Ktl-icon-tai-lieu

Giáo án tiếng Việt

Được đăng lên bởi Vũ Thiên Việt Thy
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 515 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TUẦN 1
Ngày soạn: 15/8/2014
Ngày giảng: Thứ hai ngày 18 tháng 8 năm 2014
TIẾNG VIỆT
BÀI 1A: THƯƠNG NGƯỜI NHƯ THỂ THƯƠNG THÂN ( Tiết 1,2)
* Khởi động
- Cả lớp hát bài: Vui đến trường
A) HĐCB
1. Quan sát tranh và trả lời câu HĐ cả lớp
hỏi:
- HS trả lời theo ý hiểu
Tranh vẽ cảnh một bạn nhỏ đang
giúp bà cụ đi cho khỏi ngã, một
bạn nhỏ đang cõng bạn đi học,
thuyền chở đồ cứu trợ cho đồng
bào bão lụt.
- Những việc làm đó cho ta
thấy sự quan tâm, giúp đỡ,
chia sẻ của mọi người với
nhau với tinh thần: Thương HĐ cả lớp
người như thể thương thân.
HS nghe cô đọc
2. Nghe thầy cô đọc bài
- GV đọc
HĐ cặp đôi
- Giọng đọc: Thể hiện rõ vai nhân
vật.
HS nhóm
3. Thay nhau đọc từ và lời giải
nghĩa
4. Cùng luyện đọc
5. Thảo luận để trả lời câu hỏi
- Qua câu chuyện em thấy Dế Mèn
là một nhân vật như thế nào?
GVKL: Chuyện ca ngợi Dế Mèn
có tấm lòng nghĩa hiệp – bênh vực
người yếu, xóa bỏ áp bức bóc lột.
6. Tìm hiểu cấu tạo tiếng
1) Câu tục ngữ có bao nhiêu tiểng?
2) Chọn 1 tiếng, đánh vần tiếng đã
chọn. Viết lại cách đánh vần đó.

HS nhóm
HS TL

HĐ cả lớp
- 14 tiếng

3) Đưa tiếng đã chọn vào sơ đồ
theo mẫu
4) Mỗi tiếng do bộ phận nào tạo
thành?
5) Phân tích các bộ phận tạo thành
của 5 tiếng còn lại trong dòng đầu
của câu tuch ngữ, nêu nhận xét:
a) Có tiếng nào không có âm đầu?
b) Những tiếng nào có đủ ba bộ
phận?
c) Mỗi tiếng bắt buộc phải có hai
bộ phận nào?
B. HĐTH
1. Phân tích cấu tạo của 6 tiếng đầu
trong câu tục ngữ dưới đây. Viết
kết quả phân tích vào bảng theo
mẫu

Âm đầu, vần, thanh

- Tiếng “ơi”
- Tiếng: Bầu, thương, lấy, bí, cùng
- Vần, thanh.

- HS đọc bài làm cá
mình
Tiếng
Âm
Vần
đầu
Điều
Đ
iêu
Phủ
ph
u
Lấy
L
ây
Gía
gi
a
Gương g
ương
Người
ng
ươi
Trong
tr
ong
Một
m
ôt
Nước
n
ươc
Phải
ph
ai
Thương th
ương
Nhau
nh
au
Cùng
c
ung

nhân của
Thanh
Huyền
Hỏi
Sắc
Sắc
ngang
Huyền
ngang
Nặng
Sắc
Hỏi
ngang
ngang
Huyền

2. Giải câu đố: Là chữ sao, sáo
- HS đọc bài làm cá nhân của
mình

TOÁN:

BÀI 1: ÔN TẬP CÁC SỐ ĐẾN 100 000
 Khởi động: Chơi trò chơi “ Xem tôi có số nào?”
- Chia mỗi nhóm có 5 HS
- Đặt các số từ 1 đến 9 trên mặt bàn của nhóm.
- Mỗi bạn chọn bất kì 1 số rồi ghép lại với nhau. Người ghép chữ số cuối
cùng phải đọc được số cả nhóm vưà ghép. Ai không đọc được thì thua.
Các nhóm làm trong nhóm.
Một nhóm thể hiện trước lớp
Hoạt động thực hành
2. Viết tiếp số thích hợp vào chỗ
- HS làm việc cá nhân
chấm
- 2 số liền nhau hơn hoặc kém nhau
?a) Em có nhận xét gì về dãy số này? 10.000 đơn vị.
- 2 số liền nhau hơn hoặc kém nhau
b) Em có nhân xét gì về dãy số?
1.000 đơn vị...
TUẦN 1
Ngày soạn: 15/8/2014
Ngày giảng: Thứ hai ngày 18 tháng 8 năm 2014
TIẾNG VIỆT
BÀI 1A: THƯƠNG NGƯỜI NHƯ THỂ THƯƠNG THÂN ( Tiết 1,2)
* Khởi động
- Cả lớp hát bài: Vui đến trường
A) HĐCB
1. Quan sát tranh trả lời câu
hỏi:
Tranh vẽ cảnh một bạn nhỏ đang
giúp cụ đi cho khỏi ngã, một
bạn nhỏ đang cõng bạn đi học,
thuyền chở đồ cứu trợ cho đồng
bào bão lụt.
- Những việc làm đó cho ta
thấy sự quan tâm, giúp đỡ,
chia sẻ của mọi người với
nhau với tinh thần: Thương
người như thể thương thân.
2. Nghe thầy cô đọc bài
- GV đọc
- Giọng đọc: Thể hiện vai nhân
vật.
3. Thay nhau đọc từ lời giải
nghĩa
4. Cùng luyện đọc
HĐ cả lớp
- HS trả lời theo ý hiểu
HĐ cả lớp
HS nghe cô đọc
HĐ cặp đôi
HS nhóm
5. Thảo luận để trả lời câu hỏi
- Qua câu chuyện em thấy Dế Mèn
là một nhân vật như thế nào?
GVKL: Chuyện ca ngợi Dế Mèn
tấm lòng nghĩa hiệp nh vực
người yếu, xóa bỏ áp bức bóc lột.
6. Tìm hiểu cấu tạo tiếng
1) Câu tục ngữ có bao nhiêu tiểng?
2) Chọn 1 tiếng, đánh vần tiếng đã
chọn. Viết lại cách đánh vần đó.
HS nhóm
HS TL
HĐ cả lớp
- 14 tiếng
Giáo án tiếng Việt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo án tiếng Việt - Người đăng: Vũ Thiên Việt Thy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Giáo án tiếng Việt 9 10 754