Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án Ngữ văn lớp 12

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 81 trang   |   Lượt xem: 856 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tuần 20
Tiết 55-56

VỢ CHỒNG A PHỦ
(Tô Hoài)

NS
ND

A - Mục tiêu cần đạt :Giúp HS
- Hiểu được cuộc sống cơ cực, tối tăm của đồng bào các dân tộc thiểu số vùng cao dưới ách áp bức,
kìm kẹp của thực dân và chúa đất thống trị; quá trình người dân các dân tộc thiểu số thức tỉnh cách mạng và
vùng lên tự giải phóng đời mình. Đi theo tiếng gọi của Đảng.
- Nắm được những đóng góp riêng của nhà văn trong nghệ thuật khắc hoạ tính cách các nhân vật; sự
tinh tế trong diễn tả cuộc sống nội tâm; sở trường của nhà văn trong quan sát những nét lạ về phong tục, tập
quán và cá tính người Mông; nghệ thuật trần thuật linh hoạt, lời văn tinh tế, mang màu sắc dân tộc và giầu
chất thơ.
B .Phương pháp dạy học
- Với đoạn trích trong SGK, GV cần chủ động, linh hoạt và sáng tạo trong khi cùng HS tìm hiểu tác phầm.
Những đoạn văn quan trọng và hấp dấn bộc lộ những nét đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của tác phẩm
nhất thiết phải được lưu ý, phải được GV hoặc HS đọc lên để cả lớp cùng tham gia phân tích, đánh giá, nhận
định.
- GV giúp HS vận dụng các phương pháp phân tích tác phẩm, so sánh, đối chiếu và khái quát, tổng hợp... để
HS vừa nhận biết những nét đặc sắc cụ thể vừa có thể nắm được các giá trị cơ bản của tác phẩm trong sự
vận động của văn xuôi Việt Nam từ sau 1945.
C. Phương tiện thực hiện: Sách giáo khoa, sách GV và bản thiết kế.
D. Tiến trình tổ chức dạy học .
1. Kiểm tra bài cũ.
2. Giới thiệu bài mới
3. Tiến hành bài dạy.
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
*Hoạt động 1: H.dẫn hs Hs đọc tiểu dẫn và rút ra
tìm hiểu cuộc đời, sự các ý chính về cuộc đời, sự
nghiệp nhà van Tô Hoài
nghiệp nhà văn Tô Hoài và
hoàn cảnh sáng tác "Vợ
chồng A Phủ"
*Hoạt động 2: H.dẫn hs
tìm hiểu nhân vật Mỵ
- Số phận ?
- Hs phát biểu ý kiến nêu
thân phận của Mỵ ở Hồng
Ngài
- Đời sống tủi nhục của - Hs nêu những biểu hiện
con dâu trừ nợ ? (GV gọi cụ thể về đời sống tủi nhục
ý đời sống tủi nhục của của Mỵ
mỵ thể hiện ở 2 phương
diện thể chất và tinh thần)

Nội dung cần đạt
I.Tiểu dẫn :

II.Hướng dẫn đọc hiểu đoạn trích:
1. Nhân vật Mỵ:
- Mị trở thành con dâu gạt nợ cho nhà thống lí
Pá Tra. Con dâu gạt nợ thì bề ngoài là con dâu
nhưng thực chất bên trong là con nợ.
- Điều cực nhục và khổ đau của số phận nhân
vật: Mị là con nợ nhưng Mị cũng lại là con
dâu. Là con dâu, linh hồn Mị đã bị đem trình
ma nhà thống lí rồi, Mị không thể chạy đâu cho
thoát! Mị sẽ phải kéo lê cái thân phận khốn
khổ của mình cho đến bao giờ? cho đến tàn
đời!
- Mị chấp nhận cảnh ngộ sống “lùi lũi như con
rùa nuôi trong xó cửa”. Âm t...
1
A - Mục tiêu cần đạt :Giúp HS
- Hiểu được cuộc sống cực, tối tăm của đồng o các dân tộc thiểu số vùng cao dưới ách áp bức,
kìm kẹp của thực dân chúa đất thống trị; quá trình người n các n tộc thiểu s thức tỉnh cách mạng
vùng lên tự giải phóng đời nh. Đi theo tiếng gọi của Đảng.
- Nắm được những đóng góp riêng của nhà văn trong nghệ thuật khắc hoạ tính cách các nhân vật; sự
tinh tế trong diễn tả cuộc sống nội tâm; sở trường của nhà văn trong quan sát những nét lạ về phong tục, tập
quán tính người Mông; nghệ thuật trần thuật linh hoạt, lời văn tinh tế, mang màu sắc dân tộc giầu
chất thơ.
B .Phương pháp dạy học
- Với đoạn trích trong SGK, GV cần chủ động, linh hoạt sáng tạo trong khi cùng HS tìm hiểu tác phầm.
Những đoạn văn quan trọng hấp dấn bộc lộ những nét đặc sắc về nội dung nghệ thuật của tác phẩm
nhất thiết phải được lưu ý, phải được GV hoặc HS đọc lên để cả lớp cùng tham gia phân tích, đánh giá, nhận
định.
- GV giúp HS vận dụng các phương pháp phân tích tác phẩm, so sánh, đối chiếu khái quát, tổng hợp... để
HS vừa nhận biết những nét đặc sắc cụ thể vừa thể nắm được các giá trị bản của tác phẩm trong sự
vận động của văn xuôi Việt Nam từ sau 1945.
C. Phương tiện thực hiện: Sách giáo khoa, sách GV bản thiết kế.
D. Tiến trình tổ chức dạy học .
1. Kiểm tra bài cũ.
2. Giới thiệu bài mới
3. Tiến hành bài dạy.
Hoạt động của GV Hoạt động của HS Nội dung cần đạt
*Hoạt động 1: H.dẫn hs
tìm hiểu cuộc đời, sự
nghiệp nhà van Hoài
*Hoạt động 2: H.dẫn hs
tìm hiểu nhân vật Mỵ
- Số phận ?
- Đời sống tủi nhục của
con dâu trừ nợ ? (GV gọi
ý đời sống tủi nhục của
mỵ thể hiện 2 phương
diện thể chất tinh thần)
Hs đọc tiểu dẫn và rút ra
các ý chính về cuộc đời, sự
nghiệp nhà văn Hoài
hoàn cảnh sáng tác "Vợ
chồng A Phủ"
- Hs phát biểu ý kiến nêu
thân phận của Mỵ Hồng
Ngài
- Hs nêu những biểu hiện
cụ thể về đời sống tủi nhục
của Mỵ
I.Tiểu dẫn :
II.Hướng dẫn đọc hiểu đoạn trích:
1. Nhân vật Mỵ:
- M trở thành con dâu gạt nợ cho nhà thống
Tra. Con dâu gạt nợ thì bề ngoài con dâu
nhưng thực chất bên trong con nợ.
- Điều cực nhục khổ đau của số phận nhân
vật: Mị là con nợ nhưng Mị cũng lại là con
dâu. con dâu, linh hồn Mị đã bị đem trình
ma nhà thống rồi, Mị không thể chạy đâu cho
thoát! Mị sẽ phải kéo lê cái thân phận khốn
khổ của mình cho đến bao giờ? cho đến tàn
đời!
- Mị chấp nhận cảnh ngộ sống “lùi lũi như con
rùa nuôi trong cửa”. Âm thầm như một cái
bóng cách sống M lựa chọn, cho dù, đó
một sự lựa chọn chống lại bản tính yêu đời
của gái một thời xinh đẹp tài hoa. Tác giả
cắt nghĩa: “Ở lâu trong cái khổ, Mị quen khổ
rồi” để minh giải tình trạng bị đày đoạ đến
mức bị tê liệt về tinh thần dẫn tời tiếng thở
Tuần 20
Tiết 55-56 VỢ CHỒNG A PHỦ
(Tô Hoài)
NS
ND
Giáo án Ngữ văn lớp 12 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án Ngữ văn lớp 12 - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
81 Vietnamese
Giáo án Ngữ văn lớp 12 9 10 861