Ktl-icon-tai-lieu

Hướng dẫn làm bài dạng đề phân tích

Được đăng lên bởi ptthanhgiang
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 598 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Hướng dẫn làm bài dạng đề “Văn phân tích”
1. Dạng đề phân tích nhân vật


-

Mở bài: Giới thiệu tác giả, tác phẩm; giới thiệu nhân vật cần nghị luận
Thân bài: Nêu
Ngoại hình (nếu có), suy nghĩ của em về ngoại hình của nhân vật.
Số phận (nếu có) - với những tác phẩm trong chương trình lớp 12 chủ yếu nhân vật
có số phận bất hạnh. Khi đó, cần chú ý đến số phận khi còn nhỏ, khi trưởng thành

-

(đời sống vật chất và tinh thần).
Về phẩm chất, học sinh cần khái quát được phẩm chất của nhân vật trong từng tác
phẩm.

Sau đó, đánh giá: Nghệ thuật khắc họa nhân vật, ý nghĩa của hình tượng nhân vật trong
tác phẩm.


Kết bài: Đánh giá vẻ đẹp, sức sống của nhân vật trong văn học; tài năng, vị trí của
nhà văn.

 Mở rộng: Đối với Dạng đề phân tích diễn biến tâm trạng nhân vật
Dạng đề này về cơ bản vẫn cần có những ý như trong đề phân tích nhân vật nói chung.
Chỉ lưu ý điểm khác là học sinh không phân tích theo tính cách của nhân vật mà đi theo
diễn biến tâm trạng trong tác phẩm. Tâm trạng nào diễn ra trước thì phân tích trước, nét
tâm trạng nào diễn ra sau thì phân tích sau.

2. Dạng đề so sánh hai nhân vật
Học sinh làm đề bài này phải nắm được kiến thức về phân tích nhân vật.
Dàn bài khái quát như sau:



Mở bài: Giới thiệu tác giả, tác phẩm; giới thiệu 2 nhân vật.
Thân bài: Nét chung của các nhân vật; nét riêng của các nhân vật; đánh giá về



nghệ thuật và ý nghĩa của hình tượng.
Kết bài: chốt ý

3. Dạng đề nghị luận về tình huống truyện
Tình huống truyện là hạt nhân của truyện ngắn. Bất cứ tác phẩm nào cũng có tình
huống truyện. Tuy nhiên, đề bài kiểm tra và đề thi hay tập trung vào những tác phẩm có
tình huống truyện hay và độc đáo.
Đáng lưu ý trong những tác phẩm SGK NGữ văn 12 là tác phẩm Vợ nhặt và Chiếc
thuyền ngoài xa.
Trước khi đi vào phân tích những đề bài cụ thể giáo viên cũng phải xây dựng cho học
sinh một dàn ý khái quát về dạng đề này:



Mở bài: Giới thiệu tác giả, tác phẩm; khẳng định tác phẩm có một tình huống



truyện hay và hấp dẫn.
Thân bài: Vài nét về tình huống truyện; tình huống truyện của tác phẩm và biểu
hiện cụ thể của tình huống truyện trong tác phẩm; ý nghĩa của tình huống truyện
trong việc thể hiện chủ đề tư tưởng tác phẩm.

Lưu ý, tình huống truyện giữ vai trò là hạt nhân của tác phẩm truyện ngắn. Nó chính là
hoàn cảnh riêng được tạo nên bởi một sự kiện đặc biệt khiến cuộc sống hiện lên rõ nhất và
ý nghĩa tư tưởng của tác giả cũng được bộc lộ một cách rõ nét nhất.


Kết bài: Khẳng định giá trị của tình huống truyện của tác phẩm...
Hướng dẫn làm bài dạng đề “Văn phân tích”
1. Dạng đề phân tích nhân vật
Mở bài: Giới thiệu tác giả, tác phẩm; giới thiệu nhân vật cần nghị luận
Thân bài: Nêu
- Ngoại hình (nếu có), suy nghĩ của em về ngoại hình của nhân vật.
- Số phận (nếu có) - với những tác phẩm trong chương trình lớp 12 chủ yếu nhân vật
số phận bất hạnh. Khi đó, cần chú ý đến số phận khi còn nhỏ, khi trưởng thành
(đời sống vật chất và tinh thần).
- Về phẩm chất, học sinh cần khái quát được phẩm chất của nhân vật trong từng tác
phẩm.
Sau đó, đánh giá: Nghệ thuật khắc họa nhân vật, ý nghĩa của hình tượng nhân vật trong
tác phẩm.
Kết bài: Đánh giá vẻ đẹp, sức sống của nhân vật trong văn học; tài năng, vị trí của
nhà văn.
Mở rộng: Đối với Dạng đề phân tích diễn biến tâm trạng nhân vật
Dạng đề này về cơ bản vẫn cần có những ý như trong đề phân tích nhân vật nói chung.
Chỉ lưu ý điểm khác là học sinh không phân tích theo tính cách của nhân vật mà đi theo
diễn biến tâm trạng trong tác phẩm. Tâm trạng nào diễn ra trước thì phân tích trước, nét
tâm trạng nào diễn ra sau thì phân tích sau.
2. Dạng đề so sánh hai nhân vật
Học sinh làm đề bài này phải nắm được kiến thức về phân tích nhân vật.
Dàn bài khái quát như sau:
Mở bài: Giới thiệu tác giả, tác phẩm; giới thiệu 2 nhân vật.
Thân bài: Nét chung của các nhân vật; nét riêng của các nhân vật; đánh giá về
nghệ thuật và ý nghĩa của hình tượng.
Kết bài: chốt ý
3. Dạng đề nghị luận về tình huống truyện
Tình huống truyện hạt nhân của truyện ngắn. Bất cứ tác phẩm nào cũng tình
huống truyện. Tuy nhiên, đề bài kiểm tra đề thi hay tập trung vào những tác phẩm
tình huống truyện hay và độc đáo.
Đáng lưu ý trong những tác phẩm SGK NGữ văn 12 c phẩm Vợ nhặt Chiếc
thuyền ngoài xa.
Trước khi đi vào phân tích những đề i cụ thể giáo viên cũng phải y dựng cho học
sinh một dàn ý khái quát về dạng đề này:
Hướng dẫn làm bài dạng đề phân tích - Trang 2
Hướng dẫn làm bài dạng đề phân tích - Người đăng: ptthanhgiang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Hướng dẫn làm bài dạng đề phân tích 9 10 316