Ktl-icon-tai-lieu

Lược sử về những người chết - Kevin Brockmeier

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 1672 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lƣợc sử về những ngƣời chết

Kevin Brockmeier

Kevin Brockmeier

Lƣợc sử về những ngƣời chết
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho thiết bị di động
Nguồn: http://vnthuquan.net/
Tạo ebook: Nguyễn Kim Vỹ.
MỤC LỤC
Lƣợc sử về những ngƣời chết

Kevin Brockmeier
Lƣợc sử về những ngƣời chết

Khi ngƣời đàn ông mù này đến thành phố, ông ta quả quyết với mọi ngƣời là ông đã đi qua một sa
mạc toàn là cát. Trƣớc đó tôi đã chết rồi, ông bảo thế, thế rồi – loáng một cái – sa mạc hiện ra. Ông
kể chuyện đó cho tất cả những ai muốn nghe, ông nghiêng nghiêng đầu để nắm bắt bƣớc chân của
họ.Từ chòm râu của ông, cả một cơn mƣa cát sạn rơi xuống. Ông bảo sa mạc là một nơi trơ trọi và cô
liêu, nó rít vào tai ông nhƣ tiếng của một con rắn. Ông đã đi bộ biết bao ngày trời cho đến khi những
đụn cát lở ra dƣới chân ông, cát trào lên xung quanh táp vào mặt ông, sau đó mọi thứ trở lại tĩnh lặng
và bắt đầu đập nhƣ một quả tim. Âm thanh ấy rõ ràng nhƣ bất cứ âm thanh nào mà ông đã từng nghe.
Chỉ đến tận khi ấy, ông bảo, khi cát nhƣ hàng triệu mũi tên đâm vào da thịt mình, ông mới thật sự
nhận ra mình đã chết.
Jim Singer, chủ cửa hiệu bán sandwich ở khu tƣợng đài nói rằng ông thấy nhoi nhói nơi ngón tay và
sau đó thì ngừng thở. “Đấy là tim tôi” ông đấm ngực, khăng khăng bảo vậy. “Đƣa tôi về giƣờng của
mình”. Ông đã nhắm mắt lại và khi mở mắt ra lần nữa, ông thấy mình đang ở trên một con tàu, loại
dùng để chở bọn trẻ nhỏ vòng quanh khu công viên giải trí. Đƣờng tàu đƣa ông xuyên qua một khu
rừng rậm với những cái cây màu vàng nâu, nhƣng những cái cây ấy thật sự lại là những con hƣơu
cao cổ và những cái cổ ngẳng của chúng cứ nghếch lên nhƣ những cành cây muốn chạm tới nền trời.
Một trận gió nổi lên, hất tung hết những vết đốm trên lƣng chúng. Những vết đốm đó lửng lơ trôi
quanh ông, chúng cuộn xoáy và rơi chìm sau lƣng con tàu. Mất một thời gian dài ông mới hiểu rằng

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.net

Lƣợc sử về những ngƣời chết

Kevin Brockmeier

tiếng thình thịch mà ông nghe thấy không phải là tiếng bánh xe chạy trên đƣờng ray.
Cô gái vốn thích đứng dƣới tán cây dƣơng trong công viên lại kể cô đã bị nhấn chìm trong một đại
dƣơng có màu của những quả anh đào khô. Trong một lúc, nƣớc nâng đỡ cơ thể của cô, cô bảo vậy,
và cô nằm ngửa, thân ngƣời xoay thành những vòng tròn vô nghĩa rồi cô cất giọng hát đồng ca những
bản nhạc pop mà cô nhớ. Nhƣng sau đó có tiếng sấm rền, mây bị xé toạc ra và hàng loạt những ổ bi
trút xuống cô - cả vạn hạt bi sắt. Cô cố gắ...
Lƣợc s v những ngƣời chết Kevin Brockmeier
To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net
Kevin Brockmeier
Lƣợc s v những ngƣời chết
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ d án sách cho thiết b di động
Ngun: http://vnthuquan.net/
To ebook: Nguyn Kim V.
MC LC
Lƣợc s v những ngƣời chết
Kevin Brockmeier
Lƣợc s v những ngƣời chết
Khi ngƣời đàn ông mù này đến thành phố, ông ta quả quyết với mọi ngƣời là ông đã đi qua một sa
mạc toàn là cát. Trƣớc đó tôi đã chết rồi, ông bảo thế, thế rồi – loáng một cái – sa mạc hiện ra. Ông
kể chuyện đó cho tất cả những ai muốn nghe, ông nghiêng nghiêng đầu để nắm bắt bƣớc chân của
họ.Từ chòm râu của ông, cả một cơn mƣa cát sạn rơi xuống. Ông bảo sa mạc là một nơi trơ trọi và cô
liêu, nó rít vào tai ông nhƣ tiếng của một con rắn. Ông đã đi bộ biết bao ngày trời cho đến khi những
đụn cát lở ra dƣới chân ông, cát trào lên xung quanh táp vào mặt ông, sau đó mọi thứ trở lại tĩnh lặng
và bắt đầu đập nhƣ một quả tim. Âm thanh ấy rõ ràng nhƣ bất cứ âm thanh nào mà ông đã từng nghe.
Chỉ đến tận khi ấy, ông bảo, khi cát nhƣ hàng triệu mũi tên đâm vào da thịt mình, ông mới thật sự
nhận ra mình đã chết.
Jim Singer, chủ cửa hiệu bán sandwich ở khu tƣợng đài nói rằng ông thấy nhoi nhói nơi ngón tay
sau đó thì ngừng thở. “Đấy là tim tôi” ông đấm ngực, khăng khăng bảo vậy. “Đƣa tôi về giƣờng của
mình”. Ông đã nhắm mắt lại và khi mở mắt ra lần nữa, ông thấy mình đang ở trên một con tàu, loại
dùng để chở bọn trẻ nhỏ vòng quanh khu công viên giải trí. Đƣờng tàu đƣa ông xuyên qua một khu
rừng rậm với những cái cây màu vàng nâu, nhƣng những cái cây ấy thật sự lại là những con hƣơu
cao cổ và những cái cổ ngẳng của chúng cứ nghếch lên nhƣ những cành cây muốn chạm tới nền trời.
Một trận gió nổi lên, hất tung hết những vết đốm trên lƣng chúng. Những vết đốm đó lửng lơ trôi
quanh ông, chúng cuộn xoáy và rơi chìm sau lƣng con tàu. Mất một thời gian dài ông mới hiểu rằng
Lược sử về những người chết - Kevin Brockmeier - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Lược sử về những người chết - Kevin Brockmeier - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Lược sử về những người chết - Kevin Brockmeier 9 10 764