Ktl-icon-tai-lieu

Khảo sát Dư địa chí

Được đăng lên bởi Phung Tuan Anh
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 822 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Khảo sát tài liệu Hán Nôm về dư địa chí
hiện lưu giữ tại Viện Nghiên cứu Hán
Nôm (Tạp chí Hán Nôm, Số 3 (94) 2009;
Tr. 11-28)
KHẢO SÁT TÀI LIỆU HÁN NÔM VỀ DƯ ĐỊA CHÍ
HIỆN LƯU GIỮ TẠI VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM
PGS.TS. TRỊNH KHẮC MẠNH
Viện Nghiên cứu Hán Nôm

Tài liệu dư địa chí sớm nhất ở nước ta do người Việt Nam biên soạn hiện còn lưu giữ ở
Viện Nghiên cứu Hán Nôm là tác phẩm Nam Việt dư địa chí 南南南南南 của Nguyễn Trãi (1380 1442), ghi về địa lí Việt Nam từ thời Kinh Dương Vương đến thời Lê. Sách có nhiều tên gọi khác
nhau, như: Nam Việt dư địa chí, Đại Việt địa dư, Nam quốc Vũ cống, An Nam Vũ cống, Lê triều
cống pháp, trong bộ Ức Trai di tậpvới tên đề Dư địa chí. Đáng lưu ý là hai tên gọi Nam quốc Vũ
cống và An Nam Vũ cống, theo PGS. Trần Nghĩa: “Vũ cống trong An Nam vũ cống vốn là tên một
thiên sách trong Kinh Thư, nội dung nói về việc Hạ Vũ chia đất ra làm 9 châu, tiến hành công tác
thủy lợi, tổ chức sản xuất và thu thuế. Chính hai chữ “cống pháp” trong tên sách Lê triều cống
pháp cũng nhấn mạnh cái ý “thu thuế” đó. Các bộ thư mục cổ Trung Quốc xếp Kinh Thư vào loại
“Lục nghệ” như Thất lược của Lưu Hâm đời Hán; hoặc vào loại “Kinh điển” như Thất chí của
Vương Kiệm đời Lưu Tống; Thất lục của Nguyễn Hiếu Chử đời Lương... Từ đời Đường trở về
sau, trong các bản thư mục như Tùy thư Kinh tịch chí, Đường thư Kinh tịch chí, Tân Đường thư
Nghệ văn chí, Tống sử Nghệ văn chí, Minh sử Nghệ văn chí, Tứ khố toàn thư tổng mục, Thanh
sử cảo Nghệ văn chí... các tác phẩm kiểu Vũ cống đều được xếp vào mục Đại lý thuộc Sử
bộ”(1).Bên cạnh nhan đề An Nam Vũ cống hay Lê triều cống pháp, tác phẩm của Nguyễn Trãi
còn một bản mang tên Nam Việt dư địa chí, theo ý kiến của PGS. Trần Nghĩa thì “Ý muốn nhấn
mạnh đây là một cuốn sách địa lý nước ta. Các bản thư mục cổ Việt Nam không xếp loại tác
phẩm địa lý vào Sử bộ như Trung Quốc. Trong Nghệ văn chí (Lê triều thông sử), Lê Quý Đôn xếp
Nam Bắc phiên giới địa đồ và Thiên hạ bản đồ vào phần Hiến chương; xếp Cao Vương di cảo,
Hoàng Phúc cảo, Hình thể địa mạch ca, Tả Ao địa lý luận vào phần Phương kỹ. Trong Văn tịch
chí (Lịch triều hiến chương loại chí), Phan Huy Chú xếp các đồ bản vào phần Hiến chương, xếp
các sách phong thủy vào phần Truyện ký. Đến Tìm hiểu kho sách Hán Nôm, Trần Văn Giáp cũng
theo truyền thống nước ta, không xếp các tác phẩm địa lý vào phần Lịch sử, mà tách ra thành
một phần độc lập - phần địa lý - bao gồm 3 mục: Địa lý chí (địa lý toàn quốc), Sơn xuyên lý lộ
(phong thủy), Địa phương chí (địa lý địa phương)”(2). PGS. TS...
Khảo sát tài liệu Hán Nôm về dư địa chí
hiện lưu giữ tại Viện Nghiên cứu Hán
Nôm (Tạp chí Hán Nôm, Số 3 (94) 2009;
Tr. 11-28)
KHẢO SÁT TÀI LIỆU HÁN NÔM VỀ DƯ ĐỊA CHÍ
HIỆN LƯU GIỮ TẠI VIỆN NGHIÊN CỨU HÁN NÔM
PGS.TS. TRỊNH KHẮC MẠNH
Viện Nghiên cứu Hán Nôm
Tài liệu địa chí sớm nhất nước ta do người Việt Nam biên soạn hiện còn lưu giữ
Viện Nghiên cứu Hán Nôm tác phẩm Nam Việt địa chí của Nguyễn Trãi (1380 -
1442), ghi về địa lí Việt Nam từ thời Kinh Dương Vương đến thời Lê. Sách có nhiều tên gọi khác
nhau, như: Nam Việt địa chí, Đại Việt địa dư, Nam quốc cống, An Nam cống, triều
cống pháp, trong bộ Ức Trai di tậpvới tên đề địa chí. Đáng lưu ý hai tên gọi Nam quốc
cống An Nam Vũ cống, theo PGS. Trần Nghĩa: “Vũ cống trong An Nam vũ cống vốn là tên một
thiên sách trong Kinh Thư, nội dung nói về việc Hạ Vũ chia đất ra làm 9 châu, tiến hành công tác
thủy lợi, tổ chức sản xuất thu thuế. Chính hai chữ “cống pháptrong tên sách triều cống
pháp cũng nhấn mạnh cái ý “thu thuế” đó. Các bộ thư mục cổ Trung Quốc xếp Kinh Thưo loại
“Lục nghệ” như Thất lược của Lưu Hâm đời Hán; hoặc vào loại “Kinh điển” như Thất chí của
Vương Kiệm đời Lưu Tống; Thất lục của Nguyễn Hiếu Chử đời Lương... Từ đời Đường trở về
sau, trong các bản thư mục như Tùy thư Kinh tịch chí, Đường thư Kinh tịch chí, Tân Đường thư
Nghệ văn chí, Tống sử Nghệ văn chí, Minh sử Nghệ văn chí, Tứ khố toàn thư tổng mục, Thanh
sử cảo Ngh văn chí... các tác phẩm kiểu cống đều được xếp vào mục Đại thuộc Sử
bộ”(1).Bên cạnh nhan đề An Nam cống hay triều cống pháp, tác phẩm của Nguyễn Trãi
còn một bản mang tên Nam Việt địa chí, theo ý kiến của PGS. Trần Nghĩa thì “Ý muốn nhấn
mạnh đây một cuốn sách địa nước ta. Các bản thư mục cổ Việt Nam không xếp loại tác
phẩm địa lý vào Sử bộ như Trung Quốc. Trong Nghệ văn chí (Lê triều thông sử), Lê Quý Đôn xếp
Nam Bắc phiên giới địa đồ Thiên hạ bản đồ o phần Hiến chương; xếp Cao Vương di cảo,
Hoàng Phúc cảo, Hình thể địa mạch ca, Tả Ao địa luận o phần Phương kỹ. Trong Văn tịch
chí (Lịch triều hiến chương loại chí), Phan Huy Chú xếp các đồ bản vào phần Hiến chương, xếp
các sách phong thủy vào phần Truyện ký. Đến Tìm hiểu kho sách Hán Nôm, Trần Văn Giáp cũng
theo truyền thống nước ta, không xếp các tác phẩm địa vào phần Lịch sử, tách ra thành
một phần độc lập - phần địa - bao gồm 3 mục: Địa chí (địa toàn quốc), Sơn xuyên lộ
(phong thủy), Địa phương chí (địa lý địa phương)”(2). PGS. TS. Tạ Ngọc Liễn khi bàn về thể loại
địa chí viết: “Trong quan niệm phổ biến Trung Quốc Việt Nam đời trước, cống được
xem là khởi thủy của sách địa chí. Vũ cống một thiên trong sách Kinh Thư, Tựa của sách viết:
“Vũ chia 9 châu, theo thể núi sông giao đất nộp cống”. địa chí của Nguyễn Trãi cuốn địa
chí cổ nhất còn giữ được của nước ta, có thể thức như lối viết cống và có tên gọi An Nam Vũ
cống hoặc Lê triều cống pháp(3). Các thế kỉ sau, dư địa chí do người Việt Nam ghi chép tiếp tục
phát triển, thời Mạc Cảnh Lịch (1548 - 1553) cuốn Ô châu cận lục do Dương Văn An
biên soạn viết về địa lí Ô châu (miền đất từ Quảng Bình đến Quảng Nam), thời Lê Trung hưng có
Phủ biên tạp lục 南南南南 do Lê Quý Đôn soạn năm Lê Cảnh Hưng thứ 37 (1776) ghi chép về địa lí,
Khảo sát Dư địa chí - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Khảo sát Dư địa chí - Người đăng: Phung Tuan Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Khảo sát Dư địa chí 9 10 890