Ktl-icon-tai-lieu

giáo án môn ngữ văn lớp 6

Được đăng lên bởi nguyenhue-hn206
Số trang: 375 trang   |   Lượt xem: 1290 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Lớp 6A Tiết....Ngày giảng........./...... / 2014 Sĩ số.............Vắng............
Lớp 6B Tiết....Ngày giảng........./......./ 2014 Sĩ số............ Vắng............
Tiết 1. Đọc thêm. Văn bản:
CON RỒNG CHÁU TIÊN
(Truyền thuyết)
I. MỤC TIÊU BÀI HỌC
1. Kiến thức:
- Hiểu được khái niệm về truyền thuyết .
- Nhân vật, sự kiện, cốt truyện trong tp thuộc thể loại t. thuyết ở giai đoạn
đầu.
- Bóng dáng thời dựng nước của dân tộc ta trong 1 tác phẩm văn học dân
gian thời dựng nước
2. Kĩ năng :
- Đọc diễn cảm văn bản truyền thuyết
- Nhận ra những sự việc chính của truyện
- Nhận ra một số chi tiết tưởng tượng kì ảo tiêu biểu trong truyện
3. Thái độ :
- Giáo dục lòng tự hào dân tộc, tình yêu văn học.
*Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
- Liên hệ với lời dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tinh thần đoàn kết.
II. CHUẨN BỊ
1. Giáo viên: - Tranh: Con Rồng cháu Tiên, hay truyện nước Việt
2. Học sinh:
- Đọc truyện, lập hệ thống những sự việc chính diễn ra trong truyện.
- Soạn bài chu đáo.
III. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP
1. Kiểm tra bài cũ: (2')
- Kiểm tra việc chuẩn bị SGK,Vở bài tập, vở soạn văn.
- Giới thiệu khái quát nội dung chương trình ngữ văn 6 và nội dung chính
của cụm bài: văn học dân gian.
2. Bài mới: Giới thiệu bài: (1’)
Các dân tộc trên thế giới đều có những truyện thần thoại, truyền thuyết
nhằm giải thích cội nguồn, tổ tiên của dân tộc mình. ở nước ta, tổ tiên dân tộc

1

Việt Nam ta được giải thích bằng một truyền thuyết đậm chất thần thoại và đậm
chất trữ tình.
Hoạt động của GV

Hoạt động HS

Nội dung cần đạt

Hoạt động 1: Tìm hiểu chung: (9')
I. Tìm hiểu chung
- Hướng dẫn đọc mẫu một số
đoạn (tập trung lời kể và lời
thoại của nhân vật trong
truyện)

- Đọc.

1. Đọc, kể.

- Nhận xét.
- Đánh giá
cách thể hiện

- Kết hợp để giải thích một số
Giải thích theo 2. Chú thích.
từ khó:
ý hiểu.
- Hiểu thế nào là truyện
* Truyền thuyết (Khái niệm
Suy
nghĩ
độc
truyền thuyết?
- SGK)
lập.
- Nêu khái lược
theo.
HĐ2: Hoạt động 1: Đọc- hiểu văn bản: (20')
II.Đọc - hiểu văn bản

- Yêu cầu HS đọc phần I ( từ
- Đọc
đầu => Long Trang)
- Tổ tiên (cội nguồn )của dân
tộc Việt Nam ta là ai?
- Trả lời
Chia lớp thành hai bên, yêu
cầu thảo luận nhóm nhỏ
- Yêu cầu tìm chi tiết cơ bản
diễn tả về Lạc Long Quân và
Âu Cơ.
- Thảo luận.
GV khái quát

1. Giải thích về cội nguồn
của dân tộc Việt.
- Lạc Long Quân
+ Thần thuộc nòi rồng, con
trai thần Long Nữ
+ Mình rồng, ở dưới nước,
thỉnh thoảng lên cạn

- Nhận xét.

+ Có sức khỏe vô địch, có
nhiều phép lạ

- Bổ sung

- Âu Cơ
+ Thuộc họ Th...
Lớp 6A Tiết....Ngày giảng........./...... / 2014 Sĩ số.............Vắng............
Lớp 6B Tiết....Ngày giảng........./......./ 2014 Sĩ số............ Vắng............
Tiết 1. Đọc thêm. 

(Truyền thuyết)

 !
- Hiểu được khái niệm về truyền thuyết .
- Nhân vật, sự kiện, cốt truyện trong tp thuộc thể loại t. thuyết ở giai đoạn
đầu.
-ng dáng thời dựng nước của dân tộc ta trong 1 tác phẩm văn học dân
gian thời dựng nước
". #$
- Đọc diễn cảm văn bản truyền thuyết
- Nhận ra những sự việc chính của truyện
- Nhận ra một số chi tiết tưởng tượng kì ảo tiêu biểu trong truyện
%. &'(
- Giáo dục lòng tự hào dân tộc, tình yêu văn học.
*Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
- Liên hệ với lời dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh về tinh thần đoàn kết.
)*
&+,- - Tranh: Con Rồng cháu Tiên, hay truyện nước Việt
".!/
- Đọc truyện, lập hệ thống những sự việc chính diễn ra trong truyện.
- Soạn bài chu đáo.
012234
56789!:;"<=
- Kiểm tra việc chuẩn bị SGK,Vở bài tập, vở soạn văn.
- Giới thiệu khái quát nội dung chương trình ngữ văn 6 nội dung chính
của cụm bài: văn học dân gian.
"96>>?@9;A=
Các dân tộc trên thế giới đều những truyện thần thoại, truyền thuyết
nhằm giải thích cội nguồn, tổ tiên của dân tộc mình. nước ta, tổ tiên dân tộc
1
giáo án môn ngữ văn lớp 6 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo án môn ngữ văn lớp 6 - Người đăng: nguyenhue-hn206
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
375 Vietnamese
giáo án môn ngữ văn lớp 6 9 10 462