Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án Ngữ văn 11 tuần 24 bài Từ ấy

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 361 lần   |   Lượt tải: 0 lần
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

GIÁO ÁN NGỮ VĂN LỚP 11
Bài: Từ Ấy
I. Mục tiêu bài học
Giúp học sinh:
- Thấy rõ niềm vui sướng, say mê mãnh liệt của Tố Hữu trong buổi đầu gặp gỡ
lí tưởng cộng sản và tác dụng kỳ diệu của lí tưởng cộng sản với cuộc đời nhà thơ.
- Hiểu được sự vận động của các yếu tố trong thơ trữ tình: tứ thơ, hình ảnh,
ngôn ngữ, nhịp điệu… trong việc làm nổi bật tâm trạng của cái tôi nhà thơ.
II. Phương tiện thực hiện
- SGK Ngữ văn 11 tập 2
- Thiết kế giáo án
III. Cách thức tiến hành
1. Phát vấn - đối thoại
2. Diễn dịch
3. Thảo luận - thực hành
IV. Tiến trình dạy học
1. Ổn định lớp
2. Giới thiệu bài mới
Hoạt động của giáo
viên và học sinh

Nội dung bài giảng

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

Hoạt động 1: GV dẫn Trong đời của mỗi người đều có những giây phút đổi thay
dắt vào bài

kỳ diệu, đánh dấu một sự phát triển không thể đảo ngược
của nhân cách. Những phút giây ấy trở thành những dấu
ấn không thể phai mờ. Với Tố Hữu, thời điểm tiếp nhận lí
tưởng cộng sản, tự nguyện dâng tất cả để tôn thờ chủ
nghĩa đã tạo thành một cái mốc, cái mốc “Từ ấy”. Để
hiểu hơn về “Từ ấy”, chúng ta hãy cùng đi vào tìm hiểu
khái quát về tác giả, xuất xứ và nội dung của bài thơ này.
I. Tiểu dẫn
1. Tác giả

Hoạt động 2: Tìm hiểu - Tố Hữu (1920 - 2002) tên khai sinh Nguyễn Kim Thành
khái quát về tác giả, tác - Quê: Phù Lai, Quảng Thọ, Quảng Điền, ThừaThiên Huế
phẩm

- Thuở nhỏ: học ở Trường Quốc học Huế
- Năm 1937, Tố Hữu được kết nạp vào ĐCS. Từ đó sự
nghiệp thơ ca gắn liền và song hành với các chặng đường
của Cách mạng Việt Nam.
→ Tố Hữu là nhà thơ của lí tưởng cộng sản, là tác giả của
các tập thơ: Từ ấy, Việt Bắc, Gió Lộng, Ra trận, Máu và
hoa, Một tiếng đờn và nhiều tuyển thơ khác. Ông được
xem là “con chim đầu đàn” của thơ ca Cách mạng Việt
Nam thế kỷ XX.

2. Bài thơ “Từ ấy”
a. Tập thơ “Từ ấy”
- Là tập thơ đầu tay của Tố Hữu, sáng tác từ 1937 - 1946,
là tiếng hát trong trẻo, phấn chấn, say mê của người thanh

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí

niên cộng sản.
- Trình bày những hiểu - Gồm 71 bài thơ, chia làm 3 phần: Máu lửa, Xiềng xích
biết của em về tập thơ (viết trong thời gian nhà thơ bị tù đày 1939-1942); Giải
“Từ ấy”?

phóng.
b. Bài thơ “Từ ấy”
- Xuất xứ: “Từ ấy” là bài thơ mở đầu cho phần thơ “Máu
lửa” trong tập thơ “Từ ấy”.
- Hoàn cảnh sáng tác: Ra đời khi Tố Hữu tìm đến với lí
tưởng của Đảng, ánh sáng của Cách mạng và thực sự
được đứng vào hàng ngũ của Đảng (năm 1937, lúc đó n...
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
GIÁO ÁN NGỮ VĂN LỚP 11
Bài: Từ Ấy
I. Mục tiêu bài học
Giúp học sinh:
- Thấy niềm vui sướng, say mãnh liệt của Tố Hữu trong buổi đầu gặp gỡ
tưởng cộng sản tác dụng kỳ diệu của lí tưởng cộng sản với cuộc đời nhà thơ.
- Hiểu được sự vận động của các yếu tố trong thơ trữ tình: tứ thơ, hình ảnh,
ngôn ngữ, nhịp điệu… trong việc làm nổi bật tâm trạng của cái tôi n thơ.
II. Phương tiện thực hiện
- SGK Ngữ văn 11 tập 2
- Thiết kế giáo án
III. Cách thức tiến hành
1. Phát vấn - đối thoại
2. Diễn dịch
3. Thảo luận - thực hành
IV. Tiến trình dạy học
1. Ổn định lớp
2. Giới thiệu bài mới
Hoạt động của giáo
viên học sinh
Nội dung bài giảng
Giáo án Ngữ văn 11 tuần 24 bài Từ ấy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án Ngữ văn 11 tuần 24 bài Từ ấy - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Giáo án Ngữ văn 11 tuần 24 bài Từ ấy 9 10 169