Ktl-icon-tai-lieu

nền văn minh lưu vực sông Ấn

Được đăng lên bởi vananhnd91-tran
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 2943 lần   |   Lượt tải: 4 lần
MỤC LỤC

1.

Khái niệm văn minh

2.

Văn minh lưu vực sông Ấn

2.1.

Lịch sử hình thành

2.2.

Khảo sát và đánh giá về nền văn minh lưu vực sông Ấn

2.3.

Lịch sử phát triển và suy tàn của văn minh lưu vực sông Ấn

2.4.

Những thành tựu của văn minh Harappa

2.5.

Đánh giá chung

3.

Kết luận

1

Văn minh lưu vực sông Ấn

Phương đông huyền bí – nơi thu hút và hấp dẫn trí tò mò của biết bao học
giả đó đây, biết bao nhà nghiên cứu và khách du lịch khắp mọi nới trên thế giới.
Sở dĩ như vậy bởi từ vùng đất xinh đẹp này hàng ngàn năm về trước đã xuất
hiện các nền văn minh lớn đầu tiên trên thế giới: văn minh Trung Quốc, văn
minh Ấn Độ. Cùng là hai chiếc nôi của văn minh nhân loại, cùng là những nền
văn minh nông nghiệp gắn bó với những dòng sông lớn và những đồng bằng phù
sa màu mỡ. Nhưng mỗi một nền văn minh lại mang những nét đặc sắc riêng.
Trong bài tiểu luận cuối kì môn Văn hóa Ấn Độ, tôi xin chọn đề tài “Văn minh
lưu vực Sông Ấn”. Với đề tài này, người viết hi vong mang đến cái nhìn toàn
diện hơn về các thành tựu to lớn mà nền văn minh này đã mang đến cho thế giới.
Trước khi đi vào khám phá Văn minh lưu vực sông Ấn, tôi muốn đưa ra khái
niêm “thế nào là văn minh” trên cơ sở đó đưa ra những khía cạnh để soi chiếu và
đánh giá “tại sao Ấn Độ lại được xem là một trong bốn nền văn minh lớn trên
thế giới”.
1.

Khái niệm văn minh

Văn minh là trật tự xã hội nhằm đẩy mạnh sự sáng tạo văn hoá. Từ “văn
minh” (civilization) xuất hiện đầu tiên ở Pháp vào thế kỷ 18 nói lên niềm tin và
khát vọng của con người vào tiến bộ xã hội. Sau đó dùng để chỉ những loại hình
xã hội khác nhau kể từ khi con người ra khỏi thời tiền sử, đặc biệt để chỉ những
nền văn minh cổ đại như Hy Lạp, Lưỡng Hà, Trung Hoa, Ấn Độ... Văn minh là
sự kết hợp đầy đủ các yếu tố tiên tiến tại thời điểm xét đến để tạo nên, duy trì,
vận hành và tiến hoá xã hội loài người. Các yếu tố của văn minh có thể hiểu gọn
lại là di sản tích luỹ tri thức, tinh thần và vật chất của con người kể từ khi loài
người hình thành cho đến thời điểm xét đến.

2

Trước khi tìm hiểu nền văn minh Harappa, chúng ta hãy tìm hiểu xem Văn
minh là gì để từ đó ứng chiếu với các phát hiện khảo cổ học và suy luận của các
nghiên cứu, khảo cổ học và sử học.
Có nhiều định nghĩa về Văn minh. Một định nghĩa mang tính chất bao hàm
nhất cho rằng một nền văn minh là một xã hội phức tạp, thể hiện phẩm chất tiên
tiến từ một xã hội đồng nhất. Mọi cư dân sinh sống trong xã hội cùng một văn
hoá, nhưng không phải tất cả mọi cư dân đều sống trong nền v...
MỤC LỤC
1. Khái niệm văn minh
2. Văn minh lưu vực sông Ấn
2.1. Lịch sử hình thành
2.2. Khảo sát và đánh giá về nền văn minh lưu vực sông Ấn
2.3. Lịch sử phát triển và suy tàn của văn minh lưu vực sông Ấn
2.4. Những thành tựu của văn minh Harappa
2.5. Đánh giá chung
3. Kết luận
1
nền văn minh lưu vực sông Ấn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
nền văn minh lưu vực sông Ấn - Người đăng: vananhnd91-tran
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
nền văn minh lưu vực sông Ấn 9 10 501