Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án giáo viên chủ nhiệm giỏi lóp 3

Được đăng lên bởi Đỗ Hương
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1085 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Thứ ba ngày 4 tháng 3 năm 2014
SINH HOẠT LỚP
- Đánh giá hoạt động tuần 23
- Triển khai kế hoạch hoạt động tuần 24
- Chủ điểm: “Yêu quý mẹ và cô giáo”
I.Mục tiêu:
- Đánh gia kết quả hoạt động tuần 23
- Triển khai kế hoạch hoạt động tuần 24
+Qua chủ điểm: Yêu quý mẹ và cô giáo hs hiểu được.
- Ý nghĩa ngày Quốc Tế Phụ Nữ 08-03 từ đó HS có ý thức thi đua học tập
chăm ngoan, làm nhiều việc tốt chào mừng ngày 8/3.Biết cách thể hiện
tình cảm của mình đối với mẹ và cô giáo.
II. Các hoạt động dạy- học chủ yếu:
HOẠT ĐỘNG DẠY
1.Ổn định tổ chức:

HOẠT ĐỘNG HỌC

Cả lớp hát bài: Lớp chúng đoàn kết

- Cả lớp hát

- Giới thiệu đại biểu
-2. Kiểm tra đồ dùng:
- Các con chuẩn bị đồ dùng học tập

- Rồi ạ!

chưa?
- Rất tốt cô khen cả lớp.
3. Sau đây cô mời bạn Hải Minh
lên điều khiển lớp, đánh giá kết quả
hoạt động của tuần 23.
* GV ghi bảng: 1. Đánh giá hoạt
động tuần 23.
- Lớp trưởng điều khiển

- 3 tổ trưởng báo cáo
- Lớp trưởng kết luận

 Qua báo cáo tổng kết và xếp loại - HS trả lời: Con thưa cô con đồng
1

của các tổ trưởng và lớp trưởng

ý ạ!

có bạn nào có ý kiến gì không?
 Cô cũng hoàn toàn nhất trí với ý
kiến của các con . Cô thấy trong
tuần vừa qua các bạn ở tổ 1 thực
hiện rất tốt . Còn tổ 2, tổ 3 các
con cố gắng khắc phục những
tồn tại.
 Và sau đây cô xin triển khai kế
hoạch hoạt động tuần 24.
 GV ghi bảng: 2.Triển khai kế
hoach tuần 24.
( GV bật màn hình và triển khai
- HS chú ý nghe

kế hoạch)

- Thưa cô con nhất trí với kế hoạch

 Qua kế hoach hoạt động tuần

mà cô đề ra ạ!

24 mà cô vừa nêu bạn nào có ý
kiến gì kh?
 Cả lớp đã nhất trí cao vậy các
chúng ta hãy quyết tâm thực
hiện tốt nhé! Vậy các con hãy
quyết tâm thực hiện bằng 1
chàng pháo tay.

- HS nghe hát

 Cô mời các con cùng nghe bài
hát .

- Con thưa cô bài hát chúng con

 Hỏi: Bạn nào cho cô biết bài hát

vừa nghe là bài: Cô và mẹ do nhạc

các con vừa nghe là bài gì? Do

sĩ Phạm Tuyên sáng tác.

ai sáng tác?

- Con thưa cô Nội dung bài hát nói

 Các con cho cô biết nội dung

lên tình cảm của cô và mẹ dành cho
2

của bài hát này là gì?

các con ạ.
- Con thưa cô là ngày 8/3 ngày

 Vậy các con cho cô biết trong

Quốc tế phụ nữ ạ!

tháng 3 có ngày lễ nào dành cho
cô và mẹ?
 Sau đây cô xin nói qua cho các
- HS chú ý lắng nghe

con nghe ý nghĩa lịch sử của
ngày 8/3( GV bật màn hình và
nói)
 Vào chủ điểm: Các con ạ! Ngày
8/3 là ngày dành cho phụ nữ
toàn thế giới Trong đó có những
người gàn gũi với các con nhất
đó là mẹ và cô giáo . Để thể
hiện tình cảm đối với mẹ và
cô ,chúng ta cùng đến với chủ...
Thứ ba ngày 4 tháng 3 năm 2014
SINH HOẠT LỚP
- Đánh giá hoạt động tuần 23
- Triển khai kế hoạch hoạt động tuần 24
- Chủ điểm: “Yêu quý mẹ và cô giáo”
I.Mục tiêu:
- Đánh gia kết quả hoạt động tuần 23
- Triển khai kế hoạch hoạt động tuần 24
+Qua chủ điểm: Yêu quý mẹ và cô giáo hs hiểu được.
- Ý nghĩa ngày Quốc Tế Phụ Nữ 08-03 từ đó HS có ý thức thi đua học tập
chăm ngoan, làm nhiều việc tốt chào mừng ngày 8/3.Biết cách thể hiện
tình cảm của mình đối với mẹ và cô giáo.
II. Các hoạt động dạy- học chủ yếu:
HOẠT ĐỘNG DẠY HOẠT ĐỘNG HỌC
1.Ổn định tổ chức:
Cả lớp hát bài: Lớp chúng đoàn kết
- Giới thiệu đại biểu
-2. Kiểm tra đồ dùng:
- Các con chuẩn bị đồ dùng học tập
chưa?
- Rất tốt cô khen cả lớp.
3. Sau đây cô mời bạn Hải Minh
lên điều khiển lớp, đánh giá kết quả
hoạt động của tuần 23.
* GV ghi bảng: 1. Đánh giá hoạt
động tuần 23.
- Lớp trưởng điều khiển
Qua báo cáo tổng kết và xếp loại
- Cả lớp hát
- Rồi ạ!
- 3 tổ trưởng báo cáo
- Lớp trưởng kết luận
- HS trả lời: Con thưa cô con đồng
1
Giáo án giáo viên chủ nhiệm giỏi lóp 3 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án giáo viên chủ nhiệm giỏi lóp 3 - Người đăng: Đỗ Hương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Giáo án giáo viên chủ nhiệm giỏi lóp 3 9 10 272