Ktl-icon-tai-lieu

Luyện tập làm bái văn nghị luận

Được đăng lên bởi Hoa Lan Nguyen
Số trang: 18 trang   |   Lượt xem: 536 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Tiết 125: LUYỆN

TẬP LÀM VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ VÀ BÁO CÁO
I. Ôn lại lí thuyết về văn bản đề nghị và báo cáo:
1. Ôn lí thuyết:

Câu hỏi thảo luận:

So sánh sự giống và khác nhau giữa văn bản đề nghị và
văn bản báo cáo về: mục đích, nội dung và hình thức ?
*Nhóm 1:
Chỉ ra sự giống nhau (Hình thức trình bày của văn
bản đề nghị và văn bản báo cáo có gì giống nhau?)
*Nhóm 2:
Chỉ ra sự khác nhau (Mục đích viết văn bản đề nghị và
văn bản báo cáo có gì khác nhau ?)
*Nhóm 3:
Chỉ ra sự khác nhau (Nội dung văn bản đề nghị và văn
bản báo cáo có gì khác nhau ?)

Tiết 125: LUYỆN

TẬP LÀM VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ VÀ BÁO CÁO
I. Ôn lại lí thuyết về văn bản đề nghị và báo cáo:
=>Kết luận:

*Giống nhau: Đều là văn bản hành chính, có tính quy ước cao,
được trình bày trang trọng, rõ ràng và sáng sủa theo một số mục
quy định sẵn (viết theo mẫu)
*Khác nhau:
Đặc điểm
- Mục đích

VB đề nghị
- Đề đạt nguyện vọng,
yêu cầu

- Nội dung

- Đề nghị với ai ?
- Ai đề nghị ?
- Đề nghị về việc gì ?
- Đề nghị để làm gì ?

VB báo cáo
- Trình bày nội dung
và kết quả công việc
- Báo cáo với ai ?
- Ai báo cáo ?
- Báo cáo về việc gì ?
- Kết quả như thế nào ?

Tiết 125: LUYỆN

TẬP LÀM VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ VÀ BÁO CÁO
I. Ôn lại lí thuyết về văn bản đề nghị và báo cáo:
1. Ôn lí thuyết:
2. Lưu ý về hình thức:
- Tên văn bản cần viết chữ in hoa, khổ chữ to, cân đối giữa
trang giấy.
- Trình bày văn bản cần sáng sủa, cân đối: các phần quốc hiệu
và tiêu ngữ, tên văn bản, nơi nhận và nội dung, mỗi phần
cách nhau 2-3 dòng; không viết sát lề giấy, không để phần
trên và phần dưới trang giấy có khoảng trống quá lớn.
3. Những mục quan trọng cần chú ý:
- Người gửi, người nhận, nội dung chính của văn bản.
- Văn bản đề nghị cần nêu rõ vấn đề xin giải quyết.
- Văn bản báo cáo cần trình bày rõ tình hình và kết quả đạt được
(số liệu cụ thể, rõ ràng…)

4. Một số sai sót thường gặp:

Tiết 125: LUYỆN

TẬP LÀM VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ VÀ BÁO CÁO
I. Ôn lại lí thuyết về văn bản đề nghị và báo cáo:
1. Ôn lí thuyết:
2. Lưu ý về hình thức:
3. Những mục quan trọng cần chú ý:
4. Một số sai sót thường gặp:
- Địa chỉ, nơi gửi chưa rõ ràng.
- Hình thức trình bày chưa cân đối .
- Thiếu hoặc không đảm bảo trình tự các mục.
- Nội dung chung chung, lời văn rườm rà.

II. Bài tập:

Tiết 125: LUYỆN

TẬP LÀM VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ VÀ BÁO CÁO
I. Ôn lại lí thuyết về văn bản đề nghị và báo cáo:
II. Bài tập:
Bài tập 1: Lựa chọn tình huống viết văn bản:
(1) Trong lớp em, có 2 bóng đèn bị cháy, 1 bộ bàn ghế bị hỏng.
Em sẽ làm văn bản gì ?
=>Viết văn bản đề nghị lên nhà trườn...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Luyện tập làm bái văn nghị luận - Người đăng: Hoa Lan Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
18 Vietnamese
Luyện tập làm bái văn nghị luận 9 10 511