Ktl-icon-tai-lieu

Kĩ năng ra đề và đáp án theo hướng mở

Được đăng lên bởi dangthichieuminh
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 687 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chuyên đề: Kĩ năng ra đề và đáp án theo hướng mở

I. PHẦN MỞ ĐẦU
Bước vào thế kỉ XXI, với sự phát triển không ngừng của khoa học kỹ thuật,
của nền công nghệ thông tin, con người đối mặt với những cơ hội và cả những
thách thức. Muốn tồn tại, đòi hỏi con người phải là những con người năng động,
tích cực, có lối tư duy linh hoạt, óc quan sát tinh tế và nhạy bén, có kỹ năng tiếp
nhận và lựa chọn thông tin.
Để đáp ứng được yêu cầu đó, nhiệm vụ của giáo dục là vô cùng quan trọng.
Trong văn kiện Hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII đã
nhấn mạnh: “Đổi mới mạnh mẽ phương pháp giáo dục đào tạo, khắc phục lối
truyền thụ một chiều, rèn luyện thành nếp tư duy sáng tạo của người học. Từng
bước áp dụng các phương pháp tiên tiến và phương pháp hiện đại vào quá trình
dạy học, bảo đảm điều kiện và thời gian tự học, tự nghiên cứu cho học sinh nhất
là sinh viên đại học”.
Là một môn học mang tính đặc thù, Ngữ văn là môn học có thể kích thích
tư duy sáng tạo của học sinh, kích thích sự năng động, cái nhìn chủ quan, sự đánh
giá của bản thân trước những hiện tượng của đời sống, trang bị cho các em học
sinh những kiến thức, những kĩ năng trong đời sống thực tế. Qua những bài học,
các em sẽ được bồi dưỡng, làm giàu thêm cảm xúc thẩm mĩ, hoàn thiện và phát
triển nhân cách của chính bản thân mình và lan tỏa tới những người xung quanh.
Trong văn chương, kiến thức và kĩ năng của học sinh không phải là mục đích cuối
cùng mà chỉ là phương tiện giúp chủ nhân của nó biết cảm nhận cuộc sông ở một
mức độ cao hơn, lựa chọn một cuộc sống tốt hơn. Văn chương giúp con người
phát huy những tiềm năng, những bản năng tốt đẹp trong chính con người họ.
Trong những năm qua, dù có nhiều thay đổi trong việc truyền thụ kiến
thức, nhưng chúng ta vẫn chưa thoát ra được kiểu máy móc, rập khuôn. Những đề
văn lặp đi lặp lại, cách kiểm tra, đánh giá theo một lối mòn khiến cho học sinh
ngày càng thờ ơ với môn Văn học. Và kéo theo đó là sự xuất hiện những bài văn
mẫu tràn ngập trên sách, báo, trên Internet… làm mất dần đi sự năng động, sáng
tạo, tính tư duy của học sinh khi làm bài.
Trước thực trạng này, việc đổi mới kiến thức, phương pháp dạy học văn,
phương pháp kiểm tra đã được đặt ra. Trong đó khâu ra đề thi được xem là một
mắc xích quan trọng đầu tiên của quá trình cải tiến. Tại những nước tiên tiến, việc
ra đề môn Văn học luôn chú ý đến việc khơi gợi những quan điểm cá nhân của học
1
*********************************************************
GV Đặng Thị Chiêu Minh-Tổ Ngữ văn THCS Đinh ...
Chuyên đề: Kĩ năng ra đề và đáp án theo hướng mở
I. PHẦN MỞ ĐẦU
Bước vào thế kỉ XXI, với sự phát triển không ngừng của khoa học kỹ thuật,
của nền công nghệ thông tin, con người đối mặt với những hội và cả những
thách thức. Muốn tồn tại, đòi hỏi con người phải những con người năng động,
tích cực, lối duy linh hoạt, óc quan sát tinh tế và nhạy bén, kỹ năng tiếp
nhận và lựa chọn thông tin.
Để đáp ứng được yêu cầu đó, nhiệm vụ của giáo dục là vô cùng quan trọng.
Trong văn kiện Hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII đã
nhấn mạnh: “Đổi mới mạnh mẽ phương pháp giáo dục đào tạo, khắc phục lối
truyền thụ một chiều, rèn luyện thành nếp duy sáng tạo của người học. Từng
bước áp dụng các phương pháp tiên tiến phương pháp hiện đại vào quá trình
dạy học, bảo đảm điều kiện thời gian tự học, tự nghiên cứu cho học sinh nhất
là sinh viên đại học”.
một môn học mang tính đặc thù, Ngữ văn là môn họcthể kích thích
duy sáng tạo của học sinh, kích thích sự năng động, cái nhìn chủ quan, sự đánh
giá của bản thân trước những hiện tượng của đời sống, trang bị cho các em học
sinh những kiến thức, những kĩ năng trong đời sống thực tế. Qua những bài học,
các em sẽ được bồi dưỡng, làm giàu thêm cảm c thẩm mĩ, hoàn thiện và phát
triển nhân cách của chính bản thân nh và lan tỏa tới những người xung quanh.
Trong văn chương, kiến thức và năng của học sinh không phải là mục đích cuối
cùng chỉ phương tiện giúp chủ nhân của biết cảm nhận cuộc sông một
mức độ cao hơn, lựa chọn một cuộc sống tốt hơn. Văn chương giúp con người
phát huy những tiềm năng, những bản năng tốt đẹp trong chính con người họ.
Trong những năm qua, nhiều thay đổi trong việc truyền thụ kiến
thức, nhưng chúng ta vẫn chưa thoát ra được kiểu máy móc, rập khuôn. Những đề
văn lặp đi lặp lại, cách kiểm tra, đánh giá theo một lối mòn khiến cho học sinh
ngày càng thờ ơ với môn Văn học. kéo theo đó sự xuất hiện nhữngi văn
mẫu tràn ngập trên sách, báo, trên Internet… làm mất dần đi sự năng động, sáng
tạo, tính tư duy của học sinh khi làm bài.
Trước thực trạng này, việc đổi mới kiến thức, phương pháp dạy học văn,
phương pháp kiểm tra đã được đặt ra. Trong đó khâu ra đề thi được xem một
mắc xích quan trọng đầu tiên của quá trình cải tiến. Tại những nước tiên tiến, việc
ra đề môn Văn học luôn chú ý đến việc khơi gợi những quan điểm cá nhân của học
1
*********************************************************
GV Đặng Thị Chiêu Minh-Tổ Ngữ văn THCS Đinh Tiên Hoàng
Kĩ năng ra đề và đáp án theo hướng mở - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Kĩ năng ra đề và đáp án theo hướng mở - Người đăng: dangthichieuminh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Kĩ năng ra đề và đáp án theo hướng mở 9 10 503