Ktl-icon-tai-lieu

giáo án ngữ văn 9

Được đăng lên bởi Namchiu Richat
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 160 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Tiết 49 – 50:

ĐOÀN THUYỀN ĐÁNH CÁ
Huy Cận

I. Mục tiêu bài học:
1. Kiến thức: sau khi học xong học sinh cần nắn được:
- Thấy và hiểu được sự thống nhất của cảm hứng về thiên nhiên, vũ trụ cà cảm
hưng về lao động của tác giả đã tạo nên những hình ảnh đẹp, tráng lệ giữa màu sắc
lãng mạn trong bài thơ Đoàn thuyền đánh cá.
- Thấy được những nét nghệ thuật nổi bật về hình ảnh ,bút pháp nghệ thuật ,ngôn
ngữ trong một sáng tác của nhà thơ thuộc thế hệ trưởng thành trong phong trào thơ
mới .
2. Kĩ năng:Rèn luyện kỹ năng cảm thụ và phân tích các yếu tố nghệ thuật (hình
ảnh, ngôn ngữ, âm điệu) vừa cổ điển, vừa hiện đại trong bài thơ.
3. Thái độ: Yêu thiên nhiên , yêu lao động.
II. Chuẩn bị của thầy trò:
1. Giáo viên: Đọc , soạn bài, tài liệu liên quan,…
2. Học sinh: Đọc , chuẩn bị bài trước ở nhà.
III. Tiến trình dạy học :
1. Ổn định và kiểm diện:
2. Bài cũ:
? Đọc thuộc lòng và diễn cảm bài thơ “ Bài thơ về tiểu đội xe không kính”
? Hình ảnh những người lính lái xe được tác giả miêu tả như thế nào trong bài
thơ?
3. Bài mới:
a. Khởi động: bài đoàn thuyền đánh cá là 1 khúc ca – tráng khúc về lao
động , và về thiên nhiên đất nước giàu đẹp. Khúc ca ấy vừa phơi phới , vừa
hào hứng vừa khỏe khoắn,mạnh mẽ, kết hợp cả âm thanh, nhịp điệu và
những tác động nhịp nhàng của con người với sự vận động , tuân hoàn của
thiên nhiên vũ trụ.
b. Bài học :
Hoạt động của GV và HS
Nội dung cần dạt
Hoạt động 1: Tìm hiểu chung
I.Tìm hiểu chung
1. Tác giả:( 1919-2005)
? Nêu những hiểu biết của em về tác - tên đầy đủ là Cù Huy Cận
giả tác phẩm?
- Quê: làng Ân Phú, huyện Vụ quang, tỉnh

Hà Tĩnh.
- Nổi tiếng trong phong trào Thơ mới với
tập Lửa thiêng.
- Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn hóa
nghệ thuật (1996)
2. Tác phẩm
- Sáng tác năm 1958
- In trong tập Trời mỗi ngày một sáng.
II. Đọc hiểu văn bản
1.Đọc
GV: HD học sinh đọc với giọng: vui,
phấn chấn, nhịp vừa phải. Ở khổ thơ
thứ 2,3 và 7 giọng đọc cao lên 1 chút
và nhịp cũng nhanh hơn.
2. Chú thích: ( sgk- 141)
GV: yêu cầu học sinh giải thích 1 số
từ trong sgk
3. Bố cục: 3 phần
- phần 1: 2 khổ đầu: cảnh lên đường và
? Bài thơ đc chia làm mấy phần ?
tâm trạng náo nức của con người.
Nội dung từng phần?
- phần 2: 4 khổ tiếp theo:cảnh hoạt động
của của đoàn thuyền đánh cá giữ khung
cảnh biển trời và ban đêm.
- phần 3: khổ cuối: cảnh đoàn thuyền trở
? Trong bài thơ, tác giả đã sử dụng
về trong buổi bình minh lên.
phương thức biểu đạt nào?( biểu
4. Phân tích
cảm, miêu tả)
a. hình ảnh con người lao động trong sự
hài hòa với thiên nhiên vũ trụ.
- Bài t...
Tiết 49 – 50: ĐOÀN THUYỀN ĐÁNH CÁ
Huy Cận
I. Mục tiêu bài học:
1. Kiến thức: sau khi học xong học sinh cần nắn được:
- Thấy và hiểu được sự thống nhất của cảm hứng về thiên nhiên, vũ trụ cà cảm
hưng về lao động của tác giả đã tạo nên những hình ảnh đẹp, tráng lệ giữa màu sắc
lãng mạn trong bài thơ Đoàn thuyền đánh cá.
- Thấy được những nét nghệ thuật nổi bật về hình ảnh ,bút pháp nghệ thuật ,ngôn
ngữ trong một sáng tác của nhà thơ thuộc thế hệ trưởng thành trong phong trào thơ
mới .
2. Kĩ năng:Rèn luyện kỹ năng cảm thụ và phân tích các yếu tố nghệ thuật (hình
ảnh, ngôn ngữ, âm điệu) vừa cổ điển, vừa hiện đại trong bài thơ.
3. Thái độ: Yêu thiên nhiên , yêu lao động.
II. Chuẩn bị của thầy trò:
1. Giáo viên: Đọc , soạn bài, tài liệu liên quan,…
2. Học sinh: Đọc , chuẩn bị bài trước ở nhà.
III. Tiến trình dạy học :
1. Ổn định và kiểm diện:
2. Bài cũ:
? Đọc thuộc lòng và diễn cảm bài thơ “ Bài thơ về tiểu đội xe không kính”
? Hình ảnh những người lính lái xe được tác giả miêu tả như thế nào trong bài
thơ?
3. Bài mới:
a. Khởi động: bài đoàn thuyền đánh cá là 1 khúc ca – tráng khúc về lao
động , và về thiên nhiên đất nước giàu đẹp. Khúc ca ấy vừa phơi phới , vừa
hào hứng vừa khỏe khoắn,mạnh mẽ, kết hợp cả âm thanh, nhịp điệu và
những tác động nhịp nhàng của con người với sự vận động , tuân hoàn của
thiên nhiên vũ trụ.
b. Bài học :
Hoạt động của GV và HS Nội dung cần dạt
Hoạt động 1: Tìm hiểu chung
? Nêu những hiểu biết của em về tác
giả tác phẩm?
I.Tìm hiểu chung
1. Tác giả:( 1919-2005)
- tên đầy đủ là Cù Huy Cận
- Quê: làng Ân Phú, huyện Vụ quang, tỉnh
giáo án ngữ văn 9 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo án ngữ văn 9 - Người đăng: Namchiu Richat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
giáo án ngữ văn 9 9 10 736