Ktl-icon-tai-lieu

Món tiền của Ah Bah - Catherine Lim

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1039 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Món tiền của Ah Bah

Lim - Catherine

Lim - Catherine

Món tiền của Ah Bah
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ dự án sách cho thiết bị di động
Nguồn: http://vnthuquan.net/
Tạo ebook: Nguyễn Kim Vỹ.
MỤC LỤC
Món tiền của Ah Bah

Lim - Catherine
Món tiền của Ah Bah

Món tiền của Ah Bah, hai tờ một đồng và đủ loại xu kẽm, nằm một đống trên tấm khăn tay cũ, nhưng
Ah Bah miễn cưỡng kéo góc khăn thành một bọc để cất vào hộp thiếc đựng thuốc lá. Ah Bah miễn
cưỡng vì nó thích nhìn món tiền của nó lắm. Nó đã làm mấy chuyện sau đây với món tiền của nó:
trải mấy tờ tiền giấy ra và xếp các đồng xu thành hàng bên cạnh, xếp thành chồng mấy đồng xu theo
loại, xếp chồng các đồng xu để mỗi cột thành một đồng. Nhưng nó vẫn cứ muốn tiếp tục sờ tiền của
nó. Nó có thể nói chính xác đồng xu nào ai cho hay ở đâu ra. Đồng hai mươi xu xanh xỉn ở cạnh do
Ah Lam Soh cho nó khi bà mở ví làm rớt đồng xu và nó nhặt lên hộ bà.
Bà ấy nói “Cháu cứ giữ lấy”, từ đó Ah Bah nhìn kỹ mỗi lần Ah Lam Soh mở ví hay thò tay vào túi
áo. Đồng mười xu sáng hơn tất cả mấy xu kia thật ra nó tìm thấy gần đống rác, gần như bị chiếc dép
cũ che khuất. Và đồng lớn nhất hết thảy, năm mươi xu, thì nó kiếm được. Nó vẫn còn khá ngạc nhiên
tại sao Kim Heok Soh cho nó nhiều tiền như thế; nó chỉ cần đứng trước nhà và nói với khách đến
thăm: “Kim Heok Soh tới tiệm đồ khô một tiếng nữa mới về. Bả dặn cháu coi nhà cho bả”. Nhưng
Kim Heok Soh ở trong nhà cả buổi; nó biết vì nó nghe tiếng bà trong phòng với ai đó.
Nó đếm món tiền của nó - năm đồng tám mươi lăm xu -, và tim nó rộn ràng. Rất cẩn thận, rốt cuộc
nó kéo mấy góc khăn thành một gói chặt rồi bỏ vào hộp thiếc đựng thuốc lá. Rồi nó đậy kín nắp, tiền
của nó bây giờ an toàn và bảo đảm sẵn sàng trở lại chỗ giấu trong góc tủ đàng sau đống áo quần, báo
và lịch cũ.

Tạo Ebook: Nguyễn Kim Vỹ

Nguồn truyện: vnthuquan.net

Món tiền của Ah Bah

Lim - Catherine

Bây giờ Ah Bah trở nên bồn chồn, nó nhìn xem con mắt của cha nó liệu có để tới cái tủ áo xộc xệch
cũ kỹ chứa kho tàng của nó không, vì có lần cha nó tìm thấy tiền của nó - tiền hai mươi và mười xu
tổng cộng thành hai đồng - buộc trong miếng giẻ giấu dưới gối của nó, ổng lấy mua thêm chai bia.
Cha nó uống bia gần như mỗi tối. Đôi khi ổng vui sau khi uống bia, ổng nói huyên thuyên chuyện
này chuyện nọ và mỉm cười một mình. Nhưng thường ổng rầu rĩ và nổi nóng, ổng sẽ quát bất cứ ai
tới gần. Một lần ổng ném chai bia không bay sớt đầu mẹ của Ah Bah và trúng tường vỡ tan. Ah Bah
sợ cha nó, nhưng mẹ nó dửng dưng. Bà bảo ...
Món tin ca Ah Bah Lim - Catherine
To Ebook: Nguyn Kim V Ngun truyn: vnthuquan.net
Lim - Catherine
Món tiền ca Ah Bah
Chào mừng các bạn đón đọc đầu sách từ d án sách cho thiết b di động
Ngun: http://vnthuquan.net/
To ebook: Nguyn Kim V.
MC LC
Món tiền ca Ah Bah
Lim - Catherine
Món tiền ca Ah Bah
Món tiền của Ah Bah, hai tờ một đồng và đủ loại xu kẽm, nằm một đống trên tấm khăn tay cũ, nhưng
Ah Bah miễn cưỡng kéo góc khăn thành một bọc để cất vào hộp thiếc đựng thuốc lá. Ah Bah miễn
cưỡng vì nó thích nhìn món tiền của nó lắm. Nó đã làm mấy chuyện sau đây với món tiền của nó:
trải mấy tờ tiền giấy ra và xếp các đồng xu thành hàng bên cạnh, xếp thành chồng mấy đồng xu theo
loại, xếp chồng các đồng xu để mỗi cột thành một đồng. Nhưng nó vẫn cứ muốn tiếp tục sờ tiền của
nó. Nó có thể nói chính xác đồng xu nào ai cho hay ở đâu ra. Đồng hai mươi xu xanh xỉn ở cạnh do
Ah Lam Soh cho nó khi bà mở ví làm rớt đồng xu và nó nhặt lên hộ bà.
Bà ấy nói “Cháu cứ giữ lấy”, từ đó Ah Bah nhìn kỹ mỗi lần Ah Lam Soh mở ví hay thò tay vào túi
áo. Đồng mười xu sáng hơn tất cả mấy xu kia thật ra nó tìm thấy gần đống rác, gần như bị chiếc dép
cũ che khuất. Và đồng lớn nhất hết thảy, năm mươi xu, thì nó kiếm được. Nó vẫn còn khá ngạc nhiên
tại sao Kim Heok Soh cho nó nhiều tiền như thế; nó chỉ cần đứng trước nhà và nói với khách đến
thăm: “Kim Heok Soh tới tiệm đồ khô một tiếng nữa mới về. Bả dặn cháu coi nhà cho bả”. Nhưng
Kim Heok Soh ở trong nhà cả buổi; nó biết vì nó nghe tiếng bà trong phòng với ai đó.
Nó đếm món tiền của nó - năm đồng tám mươi lăm xu -, và tim nó rộn ràng. Rất cẩn thận, rốt cuộc
nó kéo mấy góc khăn thành một gói chặt rồi bỏ vào hộp thiếc đựng thuốc lá. Rồi nó đậy kín nắp, tiền
của nó bây giờ an toàn và bảo đảm sẵn sàng trở lại chỗ giấu trong góc tủ đàng sau đống áo quần, báo
và lịch cũ.
Món tiền của Ah Bah - Catherine Lim - Trang 2
Món tiền của Ah Bah - Catherine Lim - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Món tiền của Ah Bah - Catherine Lim 9 10 83