Ktl-icon-tai-lieu

Lập dàn ý cho bài văn nghị luận

Được đăng lên bởi Na Na
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 376 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lập dàn ý bài văn nghị luận
A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
1.
-

Về kiến thức
Nắm được tác dụng của việc lập dàn ý và cách thức lập dàn ý cho bài văn nghị
luận.

2.
-

Về kĩ năng
Rèn luyện kĩ năng lập dàn ý nói chung và lập dàn ý cho bài văn nghị luận nói
riêng.

3.
-

Về thái độ
Nhận thức được tầm quan trọng của việc lập dàn ý đối với việc làm văn từ đó
hình thành thói quen lập dàn ý khi làm văn.

B. CHUẨN BỊ BÀI HỌC
1.
2.
-

Phương pháp dạy học
Phương pháp nêu vấn đề.
Phương pháp gợi mở.
Phương pháp hoạt động nhóm.
Phương tiện dạy học.
Sách giáo khoa, sách giáo viên Ngữ văn 10 tập II.
Thiết kế bài học.
Sách giáo khoa Ngữ văn 7, tập II.

C. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1.

Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số.

2.

Kiểm tra bài cũ.

3.

Bài mới.

Lời vào bài:

Trong cuộc sống, con người thường gặp các tình huống giao tiếp khác nhau,
đòi hỏi phải sử dụng những phương thức giao tiếp khác nhau. Để kể một câu
chuyện, người ta dùng phương thức tự sự; để giới thiệu, tái hiện một sự vật, người
ta dùng phương thức miêu tả; để biểu hiện, bày tỏ tình cảm, người ta dùng phương
thức biểu cảm. Và khi cần thể hiện một quan điểm, một tư tưởng nào đó, người ta
dùng phương thức nghị luận.
Tuy nhiên, muốn viết thành công một bài văn nghị luận để trình bày, giải
thích, chứng minh một quan điểm nào đó nhằm thuyết phục người đọc không phải
là điều dễ dàng. Ngoài việc có một vốn ngôn ngữ lí luận phong phú, kiến thức xã
hội sâu rộng, tư duy lập luận logic, người viết, trước hết phải biết lựa chọn và sắp
xếp các ý cho bài văn nghị luận của mình một cách phù hợp, chặt chẽ.
Bài học hôm nay, cô trò chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại và tìm hiểu kĩ hơn
cách lập dàn ý cho bài văn nghị luận.
Hoạt động 1: Tìm hiểu tác dụng của việc lập dàn ý.
Hoạt động của GV – HS
Nội dung kiến thức cần đạt
1. Tác dụng của lập dàn ý
1.
a. Khái niệm.
HS: Dựa vào SGK trình bày
Lập dàn ý là công việc lựa chọn và sắp xếp
khái niệm và những tác dụng những nội dung cơ bản dự định triển khai vào bố cục
của việc lập dàn ý.
ba phần của văn bản.
GV: Chốt lại.
Hai thao tác chính: Lựa chọn và Sắp xếp.
2. b. Tác dụng.
a. Giúp người viết:
Xác định được trọng tâm của đề bài.
Bao quát được nội dung chủ yếu của bài văn.
Phân bố thời gian hợp lí khi làm bài.
b. Tránh được:
Tình trạng xa đề, lạc đề, lặp ý...
Bỏ sót ý, triển khai ý không cân xứng.
-M« h×nh: §Ò bµi - Dµn bµi - Bµi v¨n.
+ §Ò bµi: c¸i cho tríc, mang tÝnh b¾t buéc.
+ Dµn ý: c¸i tù x©y dùng, mang tÝnh s¸ng t¹o, tïy
thuéc
vµo tr×nh ®é, së thÝch, kü n¨ng...cña mçi c¸ nh©n.
+ Bµi viÕt: s¶n phÈm ng«...
Lập dàn ý bài văn nghị luận
A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT
1. Về kiến thức
- Nắm được tác dụng của việc lập dàn ý cách thức lập dàn ý cho bài văn nghị
luận.
2. Về kĩ năng
- Rèn luyện năng lập dàn ý i chung và lập dàn ý cho bài văn nghị luận nói
riêng.
3. Về thái độ
- Nhận thức được tầm quan trọng của việc lập dàn ý đối với việc làm văn từ đó
hình thành thói quen lập dàn ý khi làm văn.
B. CHUẨN BỊ BÀI HỌC
1. Phương pháp dạy học
- Phương pháp nêu vấn đề.
- Phương pháp gợi mở.
- Phương pháp hoạt động nhóm.
2. Phương tiện dạy học.
- Sách giáo khoa, sách giáo viên Ngữ văn 10 tập II.
- Thiết kế bài học.
- Sách giáo khoa Ngữ văn 7, tập II.
C. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1. Ổn định lớp: Kiểm tra sĩ số.
2. Kiểm tra bài cũ.
3. Bài mới.
Lời vào bài:
Lập dàn ý cho bài văn nghị luận - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lập dàn ý cho bài văn nghị luận - Người đăng: Na Na
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Lập dàn ý cho bài văn nghị luận 9 10 538