Ktl-icon-tai-lieu

Mối tình của vị cao tăng chùa Shiga - Mishima Yukio

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 1793 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mối tình của vị cao tăng chùa Shiga

Mishima Yukio

Mishima Yukio

Mối tình của vị cao tăng chùa Shiga
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho thiết bị di động
Nguồn: http://vnthuquan.net/
Tạo ebook: Nguyễn Kim Vỹ.
MỤC LỤC
Lời người dịch
-1-2-3-4-5-

Mishima Yukio
Mối tình của vị cao tăng chùa Shiga
Nguyễn Nam Trân biên dịch và chú thích
Lời người dịch
Nguyên tác: Shigadera shônin no koi

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.net

Mối tình của vị cao tăng chùa Shiga

Mishima Yukio

Mishima Yukio, 1967
(ảnh Shinchô Bunko)
Lời người dịch

Năm 1946, Jean Cocteau (1889-1963) dựng phim Giai Nhân và Ác Thú (La Belle et La Bête). Năm
1954, Mishima Yukio cho đăng lần đầu tiên Mối Tình Của Vị Cao Tăng Chùa Shiga (Shigadera
Shônin no Koi). Cả hai đều khai triển đề tài tình yêu tuyệt đối qua sự hòa điệu giữa những đối tượng
mà bản chất vốn không thể hòa điệu nếu không nói là tương phản. Dựa trên một chi tiết nhỏ từ pho
sách cũ, Mishima đã khéo dàn dựng rồi miêu tả biến chuyển bên trong tâm lý hai nhân vật chính,
đúng ra hai tượng trưng. Điều đó làm cho bối cảnh của đoản thiên này giống như thế giới quan niệm
có tính phổ quát thấy trong lớp lang một vở tuồng Nô hiện đại mà ông thường viết.

Trong cuộc đời, có những mối tình ngắn ngủi thoáng đến thoáng đi, hoặc kéo dài "trong một tháng
trong một năm" như cách nói của nhà văn nữ F. Sagan. Cũng có những mối tình lâu dài " tưởng trong
giây phút mà thành thiên thu" hay "đem xuống tuyền đài chưa tan". Nhưng tất cả không biết đáng kể
hay không nếu đem đặt bên cạnh mối tình lạ lùng của vị cao tăng chùa Shiga.

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.net

Mối tình của vị cao tăng chùa Shiga

Mishima Yukio

Ảnh Editions Gallimard

Mishima Yukio
Mối tình của vị cao tăng chùa Shiga
Nguyễn Nam Trân biên dịch và chú thích
-1-

Chưa chịu bỏ công khảo chứng gì cả mà đã bắt đầu vào chuyện, tôi xin chịu mang tiếng là người
không chuẩn bị kỹ càng. Căn cứ duy nhất tôi có hiện nay chỉ là truyền thuyết chép lại trong Thái
Bình Ký [1] quyển 37. Và như quí vị đều biết, nếu đem so sánh với câu truyện đời xưa liên quan đến
ông tiên Nhất Giác [2] bên Thiên Trúc thì chi tiết về mối tình của vị cao tăng chùa Shiga [3] trong
quyển sách vừa nhắc đến chỉ có thể xem như là quá sơ sài.
Trong thâm tâm, tôi thực tình không định tìm hiểu sự thể mối tình lạ lùng đó mà chỉ đơn thuần muốn
biết biến chuyển tâm lý của các nhân vật thế nào thôi. Trong lòng họ, lúc ấy chắc có sự rối ren do
xung khắc giữa tình yêu và tín ngưỡ...
Mối tình của v cao tăng chùa Shiga Mishima Yukio
To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net
Mishima Yukio
Mối tình của v cao tăng chùa Shiga
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ d án sách cho thiết b di động
Ngun: http://vnthuquan.net/
To ebook: Nguyn Kim V.
MC LC
Lời người dch
- 1 -
- 2 -
- 3 -
- 4 -
- 5 -
Mishima Yukio
Mối tình của v cao tăng chùa Shiga
Nguyễn Nam Trân biên dịch và chú thích
Lời người dch
Nguyên tác: Shigadera shônin no koi
Mối tình của vị cao tăng chùa Shiga - Mishima Yukio - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Mối tình của vị cao tăng chùa Shiga - Mishima Yukio - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Mối tình của vị cao tăng chùa Shiga - Mishima Yukio 9 10 237