Ktl-icon-tai-lieu

Hiếu và tình trong ca dao dân ca người Việt

Được đăng lên bởi Sun Flowers
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 919 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hiếu và tình trong ca dao dân ca người Việt
Khi đặt vấn đề Hiếu – Tình, chúng tôi muốn đề cập đến hai khái niệm thuộc
về hai phạm trù khác nhau. Hiếu là một chuẩn mực đạo đức hằng thường được Nho
giáo đặc biệt đề cao. Hiếu của Nho giáo được xây dựng trên nền tảng triết lý tôn ty,
nhằm hướng đến sự trói buộc người dân vào bổn phận làm con. Còn Tình, ở đây là
tình cảm lứa đôi, là biểu hiện của cảm xúc, xuất phát từ bản năng. Nó độc lập với
lý trí, không bị chi phối bởi lý lẽ.
Trong một điều kiện xã hội quá xem trọng những đức hạnh có ảnh hưởng
đến lợi ích cộng đồng và nâng chúng lên thành chuẩn mực đạo đức của xã hội như
xã hội phong kiến Việt Nam thì Hiếu là một trong những phẩm chất được đề cao
nhất. Ngược lại, những vấn đề về cá nhân như Tình yêu lứa đôi là vấn đề cấm kỵ,
không được phép bàn tới. Nhưng tình cảm, tình yêu là một nhu cầu sinh lý tự
nhiên, khi bộc phát mãnh liệt nó khó có thể chấp nhận sự gò ép theo một khuôn
khổ được giới hạn bởi những quy định của đạo lý. Khi đó, sự “xung đột” giữa lý trí
bổn phận và tình cảm cá nhân xảy ra, đẩy những người đang yêu rơi vào tâm trạng
tiêu cực. Khi gặp gỡ nhau, họ mượn lời ca tiếng hát để tỏ bày và cũng là để giải
thích cho những hành động có liên quan đến tình thế khó khăn mà họ đang phải
đương đầu để người yêu hiểu được nỗi lòng. Mặc nhiên, ca dao dân ca phản ánh
đời sống tình cảm đa dạng của người dân nói chung, ở đây là những diễn biến phức
tạp của mối quan hệ Hiếu – Tình nói riêng. Nguyên nhân dẫn đến tính bi kịch và sự
phức tạp của mối quan hệ Hiếu – Tình một phần là do sự cứng nhắc, thiên về lý trí
của triết lý hiếu kính và sự vận dụng áp đặt dưới hình thức luật tục của các nhà
cầm quyền phong kiến Việt Nam.
1. Chữ Hiếu trong kinh điển
Theo quan niệm của Nho giáo, Hiếu là một khái niệm đạo đức nền tảng, là
cái gốc của mọi vấn đề về đạo đức, chính trị. Hiếu ảnh hưởng rất lớn đến sự thịnh
suy của xã hội. Tuy nhiên, trong khuôn khổ một bài viết tập trung vào mối quan hệ
giữa những người thân trong gia đình và đặt đối sánh với chữ Tình, chúng tôi chỉ
xin đề cập đến những nét nghĩa trong phạm vi luân lý.
Khổng Tử và Mạnh Tử giải thích nghĩa của Hiếu theo nhiều cách khác nhau,
nhưng cơ bản vẫn thể hiện thống nhất hai nội dung. Một, dựa trên nền tảng tôn ty
luận, Nho giáo xem cha mẹ là một bậc tôn trưởng, người con luôn phải chú tâm cư
xử theo đúng những quy định của Lễ đối với bậc trên. Trong một lần trả lời Phàn

Trì, Khổng Tử nêu một cách cụ thể cách thực thi đạo Hiếu: “Sinh, sự chi dĩ lễ; tử,
táng chi ...
Hiếu và tình trong ca dao dân ca người Việt
Khi đặt vấn đề Hiếu – Tình, chúng tôi muốn đề cập đến hai khái niệm thuộc
về hai phạm trù khác nhau. Hiếu là một chuẩn mực đạo đức hằng thường được Nho
giáo đặc biệt đề cao. Hiếu của Nho giáo được xây dựng trên nền tảng triết lý tôn ty,
nhằm hướng đến sự trói buộc người dân vào bổn phận làm con. Còn Tình, ở đây là
tình cảm lứa đôi, biểu hiện của cảm xúc, xuất phát từ bản năng. độc lập với
lý trí, không bị chi phối bởi lý lẽ.
Trong một điều kiện hội quá xem trọng những đức hạnh ảnh hưởng
đến lợi ích cộng đồng nâng chúng lên thành chuẩn mực đạo đức của hội như
hội phong kiến Việt Nam thì Hiếu một trong những phẩm chất được đề cao
nhất. Ngược lại, những vấn đề về nhân n Tình yêu lứa đôi vấn đề cấm kỵ,
không được phép bàn tới. Nhưng tình cảm, tình yêu một nhu cầu sinh tự
nhiên, khi bộc phát mãnh liệt khó thể chấp nhận sự ép theo một khuôn
khổ được giới hạn bởi những quy định của đạo lý. Khi đó, sự “xung đột” giữa lý trí
bổn phận tình cảm nhân xảy ra, đẩy những người đang yêu rơi vào tâm trạng
tiêu cực. Khi gặp gỡ nhau, họ mượn lời ca tiếng hát để tỏ bày cũng đ giải
thích cho những hành động liên quan đến tình thế khó khăn họ đang phải
đương đầu để người yêu hiểu được nỗi lòng. Mặc nhiên, ca dao dân ca phản ánh
đời sống tình cảm đa dạng của người dân nói chung, ở đây là những diễn biến phức
tạp của mối quan hệ Hiếu – Tình nói riêng. Nguyên nhân dẫn đến tính bi kịch và sự
phức tạp của mối quan hệ Hiếu Tình một phần do sự cứng nhắc, thiên về trí
của triết hiếu kính s vận dụng áp đặt dưới hình thức luật tục của các nhà
cầm quyền phong kiến Việt Nam.
1. Chữ Hiếu trong kinh điển
Theo quan niệm của Nho giáo, Hiếu một khái niệm đạo đức nền tảng,
cái gốc của mọi vấn đvề đạo đức, chính trị. Hiếu ảnh hưởng rất lớn đến sự thịnh
suy củahội. Tuy nhiên, trong khuôn khổ một bài viết tập trung vào mối quan hệ
giữa những người thân trong gia đình đặt đối sánh với chữ Tình, chúng tôi chỉ
xin đề cập đến những nét nghĩa trong phạm vi luân lý.
Khổng Tử và Mạnh Tử giải thích nghĩa của Hiếu theo nhiều cách khác nhau,
nhưng bản vẫn thể hiện thống nhất hai nội dung. Một, dựa trên nền tảng tôn ty
luận, Nho giáo xem cha mẹ một bậc tôn trưởng, người con luôn phải chú tâm
xử theo đúng những quy định của Lễ đối với bậc trên. Trong một lần trả lời Phàn
Hiếu và tình trong ca dao dân ca người Việt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hiếu và tình trong ca dao dân ca người Việt - Người đăng: Sun Flowers
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
Hiếu và tình trong ca dao dân ca người Việt 9 10 807