Ktl-icon-tai-lieu

Huyền thoại Điện Biên

Được đăng lên bởi Dang Anh
Số trang: 243 trang   |   Lượt xem: 3769 lần   |   Lượt tải: 0 lần
thực hiện và giới thiệu
Dự án Văn hóa Uống nước nhớ nguồn
tri ân các anh hùng liệt sỹ
đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc
Với sự phối hợp thực hiện của
Trung tâm Thông tin Truyền thông Vì môi trường phát triển và Công ty Văn hóa Trí tuệ Việt

Cuốn sách này được xuất bản trong Chương trình Đền ơn đáp nghĩa
THờ PHụNG VÀ LƯU DANH anh hùng liệt sỹ việt nam
do TạP CHÍ TRÍ THứC VÀ PHÁT TRIểN thực hiện

thực hiện và giới thiệu
Dự án Văn hóa Uống nước nhớ nguồn
tri ân các anh hùng liệt sỹ
đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc
Với sự phối hợp thực hiện của
Trung tâm Thông tin Truyền thông Vì môi trường phát triển và Công ty Văn hóa Trí tuệ Việt

Nhà xuất bản thông tấn xã việt nam - 2013

Chỉ đạo thực hiện nội dung và tổ chức chương trình
Thờ phụng và Lưu danh anh hùng liệt sỹ việt nam:
Nhà thơ - Nhà báo đoàn mạnh phương
Tổng Biên tập Tạp chí TRÍ THỨC VÀ PHÁT TRIỂN
Giám đốc Trung tâm Thông tin Truyền thông
Liên hiệp các Hội Khoa học & Kỹ thuật Hà Nội
Giám đốc Dự án Văn hóa Uống nước nhớ nguồn

Ban biên tập và thực hiện nội dung:
Hội Nhà báo Việt Nam
Chi hội Nhà báo tạp chí trí thức và phát triển
Nhà báo trần miêu - Nhà báo đẶNG đÌNH cHẤN
Nhà báo Trần văn trường - Nhà báo TRẦN anh tuấn
Nhà báo Hoàng việt hùng - Nhà báo cao Ngọc hà
Các Biên tập viên:

phạm thủy - tiến cao - thanh tâm
lê Minh nguyệt - anh tài

Ban biên tập chân thành cảm ơn các tác giả, các nhà báo,
nhà văn, nhà thơ, các doanh nhân, doanh nghiệp, các cơ quan,
đơn vị đã nhiệt tình tham gia, giúp đỡ và đồng hành cùng chúng tôi
trong Chương trình xuất bản có ý nghĩa này.

...Chiến thắng Điện Biên Phủ đã kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến lâu dài
gian khổ, anh dũng của quân và dân nước ta chống thực dân Pháp xâm lược
và sự can thiệp của đế quốc Mỹ. Đó là thắng lợi vĩ đại của nhân dân ta mà cũng
là thắng lợi chung của tất cả các dân tộc bị áp bức trên thế giới. Chiến thắng
Điện Biên Phủ càng làm sáng ngời chân lý của Chủ nghĩa Mác - Lênin trong
thời đại ngày nay: Chiến tranh xâm lược của bọn đế quốc nhất định thất bại;
cách mạng giải phóng của các dân tộc nhất định thành công.
						

Ngày 7 tháng 5 năm 1964

Chủ tịch Hồ Chí Minh

Lời tri ân
Trong hai cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc ta chống giặc ngoại xâm, đã
có hàng triệu người con ưu tú của đất nước ngã xuống “cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh”
để giành lại độc lập tự do cho Tổ quốc. Đời đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sỹ vừa là trách
nhiệm, vừa là tình cảm thiêng liêng của mỗi người Việt Nam yêu nước, thương nòi.
	 Với tâm nguyện, lòng biết ơ...











Huyền thoại Điện Biên - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Huyền thoại Điện Biên - Người đăng: Dang Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
243 Vietnamese
Huyền thoại Điện Biên 9 10 118