Ktl-icon-tai-lieu

Mãi mãi tuổi 20

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 57 trang   |   Lượt xem: 2245 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trang sách cuộc đời anh

TT - Bạn trẻ thân mến, trên tay bạn đang là một cuốn sách bình
thường như bao cuốn sách khác bạn đã thấy và đã cầm lên trong đời,
nhưng tôi mong bạn tĩnh tâm lại giây phút, nhìn vào chân dung một
con người hiện hình trên bìa và đọc vào dòng chữ dưới tên sách.
Khi đó bạn sẽ cảm thấy tay mình như trĩu xuống và tim mình đập gấp lên.
Trên tay bạn bây giờ không phải là cuốn sách bình thường nữa, không phải
là cuốn sách nữa, mà là một cuộc đời, một số phận. Bạn sẽ đọc vào trang
sách và bạn sẽ thấy mình đang đọc một trái tim, đọc một tâm hồn của một
con người (*).
Bạn trẻ thân mến, người bạn gặp trên trang sách này là một người trai Hà Nội. Khi anh bước
chân vào ngưỡng cửa đại học là khi cuộc chiến tranh VN đang thời kỳ căng thẳng, ác liệt nhất.
Anh học giỏi, cả “xã hội” và “tự nhiên” như thời ấy thường nói, nghĩa là cả văn và toán, ở trung
học anh đoạt giải nhất thi học sinh giỏi văn toàn miền Bắc, ở đại học anh là sinh viên xuất sắc
của khoa toán - cơ đại học Tổng hợp Hà Nội. Anh có thể được chọn một con đường khác vào
đời. Nhưng anh, và cả thế hệ anh, năm tháng ấy đã cởi áo sinh viên khoác lên mình áo lính.
Không có sự lựa chọn nào khác khi tổ quốc lâm nguy.
Và anh, như một người trai thế hệ, đã chấp nhận và dấn thân. Dấn thân không theo nghĩa hiện
sinh mà theo nghĩa yêu nước.
Bạn trẻ thân mến, người trai Hà Nội ấy đã vĩnh viễn nằm xuống mảnh đất Quảng Trị hơn 30 năm
về trước. Hôm nay, sau 30 năm ngày chiến tranh khép lại, bạn đang có trên tay mình những tâm
tình của anh qua cuốn sổ nhật ký quân ngũ anh ghi trong quãng thời gian huấn luyện tân binh.
Anh trải lòng mình chân thật qua những cảm nhận lắng nghe hồn nhiên, tinh tế rung động trước
những vùng đất anh qua, những con người anh gặp, của một hồn thơ đang khao khát bộc lộ, một
tình yêu khao khát tỏ bày, một đầu óc khao khát nhận thức.
Anh ghi cho mình và chỉ cho mình thôi. Cuốn sổ này anh gọi là “Chuyện đời”. Bây giờ bạn đọc
nó bạn sẽ thấy nó vừa là nhật ký, vừa như một cuốn sổ tự tu dưỡng, lại vừa như những ghi chép
sáng tác văn học. Những con chữ ở đây, bạn hãy nhớ, đã được ghi bằng bút mực trên đường
hành quân. Nét mực còn nguyên và những gì chứa đựng trong chữ thì còn mãi.
Bạn trẻ thân mến, có một tình yêu của một lứa đôi Hà Nội nơi cuốn sách bạn đang đọc. Một tình
yêu lý tưởng tiêu biểu của thanh niên thời chiến tranh ấy. Chàng trai ra trận, cô gái đi học xa,
tình yêu vượt thời gian và không gian chín lên trong tình cảm nhớ thương mong ngóng đợi chờ
hi vọng của hai người. Chị ...
1
Trang sách cuc đời anh
TT - Bn tr thân mến, trên tay bn đang là mt cun sách bình
thường như bao cun sách khác bn đã thy và đã cm lên trong đời,
nhưng tôi mong bn tĩnh tâm li giây phút, nhìn vào chân dung mt
con người hin hình trên bìa và đọc vào dòng ch dưới tên sách.
Khi đó bn s cm thy tay mình như trĩu xung và tim mình đập gp lên.
Trên tay bn bây gi không phi là cun sách bình thường na, không phi
là cun sách na, mà là mt cuc đời, mt s phn. Bn s đọc vào trang
sách và bn s thy mình đang đọc mt trái tim, đọc mt tâm hn ca mt
con người (*).
Bn tr thân mến, người bn gp trên trang sách này là mt người trai Hà Ni. Khi anh bước
chân vào ngưỡng ca đại hc là khi cuc chiến tranh VN đang thi k căng thng, ác lit nht.
Anh hc gii, c “xã hi” và “t nhiên” như thi y thường nói, nghĩa là c văn và toán, trung
hc anh đot gii nht thi hc sinh gii văn toàn min Bc, đại hc anh là sinh viên xut sc
ca khoa toán - cơ đại hc Tng hp Hà Ni. Anh có th được chn mt con đường khác vào
đời. Nhưng anh, và c thế h anh, năm tháng y đã ci áo sinh viên khoác lên mình áo lính.
Không có s la chn nào khác khi t quc lâm nguy.
Và anh, như mt người trai thế h, đã chp nhn và dn thân. Dn thân không theo nghĩa hin
sinh mà theo nghĩa yêu nước.
Bn tr thân mến, người trai Hà Ni y đã vĩnh vin nm xung mnh đất Qung Tr hơn 30 năm
v trước. Hôm nay, sau 30 năm ngày chiến tranh khép li, bn đang có trên tay mình nhng tâm
tình ca anh qua cun s nht ký quân ngũ anh ghi trong quãng thi gian hun luyn tân binh.
Anh tri lòng mình chân th
t qua nhng cm nhn lng nghe hn nhiên, tinh tế rung động trước
nhng vùng đất anh qua, nhng con người anh gp, ca mt hn thơ đang khao khát bc l, mt
tình yêu khao khát t bày, mt đầu óc khao khát nhn thc.
Anh ghi cho mình và ch cho mình thôi. Cun s này anh gi là “Chuyn đời”. Bây gi bn đọc
nó bn s thy nó va là nht ký, va như mt cun s t tu dưỡng, li v
a như nhng ghi chép
sáng tác văn hc. Nhng con ch đây, bn hãy nh, đã được ghi bng bút mc trên đường
hành quân. Nét mc còn nguyên và nhng gì cha đựng trong ch thì còn mãi.
Bn tr thân mến, có mt tình yêu ca mt la đôi Hà Ni nơi cun sách bn đang đọc. Mt tình
yêu lý tưởng tiêu biu ca thanh niên thi chiến tranh y. Chàng trai ra trn, cô gái đi hc xa,
tình yêu vượt thi gian và không gian chín lên trong tình cm nh thương mong ngóng đợi ch
hi vng ca hai người. Ch đã hi anh câu hi hnh phúc là gì khi hai người còn là hc sinh. Câu
hi hnh phúc bao la đôi thi chiến đã hi và tìm cách định nghĩa cho mình, cho người mình
yêu. Và khi vào lính anh đã viết thư cho ch hn ngày 30-4-1975 anh v gp ch và s tr li. Bn
có ngc nhiên không khi thy mt s trùng hp k diu đến thế!
Li hn hò như tiên tri y ca Nguyn Văn Thc đã ngân mt nt trm lng trong lòng người con
gái anh yêu, trong lòng nhng người cùng thế h, và đọng li hôm nay mt nim bi tráng. Ngày
30-4-1975 đã qua nhưng Nguyn Văn Thc không v, bao nhiêu người na như anh không v.
Mãi mãi tuổi 20 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mãi mãi tuổi 20 - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
57 Vietnamese
Mãi mãi tuổi 20 9 10 990