Ktl-icon-tai-lieu

Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam

Được đăng lên bởi Anh Đưa Thư
Số trang: 1551 trang   |   Lượt xem: 3696 lần   |   Lượt tải: 5 lần
KHO TÀNG TRUYỆN CỔ TÍCH VIỆT NAM
Tác giả: Nguyễn Đổng Chi
Nhà xuất bản Giáo dục Hà nội 2000

1

Khổ sách: 16x24cm
Số trang: 1858
Hình thức: Bìa cứng
Thành viên tham gia ñánh máy: tuaans, Sepngo, ICT, kimdungjay, mxlc,
samhaivan, jupiter_thp, hungnvkh, anhnguyet_hro, dinhrj, thuhuyendkh, maniac,
apple25, nyo, autcungs, olive209, Ct.Ly (vnthuquan), duongmeister
(vnthuquan), themilkyway84, L_N_C, linhlinhntda, gubyisme, qu4ngco, leengo
và 4DHN.
Soát lỗi: nguoimedocsach, tuaans, Foli, cnguyen, ICT và 4DHN.
Tạo eBook: 4DHN
2

Ngày hoàn thành: 18-08-20103

MỤC LỤC
LỜI DẪN .........................................................................................................20
LỜI NÓI ĐẦU.................................................................................................21
LỜI NÓI ĐẦU LẦN TÁI BẢN THỨ TƯ ......................................................23
CÙNG MỘT TÁC GIẢ ..................................................................................24
NGUYỄN ĐỔNG CHI NHÀ VĂN - NHÀ KHOA HỌC ..............................26
Phần thứ nhất..................................................................................................42
NGHIÊN CỨU TRUYỆN CỔ TÍCH NÓI CHUNG VÀ TRUYỆN CỔ TÍCH
VIỆT-NAM .....................................................................................................42
I. BẢN CHẤT TRUYỆN CỔ TÍCH...............................................................43
1. PHÂN LOẠI TRUYỆN CỔ, MỘT VẤN ĐỀ ĐẶT RA TỪ LÂU,
NHƯNG VẪN CÒN RẤT MỚI MẺ...........................................................43
2. TRUYỆN CỔ TÍCH KHÁC VỚI NHỮNG LOẠI CHUYỆN NÀO? ...45
3. RANH GIỚI GIỮA TRUYỀN THUYẾT VÀ CỔ TÍCH ......................47
4. ĐẶC TRƯNG THỂ LOẠI CỦA CỔ TÍCH ...........................................50
5. CÓ MẤY LOẠI TRUYỆN CỔ TÍCH? ..................................................53
6. PHÂN BIỆT TRUYỆN CỔ TÍCH VỚI LỊCH SỬ VÀ VỚI TIỂU
THUYẾT......................................................................................................55
II. LAI LỊCH TRUYỆN CỔ TÍCH................................................................59
1. CON ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN TỪ THẦN THOẠI ĐẾN CỔ TÍCH .....59
2. TRUYỀN THUYẾT, CỔ TÍCH ĐÃ DỰA TRÊN VŨ TRỤ QUAN
NÀO?............................................................................................................61
3. SỰ XUẤT HIỆN VÀ SỰ SUY TÀN CỦA TRUYỆN CỔ TÍCH...........63
4. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH MỘT TRUYỆN CỔ TÍCH ....................66
5. TÁC GIẢ...
1
KHO TÀNG TRUYN C TÍCH VIT NAM
Tác gi: Nguyn Đng Chi
Nhà xut bn Giáo dc Hà ni 2000
Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam - Người đăng: Anh Đưa Thư
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1551 Vietnamese
Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam 9 10 929