Ktl-icon-tai-lieu

Luyện nói bài văn tự sự kết hợp NL & MTNT

Được đăng lên bởi truongnhu78
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 4156 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Trường THCS Cát Tiến

Ngày soạn : 5 /11/2014
Tiết 65
Tập làm văn :

I .MỤC TIÊU: Giúp HS :
1. Kiến thức:
- Hiểu được vai trò của tự sự, nghị luận và miêu tả nội tâm trong văn bản tự sự
- Biết kết hợp tự sự, nghị luận và miêu tả nội tâm trong văn kể chuyện.
2. Kĩ năng:
- Nhận biết được các yếu tố tự sự, nghị luận và miêu tả nội tâm trong văn bản.
- Sử dụng các yếu tố tự sự, nghị luận và miêu tả nội tâm trong văn kêt chuyện.
3.Thaùi ñoä : Giáo dục học sinh thái độ tự tin, mạnh dạn trước tập thể, trau dồi kĩ năng mềm và
biết cách sáng tạo khi tạo lập văn bản.
II. CHUẨN BỊ
1.Chuẩn bị của giáo viên :
- Đọc kỹ sgk, sgv, các tư liệu tham khảo.
- Đồ dùng dạy học : bảng phụ, máy chiếu.
2.Chuẩn bị của học sinh :
- Đọc kỹ sgk và các tư liệu tham khảo.
- Chuẩn bị tốt phần luyện nói: lập đề cương, tập luyện nói.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1/ Ổn định tình hình lớp : (1’) Điểm danh học sinh trong lớp ( Lớp 9A1…/30; 9A5:…/30)
2/ Kiểm tra bài cũ : (0’) Lồng ghép vào bài học.
3/ Giảng bài mới :
a/ Giới thiệu bài : (1’)
Ngôn ngữ là phương tiện giao tiếp trọng yếu của con người. Lời nói là một công cụ đắc
lực của ngôn ngữ, được xem là một kĩ năng mềm. Trên thực tế, việc dạy học môn Ngữ văn hiện
nay rất coi trọng cả bốn kĩ năng nghe, nói, đọc, viết. Chính vì vậy, với mục đích góp phần giúp các
em trau dồi “kỹ năng mềm”, tiết học Luyện nói Tự sự kết hợp với nghị luận và miêu tả nội tâm sẽ
là sự trải nghiệm giúp các em rèn luyện kĩ năng nói trước tập thể lớp, trước nhiều người.
b/Tiến trình bài dạy :
TG
Hoạt động của giáo viên
HĐ của học sinh
’
3
Hoạt động 1 : Ôn lại kiến Hoạt động 1
thức phục vụ cho bài luyện
nói.
- HS:
Hỏi: Hãy phân biệt các khái +Tự sự : kể sự việc, kể chuyện
niệm tự sự, nghị luận và miêu +Nghị luận: bàn bạc và đánh
tả nội tâm?
giá cho rõ về một vấn đề nào
đó.
Hỏi:Vậy trong văn tự sự, sự + Miêu tả nội tâm:là tái hiện
kết hợp với nghị luận và miêu những ý nghĩ, cảm xúc và diễn
Gv Đặng Trường Nhu

Nội dung
I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ:
1/ Các khái niệm.
- Tự sự: kể sự việc, chuyện.
- Nghị luận: bàn bạc và đánh
giá cho rõ về một vấn đề nào
đó.
- Miêu tả nội tâm:là tái hiện
những ý nghĩ, cảm xúc và
diễn biến tâm trạng của nhân

Giáo án Ngữ văn 9- PM Tập làm văn

1

Trường THCS Cát Tiến

tả nội tâm sẽ đem lại tác dụng biến tâm trạng của nhân vật.
gi?

30’
2’

8’

vật
2/ Vai trò của của nghị luận
và miêu tả nội tâm:
- Yếu tố nghị luận trong văn
tự sự sẽ làm cho câu chuyện
thêm phần triết lí.
- Miêu tả nội tâm trong văn
bản tự sự: giúp thể hiện tâm
Hỏi: Có thể kể chuyện theo -...
Trường THCS Cát Tiến
Ngày soạn : 5 /11/2014
Tiết 65
Tập làm văn :
I .MỤC TIÊU: Giúp HS :
1. Kiến thức:
- Hiểu được vai trò của tự sự, nghị luận và miêu tả nội tâm trong văn bản tự sự
- Biết kết hợp tự sự, nghị luận và miêu tả nội tâm trong văn kể chuyện.
2. Kĩ năng:
- Nhận biết được các yếu tố tự sự, nghị luận và miêu tả nội tâm trong văn bản.
- Sử dụng các yếu tố tự sự, nghị luận và miêu tả nội tâm trong văn kêt chuyện.
3.Thaùi ñoä : Giáo dục học sinh thái độ tự tin, mạnh dạn trước tập thể, trau dồi kĩ năng mềm và
biết cách sáng tạo khi tạo lập văn bản.
II. CHUẨN BỊ
1.Chuẩn bị của giáo viên :
- Đọc kỹ sgk, sgv, các tư liệu tham khảo.
- Đồ dùng dạy học : bảng phụ, máy chiếu.
2.Chuẩn bị của học sinh :
- Đọc kỹ sgk và các tư liệu tham khảo.
- Chuẩn bị tốt phần luyện nói: lập đề cương, tập luyện nói.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
1/ Ổn định tình hình lớp : (1’) Điểm danh học sinh trong lớp ( Lớp 9A1…/30; 9A5:…/30)
2/ Kiểm tra bài cũ : (0’) Lồng ghép vào bài học.
3/ Giảng bài mới :
a/ Giới thiệu bài : (1’)
Ngôn ngữ là phương tiện giao tiếp trọng yếu của con người. Lời nói là một công cụ đắc
lực của ngôn ngữ, được xem một năng mềm. Trên thực tế, việc dạy học môn Ngữ văn hiện
nay rất coi trọng cả bốn kĩ năng nghe, nói, đọc, viết. Chính vì vậy, với mục đích góp phần giúp các
em trau dồi “kỹ năng mềm”, tiết học Luyện nói Tự sự kết hợp với nghị luận miêu tả nội tâm sẽ
là sự trải nghiệm giúp các em rèn luyện kĩ năng nói trước tập thể lớp, trước nhiều người.
b/Tiến trình bài dạy :
TG Hoạt động của giáo viên HĐ của học sinh Nội dung
3
Hoạt động 1 : Ôn lại kiến
thức phục vụ cho bài luyện
nói.
Hỏi: Hãy phân biệt các khái
niệm tự sự, nghị luận và miêu
tả nội tâm?
Hỏi:Vậy trong văn tự sự, sự
kết hợp với nghị luận miêu
Hoạt động 1
- HS:
+Tự sự : kể sự việc, kể chuyện
+Nghị luận: bàn bạc đánh
giá cho về một vấn đề nào
đó.
+ Miêu tả nội tâm: tái hiện
những ý nghĩ, cảm xúc diễn
I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ:
1/ Các khái niệm.
- Tự sự: kể sự việc, chuyện.
- Nghị luận: bàn bạc và đánh
giá cho về một vấn đề nào
đó.
- Miêu tả nội tâm: tái hiện
những ý nghĩ, cảm xúc
diễn biến tâm trạng của nhân
Gv Đặng Trường Nhu Giáo án Ngữ văn 9- PM Tập làm văn 1
Luyện nói bài văn tự sự kết hợp NL & MTNT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luyện nói bài văn tự sự kết hợp NL & MTNT - Người đăng: truongnhu78
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Luyện nói bài văn tự sự kết hợp NL & MTNT 9 10 562