Ktl-icon-tai-lieu

Hầu Trời _Tản Đà

Được đăng lên bởi datkakas
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 906 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hầu Trời
Tản Đà
A. Mục tiêu bài học:
Giúp HS:
- Hiểu được ý thức cá nhân, ý thức nghệ sĩ của Tản Đà thể hiện qua cách nhà thơ hư cấu câu
huyện hầu Trời.
- Thấy được những nét cách tân trong nghệ thuật thơ Tản Đà và mối quan hệ giữa chúng với
quan niệm mới về nghề văn của ông.

B. Phương pháp và hình thức tiến hành tổ chức dạy học:
Khi hướng dẫn HS đọc hiểu, chỉ cần tập trung phân tích đoạn chữ in to ( từ câu 25 đến câu
98 ), còn các đoạn thơ khác chỉ đọc tham khảo. Với một số câu thơ, khổ thơ, HS chỉ cần nắm
được đại ý của chúng là đủ, miễn sao cảm nhận được đúng hơi thở, giọng thơ chung.

C. Tiến trình tổ chức dạy học:
* Tổ chức kiểm tra bài cũ:
- Anh ( chị ) hãy trình bày ngắn gọn hoàn cảnh ra đời bài thơ Xuất dương lưu biệt ?
- Anh ( chị ) hãy đọc hai câu thơ mở đầu và hãy so sánh với những câu thơ nói về chí làm trai
của các nhà nho thuở trước, tìm chỗ đồng điệu và khác biệt.

* Tiến trình bài mới:
I. Tiểu dẫn:
Đọc phần tiểu dẫn trong SGK 1. Tác giả:
và cho biết những nét chính - Tản Đà ( 1889 - 1939 ) tên khai sinh là Nguyễn Khắc Hiếu,
về Tản Đà ?
người làng Khê Thượng, huyện Bất Bạt, tỉnh Sơn Tây ( nay là
xã Sơn Đà, huyện Ba Vì, tỉnh Hà Tây ). Làng ông nằm ven sông
Đà, gần núi Tản Viên. Nhà thơ đã lấy tên núi, tên sông đó ghép
lại thành bút danh của mình.
- Ông sinh ra trong buổi giao thời, Hán học đã tàn mà Tây học
cũng mới manh nha, nên con người ông kể cả học vấn, lối sống
và sự nghiệp văn chương đều mang dấu ấn người của hai thể kỉ.
- Ông xuất thân trong một gia đình quan lại phong kiến nhưng
lại sống theo phương thức của lớp tiểu tư sản thành thị, học chữ
Hán từ nhỏ nhưng lại sớm chuyển sang sáng tác bằng chữ quốc
ngữ và rất ham học hỏi để tiến kịp thời đại. Vì vậy, ông là một
con người hào hoa, phóng túng, không chịu khép mình trong
khuôn khổ Nho giáo.
- Ông sáng tác văn chương chủ yếu theo những thể loại cũ
nhưng nguồn cảm xúc lại rất mới mẻ.
- Tản Đà là nhà văn đầu tiên ở Việt Nam sống bằng nghề viết
văn, làm báo.
- Cuộc đời ông vui ít, buồn nhiều, càng về cuối càng chật vật.
Có điều đáng quý là trước sau Tản Đà vẫn giữ được mình trong
sạch.
Anh ( chị ) hãy nêu vị trí của 2. Sự nghiệp sáng tác:
Tản Đà trong văn học dân tộc - Ông viết thành công ở nhiều thể loại, nhưng làm nên một Tản
? Đồng thời, nêu lên sức hấp Đà danh tiếng, trước hết là thơ.
dẫn của thơ ông và kể tên - Tản Đà đặt cầu nối giữa hai thời đại văn học dân tộc: từ trung

những tác phẩm chính của đại sang hiện đại.
ông ?
- Thơ văn ông chinh phục độc giả bởi một điệu tâm hồn mới
...
Hầu Trời
Tản Đà
A. Mục tiêu bài học:
Giúp HS:
- Hiểu được ý thức cá nhân, ý thức nghệ của Tản Đà thể hiện qua cách nhà t cấu câu
huyện hầu Trời.
- Thấy đưc nhng nét cách tân trong nghệ thuật thơ Tản Đà mi quan hệ giữa chúng với
quan niệm mới về nghề văn của ông.
B. Phương pháp và hình thức tiến hành tổ chức dạy học:
Khi ng dẫn HS đọc hiểu, chỉ cần tập trung phân tích đoạn chữ in to ( từ câu 25 đến câu
98 ), còn các đoạn thơ khác chỉ đọc tham khảo. Với một số câu thơ, khổ thơ, HS chỉ cần nắm
được đại ý của chúng là đủ, miễn sao cảm nhận được đúng hơi thở, giọng thơ chung.
C. Tiến trình tổ chức dạy học:
* Tổ chức kiểm tra bài cũ:
- Anh ( chị ) hãy trình bày ngắn gọn hoàn cảnh ra đời bài thơ Xuất dương lưu biệt ?
- Anh ( chị ) hãy đọc hai câu t mđầu hãy so sánh với những câu thơ nói v chí m trai
của các nhà nho thuở trước, tìm chỗ đồng điệu và khác biệt.
* Tiến trình bài mới:
Đọc phần tiểu dẫn trong SGK
cho biết những nét chính
về Tản Đà ?
Anh ( chị ) hãy nêu vị trí của
Tản Đà trong văn học dân tộc
? Đồng thời, nêu lên sức hấp
dẫn của thơ ông kể tên
I. Tiểu dẫn:
1. Tác giả:
- Tản Đà ( 1889 - 1939 ) tên khai sinh Nguyễn Khắc Hiếu,
người làng Khê Thượng, huyện Bất Bạt, tỉnh n Tây ( nay
xã Sơn Đà, huyn Ba Vì, tỉnh Hà Tây ). Làng ông nằm ven sông
Đà, gần núi Tản Viên. Nhà thơ đã lấy tên núi, tên sông đó ghép
lại thành bút danh của mình.
- Ông sinh ra trong buổi giao thời, Hán học đã tàn Tây học
cũng mới manh nha, n con người ông k cả học vấn, lối sống
và sự nghiệp văn chương đều mang dấu ấn người của hai thể kỉ.
- Ông xuất thân trong một gia đình quan lại phong kiến nhưng
lại sống theo phương thức của lớp tiểusản thành thị, học chữ
Hán từ nhỏ nhưng lại sớm chuyển sang sáng tác bằng chữ quốc
ngữ rất ham học hỏi đ tiến kịp thời đại. vậy, ông một
con người hào hoa, phóng túng, không chịu khép mình trong
khuôn khổ Nho giáo.
- Ông sáng tác văn chương chủ yếu theo nhng thể loại
nhưng nguồn cảm xúc lại rất mới mẻ.
- Tản Đà nhà văn đầu tiên Việt Nam sống bằng nghề viết
văn, làm báo.
- Cuộc đời ông vui ít, buồn nhiều, càng về cuối càng chật vật.
điều đáng quý trước sau Tản Đà vẫn giữ được mình trong
sạch.
2. Sự nghiệp sáng tác:
- Ông viết thành công nhiều thể loại, nhưng m nên một Tản
Đà danh tiếng, trước hết là thơ.
- Tản Đà đặt cầu nối giữa hai thời đại văn học dân tộc: từ trung
Hầu Trời _Tản Đà - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hầu Trời _Tản Đà - Người đăng: datkakas
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Hầu Trời _Tản Đà 9 10 118