Ktl-icon-tai-lieu

Nghìn lẻ một đêm - Chương 12: Chuyện kể của nàng Zobéide

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 2399 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nghìn lẻ một đêm
Người Dịch: Vũ Liêm – Đoàn Doãn

Chương 12
CHUYỆN KỂ CỦA NÀNG ZOBÉIDE
- Tâu đấng Thống lĩnh các tín đồ - Nàng nói - Chuyện tôi kể hầu Người sau đây là một
trong các chuyện kỳ lạ nhất chưa ai từng nghe nói. Hai con chó mực cái và tôi vốn là ba
chị em cùng một cha mẹ sinh ra. Tôi sẽ kể Người nghe vì cơn cớ gì mà họ lại hoá thành
chó.
Hai thiếu phụ ở cùng với tôi và hiện đang có mặt tại đây cũng là chị em của tôi nhưng
cùng cha khác mẹ. Cô em mà ngực đầy vết sẹo tên là Amine, cô kia có tên là Safie, còn
tôi là ZobéiDe.
Sau khi cha chúng tôi tạ thế, của cải ngườI để lại được chia đều cho mọi người chúng
tôi. Sau khi nhận phần của mình, hai cô em này chIa tay nhau và mỗi cô đều về sóng
với mẹ đẻ của mình. Hai người chị và tôi ở lại sống với mẹ. Sau đó mẹ chúng tôi qua
đời để lại cho chúng tôi mỗi người một nghìn đồng sequins.
Khi mọi người chúng tôi đã nhận đủ phần tài sản của mình thì hai chị tôi (tôI là em út)
thành gia thất đi theo chồng và để tôI ở LạI một mình. Sau hôn nhân một thời gian ngắn
thì người chồng của chị cả tôi bán đi tất cả gia sản, đồ đạc nhà cửa rồi cả haI vợ chồng
sang sinh sống bên châu Phi. Tại đây, người chồng tiêu xài hoang phí, rượu chè trai gái
nên chẳng bao lâu mà vốn liếng của anh ta và vốn riêng của chị tôi hết sạch. Cuối Cùng,
thấy mình hoàn toàn khánh kiệt, anh ta kiếm cớ ruồng rẫy vợ và đuổi chị đi. Chị tôi trở
về Bagdad, trải bao gian nan khổ ải trong một chuyến đi dài, chị về trú ngụ tại nhà tôi
trong tình trạng vô cùng đáng thương, làm xót xa đến cả những tấm lòng cứng rắn. Tôi
đón nhận chị với tất cả sự yêu thương mà chị có thể chờ đợi ở tôi. Tôi hỏi chị nguyên
nhân của hoàn cảnh khốn khổ này. Chị khóc kể cho tôi nghe hạnh kiểm xấu xa của
chồng và sự đối xử tàn tệ của hắn đối với chị. Tôi rất xúc động về nỗi bất hạnh của chị
và cũng không sao cầm được dòng nước mắt thương cảm. Tôi bảo chị đi tắm rửa, đưa
cho chị quần áo của tôi để chị thay và bảo chị: “Chị của em, chị là chị cả, em coi chị như
mẹ. Khi chị rời đây đi theo chồng thì với phần tài sản được chia, nhờ ơn Thượng đế, em

đã dùng số vốn ít ỏi đó chăn nuôi tằm và đã ăn nên làm ra. Xin chị hãy coi tất cả những
gì em có đây như là của chị, chị muốn sử dụng ra sao tuỳ ý.
Trong nhiều tháng liền, chúng tôi sống với nhau thật hoà thuận. Chúng tôi thường luôn
luôn trao đổi chuyện trò về người chị thứ hai và rất lấy làm ngạc nhiên là tuyệt nhiên
không có một tin tức nào. Thì ra chị ấy cũng lâm vào hoàn cảnh đáng phàn nàn chẳng
khác gì chị cả. Chồng của chị c...
Nghìn lẻ một đêm
Người Dịch: Vũ Liêm – Đoàn Doãn
Chương 12
CHUYỆN KỂ CỦA NÀNG ZOIDE
- Tâu đấng Thống lĩnh các n đồ - Nàng nói - Chuyện i kể hầu Người sau đây một
trong các chuyện kỳ lạ nhất chưa ai từng nghe nói. Hai con chó mực cái và tôi vốn là ba
chị em cùng một cha mẹ sinh ra. i sẽ kể Người nghe cơn cớ họ lại hoá thành
chó.
Hai thiếu phụ cùng với tôi hiện đang mặt tại đây cũng chị em của tôi nhưng
cùng cha khác mẹ. em ngực đầy vết sẹo tên Amine, kia tên Safie, còn
i là ZobéiDe.
Sau khi cha chúng tôi tthế, của cải ngườI để lại được chia đều cho mọi người chúng
i. Sau khi nhận phần của mình, hai em này chIa tay nhau mỗi đều vng
vi mẹ đẻ ca mình. Hai người chị tôi lại sống với mẹ. Sau đó mẹ chúng tôi qua
đời để lại cho chúng tôi mỗi người một nghìn đồng sequins.
Khi mọi người chúng i đã nhận đủ phần tài sản của mình thì hai chị tôi (tôI em út)
thành gia thất đi theo chồng và để tôI ở LạI một mình. Saun nhân một thời gian ngắn
thì người chồng của chị cả i bán đi tất cả gia sản, đồ đạc nhà cửa rồi cả haI vợ chồng
sang sinh sống n châu Phi. Tại đây, người chồng tiêu xài hoang phí, rượu ctrai i
nên chẳng bao lâuvốn liếng ca anh ta vốn riêng ca chị tôi hết sạch. Cuối Cùng,
thấy mình hoàn toàn khánh kiệt, anh ta kiếm cớ rung rẫy vợ và đuổi chị đi. Chị tôi trở
vBagdad, trải bao gian nan khổ ải trong một chuyến đi dài, chị về trú ngtại nhà tôi
trong tình trạng vô cùng đáng thương, làm t xa đến cả những tấm lòng cứng rắn. i
đón nhận chị với tất cả sự u thương chị thể chờ đợi tôi. Tôi hỏi chị ngun
nhân của hoàn cảnh khốn khnày. Chị khóc kể cho tôi nghe hạnh kiểm xấu xa của
chng sự đối xử tàn tệ của hắn đối với chị. Tôi rất c động vnỗi bất hạnh của chị
và cũng không sao cầm được ng nước mắt thương cảm. i bảo chị đi tắm rửa, đưa
cho chị quần áo của tôi để chị thay và bảo chị: “Chị của em, chị là chị cả, em coi chị như
mẹ. Khi chị rời đây đi theo chồng thì với phần tài sản được chia, nhờ ơn Thượng đế, em
Nghìn lẻ một đêm - Chương 12: Chuyện kể của nàng Zobéide - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghìn lẻ một đêm - Chương 12: Chuyện kể của nàng Zobéide - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Nghìn lẻ một đêm - Chương 12: Chuyện kể của nàng Zobéide 9 10 348