Ktl-icon-tai-lieu

Mẫu tử

Được đăng lên bởi Eunmin Hoàng
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 86 lần   |   Lượt tải: 0 lần
b
c
á
c
g
n
ừ
m
Chào

Đ
o
a
C
p
Lớ

h
n
ì
r
t
ế
y
u
h
t
i
ổ
u
b
i
ớ
v
n
ế
ạnđ

9E
g
n
ỡ
ư
d
u
ề
i
đ
g
ẳn

BÀI THUYẾTTRÌNH

•CHỦ ĐỀ:
•TÌNH MẪU TỬ

Tìnhmẫutử

•
•
•
•
•

Tìnhmẫutửlàđiềuthiêngliêngnhất.
Ngườimẹluônyêuthươngnhữngđứacon.
Mẹluônhysinhtấtcảvìcon.
Ngườiconcũngluônyêuthươngngườimẹ.
Tìnhmẫutửlàđiềuđángquýnhất.

Tìnhmẫutửlàđiềuthiêngliêngnhất

– Tình Mẫu tử là tình thương yêu, là sự hi

sinh, sự chở che và bao dung của người
mẹ
đốivớicon.Tìnhmẫutửcủamẹvàconlàthứtì
nhcảmđángquínhấtmàsuốtcuộcđờinàynh
ữngđứaconsẽmãitrântrọng.

Ngườimẹluônyêuthươngnhữngđứacon
 Ngay từ những ngày đầu, mẹ là người nângđỡ, yêu thương chúng ta. Ngay cả khi lớn
lên, mẹ vẫn sát cánh cùng chúng ta trên con đường đời đầy gian lao và thử thách. 

Mẹluônhysinhtấtcảvìcon
•

Mẹ sẽ mãi mãi là người đi cùng bạn trong
suốt những cuộc hành trình trong đời
bạn.Suốt cuộc đời tần tảo nuôi con, một
người mẹ không trông mong gì ở con mình
sự báo đáp,

Ngườiconcũngluônyêuthươngngườimẹ.

•

Ngườicondùđôikhikhôngnghelờimẹnhưngtậnsâutrongtráitimvẫnluônyêumẹcủamì
nh.

Tìnhmẫutửlàđiềuđángquýnhất.

•

Tìnhmẫutửcủamẹvàconlàth
ứtìnhcảmđángquínhấtmàsuố
tcuộcđờinàynhữngđứaconsẽ
mãitrântrọng.

g
n
lắ

e
h
ng

ã
đ
.
n
h
ơ
n
ì
r
t
ảm
c
ế
y
n
i
u
X
h
t
i
bà

...
L
p
C
a
o
Đ
n
g
đ
i
u
d
ư
n
g
9
E
Mẫu tử - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mẫu tử - Người đăng: Eunmin Hoàng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Mẫu tử 9 10 984