Ktl-icon-tai-lieu

giáo án văn lớp 10

Được đăng lên bởi cptmdaidaiduong
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 335 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRƯỜNG THPT THANH BÌNH

5
CHÀO MỪNG
CÁC THẦY CÔ GIÁO TỚI THĂM LỚP DỰ GIỜ
LỚP 10A

Khởi động
1.Vì sao Trương Phi nổi giận đâm Quan Công?
a. Vì Quan Công đến Cổ Thành dụ hàng Trương Phi.
b. Vì phải chịu cảnh thất tán ở Từ Châu.
c. Vì cho rằng Quan Công đã bội nghĩa.
cd. Vì Quan Công là kẻ thù.

Khởi động
2. Cuối đoạn trích Hồi trống Cổ Thành, Trương Phi đã khóc và lạy Vân Trường vì?
a. Vui sướng
b. Cảm động
c. Hối hận
d. Cả a, b và c.

d

TÀO THÁO UỐNG RƯỢU LUẬN ANH HÙNG
(Trích hồi 21 – Tam quốc diễn nghĩa)
La Quán Trung
I. Tìm hiểu chung
1. Tác giả - tác phẩm
- La Quán Trung (1330- 1400 ?) là người có nhiều đóng góp xuất
sắc cho trường phái tiểu thuyết lịch sử thời Minh - Thanh ở
Trung Quốc.
-

Người có công chỉnh lí Tam quốc diễn nghĩa là Mao Tôn
Cương, sống vào đầu đời Thanh - Trung Quốc.

Tam quốc diễn nghĩa phản ánh mâu thuẫn giai cấp, mâu thuẫn
dân tộc phức tạp và thể hiện nguyện vọng thống nhất đất nước
của nhân dân Trung Quốc.
- Tam quốc diễn nghĩa là cuốn binh thư có giá trị.

TÀO THÁO UỐNG RƯỢU LUẬN ANH HÙNG
(Trích hồi 21 – Tam quốc diễn nghĩa)
I. Tìm hiểu chung
1. Tác giả - tác phẩm
2. Đoạn trích: Tào Tháo uống rượu luận anh hùng

La Quán Trung

a. Vị trí: trích từ hồi 21 của tác phẩm. Khi đó, ba anh em Lưu,
Quan, Trương đang nương náu nhờ trên đất Tào, nhẫn nhịn chờ
thời để ra đi mưu đồ nghiệp lớn.
b. Tóm tắt đoạn trích
- Bối

cảnh: Lưu Bị bị Lã Bố cướp thành Từ Châu, đến Hứa Đô ở
nhờ Tào Tháo. Tào Tháo khi đó làm thừa tướng, khống chế vua
nhà Hán. Lưu Bị vừa kí tên vào tờ mật chiếu của nhà vua kêu
gọi giết giặc Tào.

TÀO THÁO UỐNG RƯỢU LUẬN ANH HÙNG
(Trích hồi 21 – Tam quốc diễn nghĩa)
La Quán Trung
I. Tìm hiểu chung
2. Đoạn trích: Tào Tháo uống rượu luận anh hùng
b. Tóm tắt đoạn trích
- Nội dung: Lưu Bị ở nhà làm vườn. Tào Tháo mời đến tiểu đình
uống rượu. Trời sắp nổi cơn mưa to, mây đen mù mịt, có vòi rồng lấy
nước. Tào Tháo nói về sự biến hóa của con rồng, sau đó hỏi Lưu Bị
về các anh hùng đời nay. Lưu Bị từ chối không được đành kể tên một
vài người nhưng Tào Tháo đều cho là chưa xứng đáng.
Cuối cùng, Tháo nhận định anh hùng trong thiên hạ bây giờ chỉ có
Lưu Bị và Tào Tháo mà thôi. Huyền Đức nghe nói vậy giật nảy
mình, đánh rơi cả thìa, đũa. Đúng lúc đó có một tiếng sấm rền vang.
Ông ung dung cúi xuống nhặt đũa, thìa và che đậy được việc giật
mình khi nghe Tháo gọi là anh hùng.

TÀO THÁO UỐNG RƯỢU LUẬN ANH HÙNG
(Trích hồi 21 – Tam quốc diễn nghĩa)
I. Tìm hiểu chung
II. Hướng dẫn đọc - hiểu văn bản

La Quán Trung

1. Nhân vật Lưu Bị
a....
5
5
CHÀO MỪNG
CHÀO MỪNG
CÁC THẦY CÔ GIÁO TỚI THĂM LỚP
CÁC THẦY CÔ GIÁO TỚI THĂM LỚP
DỰ GIỜ
DỰ GIỜ
LỚP 10A
LỚP 10A
TRƯỜNG
TRƯỜNG
THPT THANH BÌNH
THPT THANH BÌNH
giáo án văn lớp 10 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo án văn lớp 10 - Người đăng: cptmdaidaiduong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
giáo án văn lớp 10 9 10 221