THCS Sa Bình

4

II. Nội dung kiến thức chương trình hoá học lớp 9

5

III. Một số giải pháp áp dụng trong thực tiễn giảng dạy môn hoá học

6

IV. Những lý thuyết cơ bản

7

V. Bài tập áp dụng

13

VI. Bài tập tự giải

19

C. KẾT QUẢ

21

D. KẾT LUẬN

23

TÀI LIỆU THAM KHẢO

24

Người thực hiện: Cao Thị Lê Thủy
Trang

2

Sáng kiến kinh nghiệm

Môn hoá học

A. ĐẶT VẤN ĐỀ
I. Lý do chọn đề tài:
Trong trường THCS nói chung và trường THCS Sa Bình nói riêng, bộ
môn hoá học cùng với các môn khoa học khác góp phần quan trọng vào việc
thực hiện mục tiêu đào tạo học sinh thành những người năng động độc lập và
sáng tạo, tiếp thu được những tri thức khoa học kỹ thuật hiện đại, biết và vận
dụng tìm ra các giải pháp hợp lý cho những vấn đề trong cuộc sống của bản thân
và xã hội nên việc dạy học môn hoá học ở trường THCS là một hoạt động quan
trọng của dạy học nói chung.
Không giống như một số môn học khác các em học sinh đã được tiếp cận
và làm quen từ ở bậc học dưới, môn hoá học được bắt đầu đưa vào chương trình
giáo dục phổ thông ở bậc học THCS từ lớp 8. Điều này muốn nói lên mức độ
khó, phức tạp của bộ môn hoá học đòi hỏi ở học sinh mức độ nhận thức tương
đối đầy đủ về sức khoẻ, độ tuổi, tri thức và khả năng để tiếp cận. Mặc dù học
sinh được làm quen và học tập sau các môn học khác nhưng lượng kiến thức
môn hoá học cung cấp và “ bắt buộc” học sinh phải tiếp nhận, nghiên cứu lại
quá lớn, đò...
Sáng kiến kinh nghiệm Môn hoá học
PHÒNG GD & ĐT HUYỆN SA THẦY
TRƯỜNG THCS SA BÌNH
Tên sáng kiến kinh nghiệm:
PHƯƠNG PHÁP GIẢI MỘT SỐ DẠNG BÀI
TẬP HOÁ HỌC - LỚP 9
Người thực hiện : Cao Thị Lệ Thủy
Giáo viên tổ: Tự nhiên
Đơn vị công tác: Trường THCS Sa Bình
Tháng 12 năm 2011
Người thực hiện: Cao Thị Lê Thủy
Trang
0
giải hóa 9 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giải hóa 9 - Người đăng: tthanh641
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
giải hóa 9 9 10 393