Ktl-icon-tai-lieu

Kẻ duy ngã - Fredric Brown

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 823 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Kẻ duy ngã

Fredric Brown

Fredric Brown

Kẻ duy ngã
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho thiết bị di động
Nguồn: http://vnthuquan.net/
Tạo ebook: Nguyễn Kim Vỹ.
MỤC LỤC
Kẻ duy ngã

Fredric Brown
Kẻ duy ngã

Lời giới thiệu của dịch giả: Fredric Brown sinh năm 1906 tại Cincinnati, Ohio. Bắt đầu sự nghiệp
bằng nghề báo. Năm 1947, tiểu thuyết đầu tay của ông là The Fabulous Clip Joint được giải thưởng
Edgar Allan Poe, từ đó ông dành hết thời giờ vào việc viết tiểu thuyết khoa học giả tưởng và trinh
thám. Ông mất năm 1972.
Kẻ duy ngã (Solipsist ) trích trong The Short Story, do Wilfred Stone, Nancy Huddleston Packer và
Robert Hoopes tuyển chọn; McGraw-Hill Book Company xuất bản năm 1983 tại New York.
Walter B. Jehovah, với cái tên đó tôi không có gì phải xin lỗi vì đó đúng là tên của ông ta, là một kẻ
duy ngã trọn đời mình. Trong trường hợp bạn không biết chữ đó thì kẻ duy ngã là người tin rằng chỉ
có mình mới thực sự hiện hữu, còn những kẻ khác và vũ trụ nói chung chỉ hiện hữu trong trí tưởng
tượng của hắn, và nếu hắn ta ngưng tưởng tượng thì mọi vật sẽ ngưng hiện hữu.
Một hôm Walter B. Jehovah trở thành kẻ thực hành thuyết duy ngã. Trong vòng một tuần, vợ ông bỏ
theo người khác, ông mất việc thư ký giao hàng, lại còn bị gẫy chân vì đuổi con mèo đen để nó khỏi
bước ngáng lối đi của ông.
Trên giường bệnh, ông quyết định chấm dứt mọi thứ.
Nhìn qua cửa sổ, ngó lên các vì sao, ông ước chúng biến mất, và chúng không còn ở đó thật. Rồi ông
ước tất cả mọi người biến mất, và bệnh viện trở nên yên tĩnh lạ lùng, cho dù đó là bệnh viện. Kế tiếp
là thế giới, và ông thấy mình lơ lửng trong cõi không. Ông hủy bỏ thân thể mình cũng khá dễ dàng

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.net

Kẻ duy ngã

Fredric Brown

như thế, và làm một bước cuối cùng là ước chính mình biến mất.
Không có gì xảy ra.
Lạ thật, ông nghĩ, thuyết duy ngã có thể nào có giới hạn chăng?
Một giọng nói cất lên:
- Đúng.
Walter B. Jehovah hỏi:
- Ngươi là ai?
- Ta là kẻ sáng tạo nên vũ trụ mà ngươi vừa mới dùng ý muốn làm biến mất. Và giờ đây ngươi thế
chỗ của ta.
Có tiếng thở dài sâu.
- Cuối cùng rồi ta cũng có thể ngưng sự hiện hữu của chính mình, tìm thấy lãng quên, và để ngươi
thay thế.
- Nhưng - làm sao ta có thể ngưng hiện hữu? Ta muốn làm điều đó.
Giọng nói đáp:
- Biết, ta biết. Ngươi phải làm giống như ta đã làm. Tạo một vũ trụ. Đợi đến khi có kẻ nào trong đó
thực sự tin cái điều mà ngươi đã tin và dùng ý muốn làm nó biến mất. Khi đó ngươi có thể ra đi và để
hắn kế tục. T...
K duy ngã Fredric Brown
To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net
Fredric Brown
K duy ngã
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ d án sách cho thiết b di động
Ngun: http://vnthuquan.net/
To ebook: Nguyn Kim V.
MC LC
K duy ngã
Fredric Brown
K duy ngã
Lời giới thiệu của dịch giả: Fredric Brown sinh năm 1906 tại Cincinnati, Ohio. Bắt đầu sự nghiệp
bằng nghề báo. Năm 1947, tiểu thuyết đầu tay của ông là The Fabulous Clip Joint được giải thưởng
Edgar Allan Poe, từ đó ông dành hết thời giờ vào việc viết tiểu thuyết khoa học giả tưởng và trinh
thám. Ông mất năm 1972.
Kẻ duy ngã (Solipsist ) trích trong The Short Story, do Wilfred Stone, Nancy Huddleston Packer và
Robert Hoopes tuyển chọn; McGraw-Hill Book Company xuất bản năm 1983 tại New York.
Walter B. Jehovah, với cái tên đó tôi không có gì phải xin lỗi vì đó đúng là tên của ông ta, là một kẻ
duy ngã trọn đời mình. Trong trường hợp bạn không biết chữ đó thì kẻ duy ngã là người tin rằng chỉ
có mình mới thực sự hiện hữu, còn những kẻ khác và vũ trụ nói chung chỉ hiện hữu trong trí tưởng
tượng của hắn, và nếu hắn ta ngưng tưởng tượng thì mọi vật sẽ ngưng hiện hữu.
Một hôm Walter B. Jehovah trở thành kẻ thực hành thuyết duy ngã. Trong vòng một tuần, vợ ông bỏ
theo người khác, ông mất việc thư ký giao hàng, lại còn bị gẫy chân vì đuổi con mèo đen để nó khỏi
bước ngáng lối đi của ông.
Trên giường bệnh, ông quyết định chấm dứt mọi thứ.
Nhìn qua cửa sổ, ngó lên các vì sao, ông ước chúng biến mất, và chúng không còn ở đó thật. Rồi ông
ước tất cả mọi người biến mất, và bệnh viện trở nên yên tĩnh lạ lùng, cho dù đó là bệnh viện. Kế tiếp
là thế giới, và ông thấy mình lơ lửng trong cõi không. Ông hủy bỏ thân thể mình cũng khá dễ dàng
Kẻ duy ngã - Fredric Brown - Trang 2
Kẻ duy ngã - Fredric Brown - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Kẻ duy ngã - Fredric Brown 9 10 369