Ktl-icon-tai-lieu

LƯU BIỆT KHI XUẤT DƯƠNG

Được đăng lên bởi thanhsang0207
Số trang: 78 trang   |   Lượt xem: 1750 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tiết 73
LƯU BIỆT KHI XUẤT DƯƠNG
Phan Bội Châu
A - MỤC TIÊU BÀI HỌC:
Giúp HS:
- Thấy được vẻ đẹp trong tư thế, ý nghĩ; lòng nhiệt tình và quyết tâm ra đi tìm
đường cứu nước của Phan Bội Châu, nhà cách mạng lớn.
- Cảm nhận được giọng thơ tâm huyết sôi trào của tác giả.
B - PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC:
Thuyết trình, thảo luận, đối thoại,...
C - THIẾT BỊ DẠY HỌC:
SGK, SGV, bảng đen, thiết kế bài học
D - TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC:
1/ Kiểm tra sĩ số:
2/Bài cũ:
3/Bài mới:
Hoạt động của GV và
HS
- GV cho HS đọc phần
Tiểu dẫn SGK trang 3.
- GV: Em hãy trình bày
ngắn gọn những nét
chính về tác giả PBC?

- GV: Hãy kể những tác
phẩm tiêu biểu của
PBC?
- GV: Hãy cho biết hoàn
cảnh sáng tác của bài
thơ

Nội dung cần đạt
I. TÌM HIỂU CHUNG:
1/ Tác giả:
- Phan Bội Châu tên là Phan Văn San (1867 1940), hiệu Sào Nam, người huyện Nam Đàn, anh
Nghệ An, đậu giải nguyên năm 1990.
- Trước năm 1905, ông hoạt động cách mạng trong
nước, 1905-1925 hoạt động cách mạng ở nước ngoài.
Ông lập hội Duy Tân, phong trào Dông Du, Việt Nam
Quang Phục hội. Năm 1952 bị thực dân Pháp giam
lỏng ở Huế cho đến lúc mất.
- PBC vừa là một lãnh tụ cách mạng, vừa là nhà
văn lớn. Thơ văn của ông là lời tâm huyết chứa chan
lòng yêu nước, là vũ khí tuyên truyền vận động cách
mạng sắc bén.
- Tác phẩm tiêu biểu: Hải ngoại huyết thư, Ngục
trung thư, Trùng Quang tâm sử...
2/ Bài thơ:
a) Hoàn cảnh sáng tác:
Năm 1905, trước lúc lên đường sang Nhật Bản,
ông làm bài thơ này để từ giã bạn bè, đồng chí.
1

- GV: Bài thơ thể hiện
thái độ gì của người ra
đi trong buổi chia tay?
- Thử cho HS chia bố cục
- GV hướng dẫn cách đọc
và gọi HS đọc
- GV nêu phương pháp
tiếp cận bài thơ, đặt câu
hỏi, cho nhóm thảo
luận, chỉ định HS trình
bày và chốt ý.
C1: PBC đã đưa ra quan
niệm mới về chí làm
trai và tầm vóc của con
người trong vũ trũ như
thế nào ở hai câu thơ
đầu? Chú ý nhận xét về
nhịp thơ và giọng thơ.
- GV liên hệ với quan
niệm về chí làm trai của
Nguyễn Công trứ, Cao
Bá Quát.

C2: Ở hai câu thực, nhân
vật trữ tình (tác giả) đã
thể hiện ý thức trách
nhiệm của cá nhân
bằng những biện pháp
tu từ nào? Giá trị của
những biện pháp tu từ
đó? Lưu ý thêm phần
nguyên tác so với phần
dịch thơ xem có gì khác
biệt?

b) Chủ đề:
Bài thơ thể hiện quyết tâm ra đi tìm đường cứu
nước, thực hiện lý tưởng cao cả vì dân vì nước của
PBC.
c) Bố cục: (như phần đọc hiểu)
II. ĐỌC - HIỂU VĂN BẢN:
1/ Hai câu đề: Là tuyên ngôn về chí làm trai:
“Làm trai phải ở trên đời  điều kỳ lạ, việc lạ 
sự nghiệp phi thường
Há để càn khôn tự chuyển dời.”
- Câu thơ đầu...
Tiết 73
U BIỆT KHI XUẤT DƯƠNG
Phan Bội Châu
A - MỤC TIÊU BÀI HỌC:
Giúp HS:
- Thấy được vẻ đẹp trong thế, ý nghĩ; lòng nhiệt tình quyết tâm ra đi tìm
đường cứu nước của Phan Bội Châu, nhà cách mạng lớn.
- Cảm nhận được giọng thơ tâm huyết sôi trào của tác giả.
B - PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC:
Thuyết trình, thảo luận, đối thoại,...
C - THIẾT BỊ DẠY HỌC:
SGK, SGV, bảng đen, thiết kế bài học
D - TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY HỌC:
1/ Kiểm tra sĩ số:
2/Bài cũ:
3/Bài mới:
Hoạt động của GV và
HS
Nội dung cần đạt
- GV cho HS đọc phần
Tiểu dẫn SGK trang 3.
- GV: Em hãy trình bày
ngắn gọn những nét
chính về tác giả PBC?
- GV: y kể những tác
phẩm tiêu biểu của
PBC?
- GV: Hãy cho biết hoàn
cảnh sáng tác của bài
thơ
I. TÌM HIỂU CHUNG:
1/ Tác giả:
- Phan Bội Châu tên Phan Văn San (1867 -
1940), hiệu o Nam, người huyện Nam Đàn, anh
Nghệ An, đậu giải nguyên năm 1990.
- Trước năm 1905, ông hoạt động cách mạng trong
nước, 1905-1925 hoạt động cách mạng nước ngoài.
Ông lập hội Duy Tân, phong trào Dông Du, Việt Nam
Quang Phục hội. Năm 1952 bị thực dân Pháp giam
lỏng ở Huế cho đến lúc mất.
- PBC vừa một lãnh tụ cách mạng, vừa nhà
văn lớn. Thơ văn của ông lời tâm huyết chứa chan
lòng yêu nước, là khí tuyên truyền vận động cách
mạng sắc bén.
- c phẩm tiêu biểu: Hải ngoại huyết thư, Ngục
trung thư, Trùng Quang tâm sử...
2/ Bài thơ:
a) Hoàn cảnh sáng tác:
Năm 1905, trước lúc lên đường sang Nhật Bản,
ông làm bài thơ này để từ giã bạn bè, đồng chí.
1
LƯU BIỆT KHI XUẤT DƯƠNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
LƯU BIỆT KHI XUẤT DƯƠNG - Người đăng: thanhsang0207
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
78 Vietnamese
LƯU BIỆT KHI XUẤT DƯƠNG 9 10 831