Ktl-icon-tai-lieu

Mùa đỏ

Được đăng lên bởi An Mai
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 113 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MÙA ĐỎ

Em mang trời mùa hạ
Vào trang giấy trắng nhỏ
Gấp bằng búp măng tay
Con bướm phượng về đâu
Rãi mùa vàng tóc mây
Em mang trời mùa hạ
Thả trên những đoá mây
Vàng xanh đỏ trắng màu
Lung linh từng sợi nắng
Cầu vồng lấp loáng bay
Em qua trời mùa hạ
Ta cháy khô hoang mạc
Suối tóc dài bóng mát
Ngọt khát những miên man
Pleiku, ngày 15tháng 05
năm 2014

...
A Đ
Em mang tri mùa h
Vào trang giy trng nh
Gp bng búp măng tay
Con bướm phượng v đâu
Rãi mùa vàng tóc mây
Em mang tri mùa h
Th trên nhng đoá mây
Vàng xanh đ trng màu
Lung linh tng si nng
Cu vng lp loáng bay
Em qua tri mùa h
Ta cháy khô hoang mc
Sui tóc dài bóng mát
Ngt khát nhng miên man
Pleiku, ngày 15tháng 05
năm 2014
Mùa đỏ - Người đăng: An Mai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Mùa đỏ 9 10 892