Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án bài Bài thơ về tiểu đội xe không kính, Đồng chí

Được đăng lên bởi Nguyễn Nam Linh
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 174 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ngày soạn: 8/ 10/ 2015
Ngày bát đầu dạy: / 10/ 2015
Tuần 9- Tiết 45
Bài 10 – Văn bản:
ĐỒNG CHÍ
- Chính Hữu –
A. Mục tiêu bài học: Qua bài học, HS:
1. Kiến thức:
- Nắm được những thông tin ngoài văn bản: tác giả, hoàn cảnh sáng tác
- Cảm nhận được vẻ đẹp chân thực, giản dị của tình đồng chí, đồng đội và hình
ảnh người lính cách mạng thời kì kháng chiến chống Pháp được thể hiện trong bài
thơ qua việc phân tích bài thơ.
- Nắm được đặc sắc nghệ thuật của bài thơ: Chi tiết chân thực, hình ảnh gợi cảm
và cô đúc, giàu ý nghĩa biểu tượng
2. Kĩ năng: Rèn luyện năng lực cảm thụ và phân tích các chi tiết nghệ thuật,
hình ảnh trong một tác phẩm thơ giàu cảm hứng hiện thực mà không thiếu sức bay
bổng
3. Thái độ: Nghiêm túc học tập
4. Những năng lực cơ bản cần hình thành: năng lực giao tiếp, năng lực cảm thụ
thơ văn, năng lực đọc- hiểu văn bản
B. Chuẩn bị:
- Thầy: Soạn bài; chân dung Chính Hữu
– Trò: soạn bài, tìm tư liệu
C. Tổ chức các hoạt động:
1. Ổn định.
2. Kiểm tra bài cũ: (3 phút)
- Đọc thuộc lòng phần 2 đoạn trích Lục Vân Tiên cứu KKN? Nhận xét về giá trị
nội dung NT của đoạn trích?
3. Tiến trình bài học:
Hoạt động 1: Giới thiệu bài (1 phút)
Từ sau CMT8, trong VHVN xuất hiện một đề tài mới: tình đ/c- đồng đội của
người chiến sĩ CM- anh bộ đội cụ Hồ. CH là một trong những nhà thơ đầu tiên
đóng góp vào đề tài này bằng bài thơ “Đồng chí”
Hoạt động 2: Tìm hiểu chung
- Cách thức tổ chức: vấn đáp
- Thời gian: 4 phút
- Cách thức thực hiện:
Hoạt động của GV, HS
Nội dung

GV vấn đáp
? Nêu những hiểu biết của em về
tác giả Chính Hữu?
? Đối tượng chính trong thơ
Chính Hữu ?
GV cho HS q/s chân dung
Chính Hữu

I. Giới thiệu chung:
1. Tác giả: Chính Hữu
+ Tên thật là Trần Đình Đắc, sinh năm
1926, quê: Can Lộc - Hà Tĩnh.
+ Từ người lính trở thành nhà thơ quân đội
+ Thơ của ông hầu như chỉ viết về người
lính và hai cuộc kháng chiến .
+ Chính Hữu được nhà nước trao tặng giải
thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật
? Giới thiệu một vài nét về bài
(năm 2000).
thơ Đồng chí?
2. Văn bản:
- Sáng tác vào đầu năm 1948.
- Là một trong những tác phẩm tiêu biểu
nhất viết về người lính cách mạng của văn
học k/chiến chống Pháp
Hoạt động 3: Đọc- hiểu văn bản
- Cách thức tổ chức: nêu vấn đề, vấn đáp, thuyết trình, thảo luận, bình...
- Thời gian: 28 phút
- Cách thức thực hiện:

Hoạt động của GV, HS
GV hướng dẫn đọc: Nhịp điệu
hơi chậm
HS đọc
GV lưu ý chú thích

Nội dung
II. Đọc hiểu văn bản
1. Đọc- chú thích:
* Đọc:
* Chú thích:
* Mạch cảm xúc: Bài thơ theo thể thơ tự
? Nêu mạch cảm xúc tron...
Ngày soạn: 8/ 10/ 2015
Ngày bát đầu dạy: / 10/ 2015
Tuần 9- Tiết 45
Bài 10 – Văn bản:
ĐỒNG CHÍ
- Chính Hữu –
A. Mục tiêu bài học: Qua bài học, HS:
1. Kiến thức:
- Nắm được những thông tin ngoài văn bản: tác giả, hoàn cảnh sáng tác
- Cảm nhận được v đẹp chân thực, giản dị của tình đồng chí, đồng đội và hình
ảnh người nh cách mạng thời kì kháng chiến chống Pháp được thể hiện trong bài
thơ qua việc phân tích bài thơ.
- Nắm được đặc sắc nghệ thuật của bài thơ: Chi tiết chân thực, nh ảnh gợi cảm
và cô đúc, giàu ý nghĩa biểu tượng
2. năng: Rèn luyện năng lực cảm thụ phân tíchc chi tiết nghệ thuật,
hình ảnh trong một tác phẩm thơ giàu cảm hứng hiện thực mà không thiếu sức bay
bổng
3. Thái độ: Nghiêm túc học tập
4. Những năng lực bản cần hình thành: năng lực giao tiếp, năng lực cảm thụ
thơ văn, năng lực đọc- hiểu văn bản
B. Chuẩn bị:
- Thầy: Soạn bài; chân dung Chính Hữu
– Trò: soạn bài, tìm tư liệu
C. Tổ chức các hoạt động:
1. Ổn định.
2. Kiểm tra bài cũ: (3 phút)
- Đọc thuộc lòng phần 2 đoạn trích Lục Vân Tiên cứu KKN? Nhận xét về giá trị
nội dung NT của đoạn trích?
3. Tiến trình bài học:
Hoạt động 1: Giới thiệu bài (1 phút)
Từ sau CMT8, trong VHVN xuất hiện một đề tài mới: tình đ/c- đồng đội của
người chiến sĩ CM- anh bộ đội cụ Hồ. CH là một trong những nhà thơ đầu tiên
đóng góp vào đề tài này bằng bài thơ “Đồng chí”
Hoạt động 2: Tìm hiểu chung
- Cách thức tổ chức: vấn đáp
- Thời gian: 4 phút
- Cách thức thực hiện:
Hoạt động của GV, HS Nội dung
Giáo án bài Bài thơ về tiểu đội xe không kính, Đồng chí - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án bài Bài thơ về tiểu đội xe không kính, Đồng chí - Người đăng: Nguyễn Nam Linh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Giáo án bài Bài thơ về tiểu đội xe không kính, Đồng chí 9 10 395