Ktl-icon-tai-lieu

HOAT ĐỘNG SV VỚI GIỮ GÌN VĂN HÓA DÂN TÔC

Được đăng lên bởi lengochan14294-gmail-com
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 679 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC
CHỦ ĐỀ: TUỔI TRẺ - VĂN HÓA – HỘI NHẬP
A. GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ
Xây dựng kế hoạch và triển khai kế hoạch cho các lớp
B. GIAI ĐOẠN THỰC HÀNH TỔ CHỨC BUỔI HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC
Thực hành tổ chức nghiêm túc và linh hoạt kế hoạch đã xây dựng ở phần trên
C. GIAI ĐOẠN SAU KHI TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG
Ban tổ chức rút kinh nghiệm về việc chuẩn bị, việc tổ chức thực hiện:
+ Những thành công và nguyên nhân
+ Những mặt hạn chế, nguyên nhân và cách khắc phục đối với lần tổ chức
sau

1

A. GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ
I. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC
Chủ đề: TUỔI TRẺ - VĂN HÓA – HỘI NHẬP
1. MỤC TIÊU
Sau khi tổ chức xong hoạt động, học sinh có thể:
1.1. Kiến thức
- Hiểu được ý nghĩa loại hình văn hóa dân gian vè cũng như ý nghĩa của
cuộc thi.
- Biết được một số loại hình văn hóa dân gian tiêu biểu trong đời sống hàng
ngày như: hò vè, quan họ, bài chòi các trò chơi dân gian….
- Biết cách chơi một số trò chơi dân gian như: nhảy sạp, đập niêu
1.2. Kĩ năng
- Phát triển kỹ năng sưu tầm, nghiên cứu, biểu đạt và trình bày các loại hình
văn hóa truyền thống của dân tộc.
- Kỹ năng tổ chức một số trò chơi dân gian, và thể hiện một số loại hình văn
hóa khác.
- Vận dụng được các loại hình văn hóa dân gian như vè, hò, quan họ, bài
chòi, các trò chơi dân gian… để truyền được thông điệp của chương trình.
- Vận dụng sáng tạo giai điệu dân ca của một số nước vào hình thức nhảy sạp
truyền thống của dân tộc
1.3. Thái độ
- Trân trọng nền văn hóa, lịch sử dân tộc mình và tôn trọng tất cả các dân tộc
và các nền văn hóa của họ.
- Coi trọng việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.
- Phê phán và chối bỏ những loại hình văn hóa không phù hợp
- Yêu thích việc vận dụng loại hình văn hóa dân gian như: vè, hò, quan họ,
bài chòi, các trò chơi dân gian… để truyền tải thông điệp của chương trình
- Tạo hứng thú cho học sinh trong việc tìm hiểu cội nguồn văn hóa dân tộc với
những đặc trưng nổi bật. Đồng thời, hứng thú với việc kết hợp các loại hình văn hóa
dân gian của nước nước mình với các nước khác trên thế giới.
- Tự tin trong biểu diễn; yêu thích với các loại hình diễn xướng dân gian.

2

- Có thái độ hợp tác tích cực trong những hoạt động chung.
2. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC
2.1. Nội dung
Hoạt động giáo dục xoay quanh các vấn đề giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa
dân tộc và hội nhập quốc tế. Cụ thể là các hiểu biết về các giá trị văn hóa truyền
thống của dân tộc, cùng việc trải nghiệm các loại hình sinh hoạt văn hóa dân gian
như dân ca, trò chơi dân gian, trang phục dân gian…
2.2. Hình thức
-...
HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC
CHỦ ĐỀ: TUỔI TRẺ - VĂN HÓA – HỘI NHẬP
A. GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ
Xây dựng kế hoạch và triển khai kế hoạch cho các lớp
B. GIAI ĐOẠN THỰC HÀNH TỔ CHỨC BUỔI HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC
Thực hành tổ chức nghiêm túc và linh hoạt kế hoạch đã xây dựng ở phần trên
C. GIAI ĐOẠN SAU KHI TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG
Ban tổ chức rút kinh nghiệm về việc chuẩn bị, việc tổ chức thực hiện:
+ Những thành công và nguyên nhân
+ Những mặt hạn chế, nguyên nhân và cách khắc phục đối với lần tổ chức
sau
1
HOAT ĐỘNG SV VỚI GIỮ GÌN VĂN HÓA DÂN TÔC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
HOAT ĐỘNG SV VỚI GIỮ GÌN VĂN HÓA DÂN TÔC - Người đăng: lengochan14294-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
HOAT ĐỘNG SV VỚI GIỮ GÌN VĂN HÓA DÂN TÔC 9 10 216