Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án bài giảng môn Ngữ Văn lớp 9 (2011 - 2012)

Được đăng lên bởi yentien3
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 376 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GIÁO ÁN THAO GIẢNG MÔN NGỮ VĂN 9 HKII (Năm học: 2011 – 2012)
Ngày soạn: 27/02/2012
Tuần 27.
Tiết PPCT: 126

NGHĨA TƯỜNG MINH VÀ HÀM Ý
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Giúp học sinh xác định nghĩa tường minh và nghĩa hàm ý trong câu, lựa chọn và sử
dụng cho đúng.
2. Kỹ năng:
- Rèn luyện cho học sinh đặt câu có hàm ý, giải hàm ý.
3. Thái độ:
- Giáo dục học thái độ đúng đắn khi tạo hàm ý.
II. CHUẨN BỊ:
1. Giáo viên:
- Sách giáo khoa, giáo án, bảng phụ.
2. Học sinh:
- Vở bài soạn, dụng cụ học tập.
III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC CÁC HĐ DẠY – HỌC:
1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số lớp.
2. Kiểm tra bài cũ: (Không kiểm).
3. Bài mới:
Hoạt động của giáo viên và học sinh
Nội dung bài học
* Hoạt động 1:
Tiết PPCT: 126
- GV: Giới thiệu bài: Trong giao tiếp,
NGHĨA TƯỜNG MINH VÀ HÀM Ý
chúng ta thường bắt gặp những câu nói có
hàm ý, tức là nói A nhưng mục đích là để nói
B và muốn người nghe hiểu được ý B này.
lối nói có hàm ý này được coi là lối nói tế
nhị, tinh tế. Như vậy, có sự phân biệt giữa
nghĩa tường minh (tức nghĩa theo câu chữ)
và nghĩa hàm ẩn (tức hàm ý). Để hiểu rõ
hơn về nghĩa tường minh và nghĩa hàm ẩn...
* Hoạt động 2:
I/ Phân biệt nghĩa tường minh và hàm ý:
- GV: Cho HS đọc đoạn trích ở mục I
1. Ví dụ (sgk trang 74, 75):
(SGK) và trả lời câu hỏi.
- GV: Cho học sinh thảo luận nhóm (3
phút).
- HS: Thảo luận, trình bày, nhận xét.
Giáo viên nhận xét và chốt ý:
Câu “Trời ơi, chỉ còn có năm phút!” có
GV: NGUYỄN HOÀNG THAO

- Câu “Trời ơi, chỉ còn có 5 phút!”:
Trang 1

GIÁO ÁN THAO GIẢNG MÔN NGỮ VĂN 9 HKII (Năm học: 2011 – 2012)
những cách hiểu sau:
Anh thanh niên muốn nói thêm rằng: “Anh
a) Cách hiểu mang tính phổ biến (ai cũng rất tiếc”, nhưng anh không muốn nói thẳng
biết): chỉ còn năm phút là phải chia tay.
điều đó có thể vì ngại ngùng, vì muốn che
b) Cách hiểu kg mang tính phổ biến:
giấu tình cảm của mình.
+ Tiếc quá, kg còn đủ thời gian để trò
chuyện, tâm tình.
+ Thế là tôi lại phải thui thủi một mình.
+ Phải thêm một chút thời gian nữa thì hay
biết bao!
+ ...
- GV: Anh thanh niên hốt hoảng vì sự gặp
gỡ sắp phải kết thúc. Ý suy ra không chỉ dựa
vào câu chữ, mà còn dựa vào hoàn cảnh gấp
rút của cuộc chia tay (dựa vào diễn biến sự
việc).
- Câu “Ô! Cô còn quên chiếc mùi xoa
đây này!”: Câu nói không chứa ẩn ý.
- GV: Lưu ý: Muốn hiểu được ý của
người nói, người nghe phải có những hiểu
biết về hoàn cảnh phát ngôn, về ngữ điệu và
đặc trưng từ ngữ của phát ngôn. Hàm ý phụ
thuộc vào tình huống giao tiếp. Cùng một
câu nhưng nói trong những tình huống
khác nhau có thể có những ...
GIÁO ÁN THAO GIẢNG MÔN NGỮ VĂN 9 HKII (Năm học: 2011 – 2012)
Ngày soạn: 27/02/2012
Tuần 27.
Tiết PPCT: 126
NGHĨA TƯỜNG MINH VÀ HÀM Ý
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức:
- Giúp học sinhc định nghĩa tường minh nghĩa hàm ý trong câu, lựa chọn sử
dụng cho đúng.
2. Kỹ năng:
- Rèn luyện cho học sinh đặt câu có hàm ý, giải hàm ý.
3. Thái độ:
- Giáo dục học thái độ đúng đắn khi tạo hàm ý.
II. CHUẨN BỊ:
1. Giáo viên:
- Sách giáo khoa, giáo án, bảng phụ.
2. Học sinh:
- Vở bài soạn, dụng cụ học tập.
III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC CÁC HĐ DẠY – HỌC:
1. Ổn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số lớp.
2. Kiểm tra bài cũ: (Không kiểm).
3. Bài mới:
Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung bài học
* Hoạt động 1:
- GV: Giới thiệu bài: Trong giao tiếp,
chúng ta thường bắt gặp những câu nói
hàm ý, tức là nói A nhưng mục đích là để nói
B muốn người nghe hiểu được ý B này.
lối nói hàm ý này được coi lối nói tế
nhị, tinh tế. Như vậy, sự phân biệt giữa
nghĩa tường minh (tức nghĩa theo câu chữ)
nghĩa hàm ẩn (tức hàm ý). Đ hiểu
hơn về nghĩa tường minh và nghĩa hàm ẩn...
* Hoạt động 2:
- GV: Cho HS đọc đoạn trích mục I
(SGK) và trả lời câu hỏi.
- GV: Cho học sinh thảo luận nhóm (3
phút).
- HS: Thảo luận, trình bày, nhận xét.
Giáo viên nhận xét và chốt ý:
Câu “Trời ơi, chỉ còn năm phút!”
Tiết PPCT: 126
NGHĨA TƯỜNG MINH VÀ HÀM Ý
I/ Phân biệt nghĩa tường minh và hàm ý:
1. Ví dụ (sgk trang 74, 75):
- Câu “Trời ơi, chỉ còn 5 phút!”:
GV: NGUYỄN HOÀNG THAO Trang 1
Giáo án bài giảng môn Ngữ Văn lớp 9 (2011 - 2012) - Trang 2
Giáo án bài giảng môn Ngữ Văn lớp 9 (2011 - 2012) - Người đăng: yentien3
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Giáo án bài giảng môn Ngữ Văn lớp 9 (2011 - 2012) 9 10 31