Ktl-icon-tai-lieu

Hồi ký Phạm Duy 2

Được đăng lên bởi dinhnuilang
Số trang: 128 trang   |   Lượt xem: 4603 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ai lướt đi ngoài sương gió
Không dừng chân đến em bẽ bàng...
Văn Cao-BUỒN TÀN THU

Chương Một
Vào đầu tháng 3 năm 1945, gánh hát Đức Huy Charlot Miều đang trong thời gian
ghé lại tỉnh lỵ Cà Mâu. Trên đường lưu diễn khởi sự từ thành phố Hải Phòng ở miền
Bắc cách đây 2 năm, bây giờ gánh hát vào tới một tỉnh cực xa của miền Nam rồi. Coi
như lữ khách đã tới cuối con đường xuyên Việt.
Tôi vẫn giữ chân phó quản lý và còn giữ thêm vai trò của một người hát phụ diễn
trong mục ca nhạc cải cách. Tôi cũng khá nổi tiếng vì trước tôi chưa có ai đem Tân
Nhạc vào đại chúng cả. Tôi được sống hả hê một cuộc đời vô tư lự, nay đây mai đó.
Rất bằng lòng với lối sống giang hồ ăn đường ngủ chợ này. Đi tới đâu cũng vậy,
trong gánh hát, từ vợ chồng ông bầu, các đào kép, các nhạc sĩ tân hay cổ nhạc cho
tới anh chị em lao công, tất cả mọi người đều ăn ngủ ở ngay trong rạp hát. Thường
thường sau những đêm hát, ai cũng thích tìm chỗ ngủ tại những nơi được che khuất
như ở sau những phông cảnh hay sau lớp cánh gà, hoặc ở dưới hai bên hông hí
trường là nơi khán giả ít tiền thường đứng để coi hát. Nhưng về phần tôi, ''phòng
ngủ'' bao giờ cũng là một cái ghế bố đặt ở ngay giữa sân khấu, là nơi rộng rãi và
thoáng khí nhất.
Lúc đó là vào buổi trưa ngày mùng 10 tháng 3 và theo thông lệ, tôi còn đang muốn
ngủ thêm thì tôi bị khua dậy bởi những tiếng ồn ào, loạn sì ngầu :
-- Nhật đảo chính mày ơi.
-- Đảo chính từ hôm qua lận. Toàn Quyền Decoux bị giam rồi.
-- Ở ngoài Bắc, nghe nói một số lính Tây trốn được sang Tầu mà...
-- ... ở Saigon và các tỉnh... bị bắt hết cả rồi.
-- Nè, có chúng nó chạy được về Cà Mâu, đang đóng đầy ở trong thị xã đó. Đi coi

chơi, chúng mày.
--- Đ... m... chắc hết đường chạy rồi...
Rạp hát ồn ào còn hơn cái chợ. Tôi quen với cái chuyện thích ăn to nói lớn của các
bạn đồng nghiệp từ lâu rồi. Giới nghệ sĩ cải lương là những người rất nhàn rỗi. Suốt
ngày không có việc gì làm, nếu không ngủ mê ngủ mệt là ngồi nói chuyện trên trời
dưới biển. Vì luôn luôn phải đóng những vai trò, phần nhiều là những vai ''anh hùng
hào kiệt'' cho nên kép hát đem luôn nhân vật ban đêm vào đời sống ban ngày.
Chúng tôi có danh từ sạo ke dành cho những người đó.
Mọi người trong đoàn hát tranh nhau bình luận về thời cuộc. Ai cũng có vẻ hãnh diện
trước sự kiện người da vàng đã đánh bại người da trắng. Ai cũng ngây thơ tin rằng
với thuyết Đại Đông Á, từ nay trở đi Nhật Bản sẽ giúp Việt Nam trên con đường tự
do, độc lập và phú cường. Tôi cũng mừng thầm, nghĩ rằng :
--Thế là thời nô lệ của Việt Nam đ...
Ai lướt đi ngoài sương gió
Không dng chân đến em b bàng...
Văn Cao-BUN TÀN THU
Chương Mt
Vào đầu tháng 3 năm 1945, gánh hát Đức Huy Charlot Miu đang trong thi gian
ghé li tnh l Cà Mâu. Trên đường lưu din khi s t thành ph Hi Phòng min
Bc cách đây 2 năm, bây gi gánh hát vào ti mt tnh cc xa ca min Nam ri. Coi
như l khách đã ti cui con đường xuyên Vit.
Tôi vn gi chân phó qun lý và còn gi thêm vai trò ca mt người hát ph din
trong mc ca nhc ci cách. Tôi cũng khá ni tiếng vì trước tôi chưa có ai đem Tân
Nhc vào đại chúng c. Tôi được sng h hê mt cuc đời vô tư l, nay đây mai đó.
Rt bng lòng vi li sng giang h ăn đường ng ch này. Đi ti đâu cũng vy,
trong gánh hát, t v chng ông bu, các đào kép, các nhc sĩ tân hay c nhc cho
ti anh ch em lao công, tt c mi người đều ăn ng ngay trong rp hát. Thường
thường sau nhng đêm hát, ai cũng thích tìm ch ng ti nhng nơi được che khut
như sau nhng phông cnh hay sau lp cánh gà, hoc dưới hai bên hông hí
trường là nơi khán gi ít tin thường đứng để coi hát. Nhưng v phn tôi, ''phòng
ng'' bao gi cũng là mt cái ghế b đặt ngay gia sân khu, là nơi rng rãi và
thoáng khí nht.
Lúc đó là vào bui trưa ngày mùng 10 tháng 3 và theo thông l, tôi còn đang mun
ng thêm thì tôi b khua dy bi nhng tiếng n ào, lon sì ngu :
-- Nht đảo chính mày ơi.
-- Đảo chính t hôm qua ln. Toàn Quyn Decoux b giam ri.
-- ngoài Bc, nghe nói mt s lính Tây trn được sang Tu mà...
-- ... Saigon và các tnh... b bt hết c ri.
-- Nè, có chúng nó chy được v Cà Mâu, đang đóng đầy trong thđó. Đi coi
Hồi ký Phạm Duy 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hồi ký Phạm Duy 2 - Người đăng: dinhnuilang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
128 Vietnamese
Hồi ký Phạm Duy 2 9 10 327