Ktl-icon-tai-lieu

LÁ BAY

Được đăng lên bởi An Mai
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 169 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lá bay
Mai văn Ân

Thôi dừng rơi nữa lá ơi
Rơi hoài chạm đất lá vàng đau không
Rơi nhiều trời thoáng mênh mông
Xanh thêm một chút nắng hồng choàng vai
Lá rơi gió thổi lá bay
Bay xa típ tắp gió dìu lá bay
Bay lên theo mãi tận mây
Tận nơi tận chốn tận ngày hư không
Bay đâu theo gió vòng vòng?
Rơi trên mặt sóng long đong thác ghềnh
Thuyền là lá cứ lênh đênh
Ngao du khắp chốn đáp đền ngày xanh

...
Lá bay
Mai văn Ân
Thôi dừng rơi nữa lá ơi
Rơi hoài chạm đất lá vàng đau không
Rơi nhiều trời thoáng mênh mông
Xanh thêm một chút nắng hồng choàng vai
Lá rơi gió thổi lá bay
Bay xa típ tắp gió dìu lá bay
Bay lên theo mãi tận mây
Tận nơi tận chốn tận ngày hư không
Bay đâu theo gió vòng vòng?
Rơi trên mặt sóng long đong thác ghềnh
Thuyền là lá cứ lênh đênh
Ngao du khắp chốn đáp đền ngày xanh
LÁ BAY - Người đăng: An Mai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
LÁ BAY 9 10 282