Ktl-icon-tai-lieu

Lối đi ngay dưới chân mình

Được đăng lên bởi minhhiep1991
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 2546 lần   |   Lượt tải: 20 lần
wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All !

2010

L i ði Ngay Dư i Chân Mình
Tác gi : Nguy n Lê My Hoàn

ðóng eBook và Share t i b n b i thư vi n sách ñi n t online: wWw.VietLion.Com

L i ði Ngay Dư i Chân Mình

Page 1

wWw.VietLion.Com – Thư vi n eBook Online – Free for All !

2010

Chương 1 - T n ti n
Bu i trưa nóng, ñư ng ph Sài Gòn v n ñông c ng ngư i và xe, và khói xe và b i. Nh ng khuôn
m t nhăn nhó vì cái h n h p âm thanh l n v i t p ch t y l i càng nhăn nhó hơn m i khi d ng xe
l i ngã tư: ñèn ñ !
L y tr i gi a trưa n ng này ñ ng có k t xe.
ðèn xanh! Nh ng khuôn m t nhăn nhó y như giãn ra m t chút, b t ñ u rùng rùng chuy n ñ ng.
Hai dòng ngư i xe ch y ngư c chi u nhau, dòng nào cũng l m ñ m nh ng m t ngư i ñư c b t kín
b ng khăn mùi xoa, m t thì núp h t sau nh ng c p kính ñen ngòm, dư i các vành nón kéo s p
xu ng quá trán …
Tôi cư i chi c Tact lùn lùn, bé b ng, màu sơn ñ chót như màu xe c u ho v ñ n nhà tr ñã hơn
mư i hai gi trưa. T ñư ng lên v a hè, t v a hè lên th m nhà, tôi ì ch ñ y xe lên. M y hôm ñ u,
khi m i mua xe, chưa ñ y quen, lúc nào v tôi cũng ph i d ng xe ngoài ñư ng, ch y vào l y m t
t m g lót r i m i ñ y lên ñư c.
Nó ng i thu lu bên góc t , ngay sát l i tôi ñ y xe, c tr m t nhìn tôi v l l m. Cái màu áo
vàngchoé làm tôn thêm nư c da ñen ñen. Ch li c m t qua t i ñã th y không ưa và t dưng c m
th y ch t d : hay nó là m t ngư i bà con nào ñó c a cô Minh m i t quê vào tương lai s chi m l i
căn phòng nh c a tôi trên t ng ba?
•

Tôi cũng ñã t ng là dân quê.
Cái quê tôi nó nghèo l m. M tôi k nh ng năm 60, khi nhà ngo i tôi ky cóp mua ñư c chi c xe ñ p
Th ng Nh t giá hai trăm rư i ñ ng là c làng ñã lác m t, tr m tr , ghen t mãi. Thu y, ai mà có
ñư c chi c xe ñ p Pha-vơ-rít, có ñài ñeo hông v làng ñã k như m t kỳ quan r i.
chúng tôi không ph i l i ru ng nhi u như m , như bà ngo i. Có m i hai ch em gái, b l i làm vi c
Hà N i, so v i dân trong làng, nhà tôi cũng thu c lo i có bát ăn, bát ñ .
M tôi khâu nón r t tài, v a nhanh mà v n ñ p. Xong công vi c ñ ng áng, t i v m khâu tho t ñã
ñư c hai cái nón, v y là cũng ñ ti n ch cho c ngày hôm sau. Ch quê, th c ăn, th c u ng không
ñ t ñ như thành ph , rau ráng thì nhà ai cũng có s n trong vư n c r i, ch ra ch ñ mua thêm
th t cá mà thôi.
Bu i sáng, chúng tôi ph i d y s m ñ giúp m làm vư n. Sau chu ng heo, có m t cái h to, xây
chìm xu ng ñ t ñ ng nư c th i, phân và nư c r a chu ng. Chúng tôi l y ñòn gánh, hai ch em hai
ñ u khiêng m t cái thùng tôn ñ y cái th nư c t p ch t y ra cho m tư i c...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lối đi ngay dưới chân mình - Người đăng: minhhiep1991
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
Lối đi ngay dưới chân mình 9 10 81