Ktl-icon-tai-lieu

Kịch : TẤM CÁM

Được đăng lên bởi jingjingnguyen99
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 5182 lần   |   Lượt tải: 8 lần
Nguyễn Hoàng Trúc An – Kịch bản Tấm Cám

TẤM CÁM




Phân vai: .
 Tấm : Xuân Thi
 Cám: Tâm Minh
 Dìghẻ: Cát Tường
 Bụt : Nhật Lam
 Dẫn chuyện: Thùy Dung
Kịch bản:
Ngàyxửangàyxưa,có 2 chịemcùng cha khácmẹlàTấmvàCám.Tấmlà
con củavợcả, nhưngkhông may cả cha lẫnmẹđều qua
đờitừkhicôcònrấtnhỏ. Tấmsốngvớidìghẻ mẹCám.Tuybềngoàitỏrayêuthươngnhưng 2 mẹ con
Cámvẫnhếtsứcchìchiết,
khiếnchoTấmcócuộcsốngvấtvảkhôngđượcvuichơinhưnhữngcôgáikhá
c. Rồimôthôm…..
Màn 1: sang sớm, TấmvàCámthứcdậychuẩnbịcho 1 ngàymới
(Tấmlụicụilàmviệcnhà ,Cámchảichuốt + tậpthểdục *bậtnhạc I am the
best*)
(Tắtnhạc, mụdìghẻđira)
Dìghẻ (DG):Cámconnnnnn!!!!! Trờiơi, đánhrăngchưa con,
rửamặtchưa con, uốngnướcchưa con, tậpthểdụcchưa con, ănsángchưa
con, đánhrăngchưa, rửamặtchưa, ……
Cám:dạrồi…
DG:ừa, đợimẹchút … ( quachỗTấm) Tấmmm!
Sánggiờcònlaunhàchưa?
Tấm:Dạrồi
DG:rửachénchưa?
Tấm:dạrồi
DG:choheoănchưa?
Tấm:dạrồi
DG:chogàănchưa?
Tấm:dạrồi
DG:chochóănchưa?
Trang1

Nguyễn Hoàng Trúc An – Kịch bản Tấm Cám

Tấm:dạ….
Cám:nhàđâucóchóđâumàchoănmá
DG:im m. (quay qua Tấm) ụa con ơi, dậy con chodìănbreakfast
chưa?
Tấm:dạ…. dạ..dạ..conđanglàm ham- bơ – gơ, với hot dog ạ
DG:thôithôi, đợi m nấulà t ăndínnờluôngòi
Thôi, coi như là dìbỏ qua con hén, coi như là dì no rồinhe con. Giờ á,
dìcó 1 chiệnnàynè.Tốihôm qua á, dìđichợđêm á, muavềđược 1
cáiyếmđỏ.
Cám: (nhảycẫnglên, loạnxạ) Gìgìmẹ, yếmđỏ á, thíchquáthíchquá
DG:cóvẻnhư 2 đứađềumuốncónóđúngkhông?
T+C:dạ
DG:ừa, thôi h dầy,dìcó 2 cáirổ., 2
đứaracáiaocũnggầnđâylắmtúttúttútđằngkiakìa, bắtcá , mòcua.
Aiđượcnhiềuhơnthìsẽđượcyếmđỏnhe. Ai màlàmbiếngthì
(nghiếnrăng) ,thôilấyrổđiđi con, chiềuvề. Tấm…
Tấm:dạ
DG:trướckhiđinhớnấucơmchodì
Kếtthúcmàn 1……
(Tấm lo bắtcá, cònCám check in facebook, saukhiđãbắtxong,
Tấm qua chỗem)
Tấm: emxongchưaCám, chúng ta cùngvềthôi, trờisắptốirồi
Cám:chịxongrồiđóhả? (ngó qua giỏCám), (ngólạigiỏmình ).
ChịTấmơi, nãy h bịbắtcádơhếtrồi, mẹmàthấylàtiêuchịlun. Thôinè, e
mớimua chai Sunlight..ýlộnSunsilknè, chịxuốngtắmđi, e, á
làemgiữgiỏcágiùmchịchonha, nhanhanha…
Tấm: đượcrồi, đểchịxuốngtắmnhanhrồichịemmìnhvề ha
Cám:chịnhớlặngchosâu, nướcnómớitrongnhachị..
Tấm:chịbiếtrồi.
Cám: (vừaxúccávàorổmìnhvừanói) ChịTấmơi, ơiTấm à
Tấm:ơi
Cám:ChịnhớlặngchosâunhachịTấm
Tấm:chịbiếtrồi
Cám:ChịTấmơi, chịTấm à……… \
Tấm: (kotrảlời)
Trang2

Nguyễn Hoàng Trúc An – Kịch bản Tấm Cám

Cám:EmđinhachịTấm
Kếtthúcmàn 2…
(Tấmsaukhitắmxong…)
Tấm: Cámơi, chịxongrồinè, chịem ta cùngvềthôiCám. Ủađiđâurồi ta.
Ốitrời (chạylạibênrổ). Ôitrờiơi,
tômcuacáốcmìnhkhổcôngbắtvềđầugòi...
Nguyễn Hoàng Trúc An – Kịch bản Tấm Cám
TẤM CÁM
Phân vai: .
Tấm : Xuân Thi
Cám: Tâm Minh
Dìghẻ: Cát Tường
Bụt : Nhật Lam
Dẫn chuyện: Thùy Dung
Kịch bản:
Ngàyxửangàyxưa,có 2 chịemcùng cha khácmẹlàTấmvàCám.Tấmlà
con củavợcả, nhưngkhông may cả cha lẫnmẹđều qua
đờitừkhicôcònrấtnhỏ. Tấmsốngvớidìghẻ -
mẹCám.Tuybềngoàitỏrayêuthươngnhưng 2 mẹ con
Cámvẫnhếtsứcchìchiết,
khiếnchoTấmcócuộcsốngvấtvảkhôngđượcvuichơinhưnhữngcôgáikhá
c. Rồimôthôm…..
Màn 1: sang sớm, TấmvàCámthứcdậychuẩnbịcho 1 ngàymới
(Tấmlụicụilàmviệcnhà ,Cámchảichuốt + tậpthểdục *bậtnhạc I am the
best*)
(Tắtnhạc, mụdìghẻđira)
Dìghẻ (DG):Cámconnnnnn!!!!! Trờiơi, đánhrăngchưa con,
rửamặtchưa con, uốngnướcchưa con, tậpthểdụcchưa con, ănsángchưa
con, đánhrăngchưa, rửamặtchưa, ……
Cám:dạrồi…
DG:ừa, đợimẹchút … ( quachỗTấm) Tấmmm!
Sánggiờcònlaunhàchưa?
Tấm:Dạrồi
DG:rửachénchưa?
Tấm:dạrồi
DG:choheoănchưa?
Tấm:dạrồi
DG:chogàănchưa?
Tấm:dạrồi
DG:chochóănchưa?
Trang1
Kịch : TẤM CÁM - Trang 2
Kịch : TẤM CÁM - Người đăng: jingjingnguyen99
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Kịch : TẤM CÁM 9 10 684