Ktl-icon-tai-lieu

Nâng cao chất lượng kiểm tra viết

Được đăng lên bởi vanchieutctvtctv
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 581 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chuyên đề Ngữ Văn : Tổ chức thực hiện tiết trả bài viết môn Ngữ Văn.

CHUYÊN ĐỀ NGỮ VĂN

TỔ CHỨC THỰC HIỆN
TIẾT TRẢ BÀI VIẾT MÔN NGỮ VĂN
MỤC LỤC:
I.ĐẶT VẤN ĐỀ

Trang 2

II.GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
1. Cơ sở lý luận của vấn đề

Trang 4

2. Thực trạng của vấn đề

Trang 4

3. Các biện pháp đã tiến hành để giải quyết vấn đề

Trang 5

4. Hiệu quả của SKKN

Trang 10

III.KẾT LUẬN

Trang 12

-GIÁO ÁN MINH HỌA

Trang 13

-TÀI LIỆU THAM KHẢO

Trang 17

-PHỤ LỤC (Nếu có)

Trang

Người thực hiện : Lê Văn Bình – THCS Lương Thế Vinh-Quy Nhơn-Bình Định
-1-

Chuyên đề Ngữ Văn : Tổ chức thực hiện tiết trả bài viết môn Ngữ Văn.

CHUYÊN ĐỀ NGỮ VĂN

TỔ CHỨC THỰC HIỆN TIẾT TRẢ BÀI VIẾT MÔN
NGỮ VĂN
I. ĐẶT VẤN ĐỀ :
1-Hiện tượng trong thực tiễn giảng dạy tiết trả bài viết môn Ngữ văn bậc
THCS.
Công việc chấm bài và trả bài là một việc làm thường xuyên của người giáo
viên nói chung. Đặc biệt với người giáo viên dạy môn Ngữ văn, đây là một công
việc mà người dạy học có thể đánh giá mức độ thành thạo về kĩ năng, mức độ tiếp
thu kiến thức của học sinh, qua đó mà giáo viên có thể phần nào tự đánh giá công
việc dạy học của mình và có biện pháp điều chỉnh sao cho hợp lí, phù hợp với tình
hình học tập của học sinh.
Tuy nhiên không phải lúc nào công việc chấm bài và trả bài cũng được giáo
viên quan tâm đúng mức.
2-Ý nghĩa và tác dụng tiết trả bài viết môn Ngữ văn bậc THCS.
Trong thời gian tham gia hoạt động chuyên môn nghiệp vụ cũng như trong
thực tế giảng dạy, tôi thấy nhiều thầy cô giáo chưa quan tâm đến vấn đề này; thực ra
việc chấm bài và trả bài chu đáo sẽ đem lại nhiều hiệu quả tích cực cho công việc
dạy học môn ngữ văn.
Trước đây trong các tài liệu chuyên môn cũng có nói đến vấn đề này nhưng
mỗi tài liệu lại có những ý kiến khác nhau, ở các mức độ khác nhau :
- Tài liệu “Những vấn đề cơ bản về chương trình và sách giáo khoa mới” (Đỗ
Ngọc Thống) nêu ra qui trình trả bài là bước đầu tiên trong giờ trả bài. Điều này là
khó thực hiện bởi vì về mặt tâm lí nó có ảnh hưởng đến các bước khác trong tiết trả
bài. Thực tế cũng không có giáo viên nào thực hiện như thé vì hiệu quả tiết trả bài
chưa cao.
- Tài liệu “Phương pháp dạy học tập làm văn” (Giáo trình ĐHSP- chương
trình cũ) lại nêu lên bước trả bài là bước cuối cùng trong tiến trình một tiết trả bài
viết môn Tập làm văn.
- Gần đây nhất là tài liệu BDTX “Một số vấn đề đổi mới PPDH môn NV
THCS” (Nguyễn Thuý Hồng và Nguyễn Quang Ninh chủ biên) ở phần “D. Kiểu bài
trả bài tập làm văn” chỉ nêu ra một giáo án minh hoạ, không có những qui định cụ
th...
Chuyên đề Ngữ Văn : Tổ chức thực hiện tiết trả bài viết môn Ngữ Văn.
CHUYÊN ĐỀ NGỮ VĂN
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
TIẾT TRẢ BÀI VIẾT MÔN NGỮ VĂN
MỤC LỤC:
I.ĐẶT VẤN ĐỀ Trang 2
II.GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
1. Cơ sở lý luận của vấn đề Trang 4
2. Thực trạng của vấn đề Trang 4
3. Các biện pháp đã tiến hành để giải quyết vấn đề Trang 5
4. Hiệu quả của SKKN Trang 10
III.KẾT LUẬN Trang 12
-GIÁO ÁN MINH HỌA Trang 13
-TÀI LIỆU THAM KHẢO Trang 17
-PHỤ LỤC (Nếu có) Trang
Người thực hiện : Lê Văn Bình – THCS Lương Thế Vinh-Quy Nhơn-Bình Định
- 1 -
Nâng cao chất lượng kiểm tra viết - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nâng cao chất lượng kiểm tra viết - Người đăng: vanchieutctvtctv
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
Nâng cao chất lượng kiểm tra viết 9 10 791