Ktl-icon-tai-lieu

Hành Trình Của Sói - Bùi Anh Tấn

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 282 trang   |   Lượt xem: 6590 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hành trình của sói
BÙI ANH TẤN
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho thiết bị di động
Nguồn: http://vnthuquan.net
Phát hành: Nguyễn Kim Vỹ.

Mục lục
LỜI GIỚI THIỆU
Chương 1 -1
Chương 1 -2
Chương 1- 3
Chương 2- 1
Chương 2- 2
Chương 2- 3
Chương 3 -1
Chương 3 -2
Chương 4 -1
Chương 4- 2
Chương 4 -3
Chương 4 - 4
Chương 5 -1
Chương 5-2
Chương 6- 1
Chương 6 -2
Chương 7- 1
Chương 7- 3
Chương 7- 4
Chương 8 -1
Chương 9- 1
Chương 9 -2
Chương 10 -1
Chương 10 -2
Chương 11 -1
Chương 11 - 2
Chương 12 -1
Chương 12 -2
Chương 12 -3
Chương 13 -1
Chương 13 -2
Chương 14 -1
Chương 14 -2
Chương 15-1
Chương 15-2
Chương 16-1
Chương 16 -2

Chương 17 -1
Chương 17-2
Chương 18-1
Chương 16-2
Chương 19-1
Chương 19-1
Chương 20 - 1
Chương 20 - 2
Chương 21 - 1
Chương 21 - 2
Chương 21 - 3
Chương kết

BÙI ANH TẤN
Hành trình của sói

LỜI GIỚI THIỆU

Vụ án “Năm Cam và đồng bọn” đến nay đã kết thúc được năm năm (2001-2006), một
khoảng thời gian không quá dài để quên lãng nhưng cũng không quá ngắn và có thể nhìn
lại, chiêm nghiệm, rút ra những bài học. Đây là một băng nhóm xã hội đen hoạt động theo
kiểu Maphia nước ngoài, lớn nhất từ trước đến nay về phạm vi lan ra các tỉnh thành lớn
trong cả nước và có chiều hướng cấu kết với các băng đảng tội phạm khác ở nước
ngoài. Mức độ phạm tội của chúng là đặc biệt nghiêm trọng, trong đó đáng chú ý là sự
câu móc, tha hóa, biến chất một số bộ phận công chức nằm trong các cơ quan bảo vệ
pháp luật, thông tin báo chí… Đây cũng là mặt trái của nên kinh tế thị trường và là tiếng
chuông cảnh tỉnh gióng lên khi đất nước ta đã và đang tiếp tục trên đà hội nhập với nền
kinh tế tòan cầu: Khi xã hội bắt đầu có sự phân hóa giàu nghèo, nhiều giá trị tinh thần đạo
đức bị xuống cấp, việc sùng bái vật chất được đề cao… Chính vì vậy, hơn lúc nào hết,
chúng ta cần nêu cao, bảo vệ và giữ gìn những bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc.
Những bài học đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn mang đậm tính thời sự.
Bùi Anh Tấn là một tác giả có quá trình gắn bó với ngành công an và có khá nhiều tác
phẩm viết về ngành với những thành công nhất định. Trong tác phẩm này, cái tâm của
người viết thể hiện rất rõ qua những dằn vặt, trăn trở xót xa về sự sa ngã của một số đồng
đội trước băng nhóm tội phạm này và cũng bộc lộ niềm tin tưởng, tự hào vào sự trong
sạch lớn mạnh của ngành công an và các đồng đội khác của anh trên mặt trận đấu tranh

bảo vệ sự bình yêu cuộc sống cho nhân dân. Qua tác phẩm tác giả cũng cung cấp được
khá nhiều thông tin, tư liệu lý...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hành Trình Của Sói - Bùi Anh Tấn - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
282 Vietnamese
Hành Trình Của Sói - Bùi Anh Tấn 9 10 997