Ktl-icon-tai-lieu

Nam quốc sơn hà

Được đăng lên bởi sangb1401179
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 428 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Soạn bài
“Nam Quốc
Sơn Hà”

I. VỀ THỂ LOẠI
Bài thơ được viết theo
thể thất ngôn (bảy chữ)
tứ tuyệt (bốn câu), một
trong hai thể thơ rất phổ
biến đời
Đường (thất ngôn tứ
tuyệt và thất ngôn bát
cú), được du nhập sang

nước ta và cũng trở
thành một thể thơ
phổ biến của văn học
trung đại. Quy định về
thanh điệu, vần luật
trong thơ thất ngôn tứ
tuyệt rất chặt chẽ,
tuy nhiên chỉ cần lưu ý sự
hiệp vần ở chữ thứ bảy
trong các câu 1, 2 và 4
(cũng có khi chỉ cần hiệp
vần ở
chữ thứ bảy trong câu 2
và 4). Trong bài thơ này,

vần “ư” được hiệp ở cả
ba câu 1, 2 và 4).
II. KIẾN THỨC CƠ BẢN
1. Nhận dạng thể thơ của
bài Nam quốc sơn hà về
số câu, số chữ trong câu,
cách hiệp vần.
Gợi ý: Kiểm tra xem bài
thơ (phần phiên âm) gồm
mấy câu, mỗi câu gồm
bao nhiêu chữ? Vần trong
các
từ cuối của các câu 1, 2,
4 có gì giống nhau?

2. Tuyên ngôn Độc lập là
lời tuyên bố về chủ
quyền của đất nước và
khẳng định không một
thế lực nào
được phép xâm phạm
vào
“nội dung được trích dẫn từ 123doc.org - cộng đồng mua bán chia sẻ
tài liệu hàng đầu Việt Nam”

...
Soạn bài
“Nam Quốc
Sơn Hà”
I. VỀ THỂ LOẠI
Bài thơ được viết theo
thể thất ngôn (bảy chữ)
tứ tuyệt (bốn câu), một
trong hai thể thơ rất phổ
biến đời
Đường (thất ngôn tứ
tuyệt và thất ngôn bát
cú), được du nhập sang
Nam quốc sơn hà - Trang 2
Nam quốc sơn hà - Người đăng: sangb1401179
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Nam quốc sơn hà 9 10 394