Ktl-icon-tai-lieu

khoa học lớp 4 5 20142015

Được đăng lên bởi Nguyễn Phương Ngân
Số trang: 16 trang   |   Lượt xem: 625 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TUẦN 1:
Ngày soạn: 6/9/2014
Ngày giảng:

Thứ hai ngày 8 tháng 9 năm 2014

Tiết 2+3:

(Lớp 4B+4A)
Khoa học:

Bài 1: CON

NGƯỜI CẦN GÌ ĐỂ SỐNG?

(Tr: 3)

Mục tiêu: SGK (Tr: 3)
- Biết được con người cần đến không khí, thức ăn, nước uống từ môi trường.
A. Hoạt động cơ bản:
Bài tập 2:
- Chuẩn bị bảng 1(trang 4) vào phiếu học tập
- Mỗi nhóm một bảng
Bài tập 5b: Chuẩn bị câu hỏi về bảo vệ môi trường.
B. Hoạt động thực hành:
- Chuẩn bị sơ đồ (trang 6) vào phiếu học tập
- Mỗi nhóm một phiếu
**************************
Tiết 4+5:
(lớp 5A+5B)
Khoa học:
Bài 1: SỰ SINH SẢN (Tr: 3)
A. Hoạt động cơ bản:
Bài tập 2:
- Chuẩn bị nội dung ý c (trang 5) vào phiếu học tập
- Mỗi nhóm một phiếu.
- Đáp án: 1- b; 2- c; 3- a.
*****************************************************
Thứ tư ngày 10 tháng 9 năm 2014
Tiết 1:

(Lớp 5C)
Bài 1:

SỰ SINH SẢN

(Tr: 3)

Chuẩn bị như bài soạn thứ hai
**************************
Tiết 2:
(Lớp 5B)
Khoa học:
Bài 1:

SỰ SINH SẢN

(Tiếp theo Tr: 5)

***************************
1

Tiết 3:

(Lớp 4A)
Khoa học:

Bài 2: CƠ

THỂ NGƯỜI TRAO ĐỔI CHẤT NHƯ THẾ NÀO? (Tr: 7)

A. Hoạt động cơ bản:
Bài tập 2:
- Chuẩn bị sơ đồ (trang 8) vào phiếu học tập
- Mỗi nhóm một phiếu
Bài tập 3:
Đáp án: A- 1; B- 2; C- 4; D- 3
***************************
Tiết 5:

(Lớp 3B)
Tự nhiên và xã hội:

Bài 1: HOẠT

ĐỘNG THỞ VÀ CƠ QUAN HÔ HẤP

(Tr: 3)

***************************************************
Thứ năm ngày 11 tháng 9 năm 2014
Tiết 1+5:

(Lớp 5A+5C)
Khoa học:

Bài 1:

SỰ SINH SẢN

(Tiếp theo Tr: 5)

*************************
Tiết 3:

(Lớp 4B)
Khoa học:

Bài 2: CƠ

THỂ NGƯỜI TRAO ĐỔI CHẤT NHƯ THẾ NÀO? (Tr: 7)

Chuẩn bị như bài soạn thứ tư
***************************
Tiết 4:

(Lớp 3B)
Tự nhiên và xã hội:

Bài 1: HOẠT

ĐỘNG THỞ VÀ CƠ QUAN HÔ HẤP

(Tiếp theo)

************************************************************************
2

TUẦN 2:
Ngày soạn: 13/9/2014
Ngày giảng:
Tiết 2+3:
Bài 2: CƠ

Thứ hai ngày 15 tháng 9 năm 2014
(Lớp 4B+4A)
Khoa học:

THỂ NGƯỜI TRAO ĐỔI CHẤT NHƯ THẾ NÀO?
(Tiếp theo Tr: 10)

B. Hoạt động thực hành:
Bài tập 1:
- Chuẩn bị bảng 1 (trang 11) vào phiếu học tập
- Mỗi nhóm một phiếu
Bài tập 2:
- Chuẩn bị sơ đồ (Tr 11) và các thẻ chữ (2 bộ)
*******************************
Tiết 4+5:
(lớp 5A+5B)
Khoa học:
Bài 1: SỰ SINH SẢN (Tiếp theo tr: 7)
B. Hoạt động thực hành:
Bài tập 3:
- Chuẩn bị nội dung của bài (trang 7) vào phiếu học tập
- Mỗi nhóm một phiếu.
- Đáp án: Câu a ý C,câu b ý C, câu c ý D.
*****************************************************
Thứ tư ngày 17 t...
TUẦN 1:
Ngày soạn: 6/9/2014
Ngày giảng: Thứ hai ngày 8 tháng 9 năm 2014
Tiết 2+3: (Lớp 4B+4A)
Khoa học:
Bài 1: CON NGƯỜI CẦN GÌ ĐỂ SỐNG? (Tr: 3)
Mục tiêu: SGK (Tr: 3)
- Biết được con người cần đến không khí, thức ăn, nước uống từ môi trường.
A. Hoạt động cơ bản:
Bài tập 2:
- Chuẩn bị bảng 1(trang 4) vào phiếu học tập
- Mỗi nhóm một bảng
Bài tập 5b: Chuẩn bị câu hỏi về bảo vệ môi trường.
B. Hoạt động thực hành:
- Chuẩn bị sơ đồ (trang 6) vào phiếu học tập
- Mỗi nhóm một phiếu
**************************
Tiết 4+5: (lớp 5A+5B)
Khoa học:
Bài 1: SỰ SINH SẢN (Tr: 3)
A. Hoạt động cơ bản:
Bài tập 2:
- Chuẩn bị nội dung ý c (trang 5) vào phiếu học tập
- Mỗi nhóm một phiếu.
- Đáp án: 1- b; 2- c; 3- a.
*****************************************************
Thứ tư ngày 10 tháng 9 năm 2014
Tiết 1: (Lớp 5C)
Bài 1: SỰ SINH SẢN (Tr: 3)
Chuẩn bị như bài soạn thứ hai
**************************
Tiết 2: (Lớp 5B)
Khoa học:
Bài 1: SỰ SINH SẢN (Tiếp theo Tr: 5)
***************************
1
khoa học lớp 4 5 20142015 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
khoa học lớp 4 5 20142015 - Người đăng: Nguyễn Phương Ngân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
16 Vietnamese
khoa học lớp 4 5 20142015 9 10 514