Ktl-icon-tai-lieu

Khẩu vị - Kathryn Chetkovich

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 1767 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Kathryn Chetkovich

Khẩu Vị

Kathryn Chetkovich

Khẩu Vị
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho thiết bị di động
Nguồn: http://vnthuquan.net/
Tạo ebook: Nguyễn Kim Vỹ.
MỤC LỤC
Khẩu Vị

Kathryn Chetkovich
Khẩu Vị
Phỏng dịch: Nguyệt Trinh
Giới thiệu tác giả:
Kathryn Chetkovic là tác giả của tập truyện ngắn Friendly Fire, được giải 1998 John Simmons Short
Fiction Award và University of Iowa Press đã xuất bản. Cô hiện sinh sống tại Boulder Creek,
California. Ðoạn văn dưới đây là cảm nghĩ của cô về câu chuyện dưới đâỵ
Tôi bắt đầu viết bản thảo câu chuyện này khoảng mười lăm năm về trước, lúc đang học lớp sáng tác.
Khi có nhận thức rõ ràng về cách bình luận [về] thể chất và sự hình thành một tác phẩm tôi phải
đương đầu với nhiều trở ngại khi thật sự đặt bút viết, vì mối nghi ngờ về kỹ thuật [viết] của mình
trong thời gian này đã hiện ra rõ nét. Bằng tất cả nỗ lực để bắt đầu câu chuyện, nghĩ đến đâu tôi viết
xuống tất cả, dù chẳng biết nó sẽ về đâu. Vài năm trước đây, qua thời gian ngắn sống chung với hai
người bạn gái, vài chú chuột và cây dương cầm không bao giờ được đụng đến, thế là tôi đã bắt đầu
từ đó.
Tôi viết chẳng liên tục mà kéo dài lúc viết lúc không khoảng vài năm. Ðều đặn gửi đi và cứ bị trả về.
Sau đó, cực chẳng đã, có lẽ vậy, tôi phải viết tới viết lui, sửa xuôi sửa ngược đến không còn tinh thần
để nghĩ ngợi. Tôi hiểu rằng mình đã thay đổi câu chuyện khác hơn nhưng chưa chắc đã khá hơn. Tôi

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.net

Kathryn Chetkovich

Khẩu Vị

thích thú lèo lái câu chuyện qua các khía cạnh, kết cấu khác nhau. Ðến độ vài đoạn vượt xa hẳn suy
nghĩ của tôi lúc ban đầu. Tôi cũng chẳng hề biết là gì, tại sao. Ðến lần cuối cùng, câu chuyện mới
gần như bắt đầu thành hình. Tôi hiểu được một yếu tố cơ bản, kể chuyện cần phải có điều bí ẩn để
thu hút sự theo dõi. Và khi hiểu được điều bí ẩn ấy từ đâu, sẽ giúp mình kể câu chuyện thêm lôi cuốn.
Tôi nhận ra, chi tiết các chú chuột bị giết một cách tàn nhẫn cần được cắt xén, đoạn đề cập đến
thuốc chuột chỉ cần nói sơ mà thôi. Khi viết xong đoạn kết, câu chuyện đối với tôi vẫn còn điều bí ẩn
chưa giải quyết. Tuy nhiên, thế mà tốt hơn là cố gò ép vào một lối thoát vụng về.

**********
Tôi ăn nhờ ở cậy nhà một người bạn cả tuần naỵ Công việc của tôi là chỉnh bài vở văn kiện
(proofreading) cho một văn phòng luật sư vào ban đêm. Do đó tôi có gần cả một ngày tự do, nhưng
lại không được hưởng trọn vẹn sự yên tĩnh. Nhà bên có ba đứa trẻ trong lứa tuổi ồn ào nhất thế giới,
suố...
Khu V Kathryn Chetkovich
To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net
Kathryn Chetkovich
Khu V
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ d án sách cho thiết b di động
Ngun: http://vnthuquan.net/
To ebook: Nguyn Kim V.
MC LC
Khu V
Kathryn Chetkovich
Khu V
Phng dch: Nguyt Trinh
Giới thiệu tác giả:
Kathryn Chetkovic là tác giả của tập truyện ngắn Friendly Fire, được giải 1998 John Simmons Short
Fiction Award và University of Iowa Press đã xuất bản. Cô hiện sinh sống tại Boulder Creek,
California. Ðoạn văn dưới đây là cảm nghĩ của cô về câu chuyện dưới đâỵ
Tôi bắt đầu viết bản thảo câu chuyện này khoảng mười lăm năm về trước, lúc đang học lớp sáng tác.
Khi có nhận thức rõ ràng về cách bình luận [về] thể chất và sự hình thành một tác phẩm tôi phải
đương đầu với nhiều trở ngại khi thật sự đặt bút viết, vì mối nghi ngờ về kỹ thuật [viết] của mình
trong thời gian này đã hiện ra rõ nét. Bằng tất cả nỗ lực để bắt đầu câu chuyện, nghĩ đến đâu tôi viết
xuống tất cả, dù chẳng biết nó sẽ về đâu. Vài năm trước đây, qua thời gian ngắn sống chung với hai
người bạn gái, vài chú chuột và cây dương cầm không bao giờ được đụng đến, thế là tôi đã bắt đầu
từ đó.
Tôi viết chẳng liên tục mà kéo dài lúc viết lúc không khoảng vài năm. Ðều đặn gửi đi và cứ bị trả về.
Sau đó, cực chẳng đã, có lẽ vậy, tôi phải viết tới viết lui, sửa xuôi sửa ngược đến không còn tinh thần
để nghĩ ngợi. Tôi hiểu rằng mình đã thay đổi câu chuyện khác hơn nhưng chưa chắc đã khá hơn. Tôi
Khẩu vị - Kathryn Chetkovich - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Khẩu vị - Kathryn Chetkovich - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Khẩu vị - Kathryn Chetkovich 9 10 105