Ktl-icon-tai-lieu

Nghiên cứu ứng dụng sư pham môn ngữ văn

Được đăng lên bởi tranbacong67
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 254 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ TÀI: Một số biện pháp giúp học sinh hứng thú trong giờ học Ngữ Văn 9

ĐỀ TÀI

MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH HỨNG THÚ
TRONG GIỜ HỌC NGỮ VĂN 9
1.TÓM TẮT ĐỀ TÀI:
Trong chương trình cấp THCS, môn Ngữ văn có một vị trí rất quan trọng đặc
biệt.
Văn học cũng là một lãnh đại thử thách và thẩm định nghiêm ngặt phẩm chất
tài năng của người dạy Văn và quyết định sức hấp dẫn của bộ môn Văn.
Tác phẩm văn chương chứa đựng trong nó nguồn tri thức phong phú đa dạng.
Vì thế đòi hỏi người thầy phải giúp học sinh nhận ra trong tác phẩm văn chương
nguồn tri thức phong phú đa dạng vô cùng hấp dẫn và bổ ích đó để giúp cho thế giới
tinh thần, trí tuệ của học sinh được giàu có hơn, sâu sắc hơn, phong phú hơn, rộng mở
hơn, tinh tế hơn, từ đó giúp các em tự hoàn thiện bản thân và định hướng con đường
đi tới tương lai
Nhưng thực trạng hiện nay học sinh chưa hứng thú với môn Văn, còn xem nhẹ
môn Văn chỉ chú ý nhiều ở các môn tự nhiên, cho nên các em chưa xác định được
động cơ học tập đúng đắn nên ngại học có em chưa hiểu học Văn có tác dụng gì.Vì
thế để tạo hứng thú học tập môn Văn, khơi gợi ở học sinh yêu thích Văn học, bởi Văn
học là nhân học, nghĩa là học làm người. Qua mỗi giờ văn các em sẽ thấy thêm yêu
cuộc sống. Từ đó hướng đến cái thiện , cái đẹp.
Giaỉ pháp mà tôi thực hiện là hướng dẫn học sinh một số biện pháp để học sinh
cảm thấy yêu thích môn văn để học tập có hiệu quả hơn môn học này. Nghiên cứu
được tiến hành trên hai nhóm tương đương : hai lớp 9 tại trường THCS Phan Bội
Châu. ( Lớp 9A3 là lớp thực nghiệm, lớp 9A4 là lớp đối chứng). Lớp thực nghiệm
được thực hiện giải pháp thay thế khi dạy tác phẩm thơ. Kết quả cho thấy tác động có
ảnh hưởng rõ rệt đến hứng thú học tập môn văn của học sinh.
2. GIỚI THIỆU:
Vấn đề nghiên cứu các biện pháp tác động để HS có ý thức về môn học yêu
thích , để cảm thụ tốt một tác phẩm văn học, học sinh tự tin khám phá tác phẩm và
trình bày những hiểu biết hoặc bộc lộ những tình cảm , cảm xúc của mình .Để thay
đổi thực trạng trên ( học sinh chưa hứng thú trong giờ học ngữ văn 9), đề tài nghiên
cứu này nhận thấy việc ứng dụng công nghệ thông tin vào việc giảng dạy tác phẩm
thơ kết hợp với một số biện pháp khác là yêu cầu cần thiết, cần phải được thực hiện
để tạo hứng thú trong giờ học Ngữ văn 9.
* Giải pháp thay thế.
-

Người thực hiện
1 : Mai Thị Diệu Aí - THCS Phan Bội Châu

-1

ĐỀ TÀI: Một số biện pháp giúp học sinh hứng thú trong giờ học Ngữ Văn 9

Thông qua các tiết dạy tác phẩm thơ giáo viên sẽ giúp các em học sinh cảm nhận
được cái h...
ĐỀ TÀI: Một số biện pháp giúp học sinh hứng thú trong giờ học Ngữ Văn 9
ĐỀ TÀI
MỘT SỐ BIỆN PHÁP GIÚP HỌC SINH HỨNG THÚ
TRONG GIỜ HỌC NGỮ VĂN 9
1.TÓM TẮT ĐỀ TÀI:
Trong chương trình cấp THCS, môn Ngữ văn một vị trí rất quan trọng đặc
biệt.
Văn học cũng một lãnh đại thử thách thẩm định nghiêm ngặt phẩm chất
tài năng của người dạy Văn và quyết định sức hấp dẫn của bộ môn Văn.
Tác phẩm văn chương chứa đựng trong nguồn tri thức phong phú đa dạng.
thế đòi hỏi người thầy phải giúp học sinh nhận ra trong tác phẩm văn chương
nguồn tri thức phong phú đa dạng vô cùng hấp dẫn bổ ích đó để giúp cho thế giới
tinh thần, trí tuệ của học sinh được giàu có hơn, sâu sắc hơn, phong phú hơn, rộng mở
hơn, tinh tế hơn, từ đó giúpc em tự hoàn thiện bản thân đnh ớng con đường
đi tới tương lai
Nhưng thực trạng hiện nay học sinh chưa hứng thú với môn Văn, còn xem nhẹ
môn Văn chỉ chú ý nhiều các môn tự nhiên, cho nên các em chưa xác đnh được
động học tập đúng đắn nên ngại học em chưa hiểu học Văn tác dụng gì.Vì
thế để tạo hứng thú học tập môn Văn, khơi gợi ở học sinh yêu thích Văn học, bởi Văn
học nhân học, nghĩa học làm người. Qua mỗi giờ vănc em sẽ thấy thêm yêu
cuộc sống. Từ đó hướng đến cái thiện , cái đẹp.
Giaỉ pháp mà tôi thực hiện là hướng dẫn học sinh một số biện pháp để học sinh
cảm thấy yêu thích môn văn để học tập hiệu quả hơn môn học này. Nghiên cứu
được tiến hành trên hai nhóm tương đương : hai lớp 9 tại trường THCS Phan Bội
Châu. ( Lớp 9A3 lớp thực nghiệm, lớp 9A4 lớp đối chứng). Lớp thực nghiệm
được thực hiện giải pháp thay thế khi dạy tác phẩm thơ. Kết quả cho thấy tác động có
ảnh hưởng rõ rệt đến hứng thú học tập môn văn của học sinh.
2. GIỚI THIỆU:
Vấn đ nghiên cứu các biện pháp tác động để HS ý thức về môn học yêu
thích , đ cảm thụ tốt một c phẩm văn học, học sinh tự tin khám phá tác phẩm
trình bày những hiểu biết hoặc bộc lộ những tình cảm , cảm xúc của mình .Để thay
đổi thực trạng trên ( học sinh chưa hứng thú trong giờ học ngữ văn 9), đề tài nghiên
cứu này nhận thấy việc ứng dụng công nghệ thông tin vào việc giảng dạy tác phẩm
thơ kết hợp với một số biện pháp khác yêu cầu cần thiết, cần phải được thực hiện
để tạo hứng thú trong giờ học Ngữ văn 9.
* Giải pháp thay thế.
Người thực hiện : Mai Thị Diệu Aí - THCS Phan Bội Châu - 1
-
1
Nghiên cứu ứng dụng sư pham môn ngữ văn - Trang 2
Nghiên cứu ứng dụng sư pham môn ngữ văn - Người đăng: tranbacong67
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Nghiên cứu ứng dụng sư pham môn ngữ văn 9 10 440