Ktl-icon-tai-lieu

Nghìn lẻ một đêm - Chương 14: Ba quả táo

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1337 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nghìn lẻ một đêm
Người Dịch: Vũ Liêm – Đoàn Doãn

Chương 14
BA QUẢ TÁO
Tâu hoàng đế, thiếp đã có vinh dự một lần được kể với Người chuyến vi hành của
hoàng đế Haroun Alraschid ra khỏi kinh thành vào một đêm trước. Thiếp xin kể hầu
hoàng đế một chuyến vi hành khác của vị hoàng đế này.
Một hôm, nhà vua báo cho tể tướng Giafar phải có mặt ở cung điện vào tối hôm sau:
- Tể tướng à - Nhà vua bảo - Ta muốn đi một vòng xung quanh thành phố để nghe
ngóng xem dư luận nhân dân ra sao và nhất là để biết xem họ có điều gì không được
hài lòng với những pháp quan của ta không. Nếu thấy có những lời kêu ca phàn nàn,
thì lập tức ta sẽ cách chức chúng và thay thế bằng những người khác có đầy đủ tài đức
để làm tròn trách nhiệm. Ngược lại nếu có những pháp quan được dân chúng ca ngợi
thì ta sẽ có những sự nhìn nhận xứng đáng.
Tể tướng tới cung điện đúng giờ quy định cùng với Mesrour, tổng thái giàm. Cả ba
người cải trang để không ai nhận biết và cùng ra khỏi cung điện.
Họ đi qua nhiều công trường ,nhiều chợ và khi đi vào một đường phố nhỏ, họ nhìn
thấy dưới ánh trăng một ông lão có bộ râu trắng bạc, thân hình cao, trên đầu đội một
tấm lưới đánh cá, một tay cắp bên sườn chiếc rổ bằng lá dừa, một tay chống gậy.
Trông bề ngoài thì lão già này chẳng phải là ngườI giàu có - Hoàng đế nói - Chúng ta
hãy tiếp cận lão và hỏI lão tình hình làm ăn ra sao.
- Này ông già - Tể tướng hỏi - Nhà ngươi là ai vậy?
- Thưa các ngài - Ông già đáp - Tôì là người đánh cá nhưng là người nghèo khổ nhất
trong cái nghề này. Tôi từ nhà ra đi từ sớm, nhưng cho đến giờ vẫn chưa được một con
cá nhỏ nào. Tôi có vợ và các con nhỏ, không biết lấy gì mà nuôi cả nhà đây!
Hoàng đế, động lòng thương hại bảo lão:
- Liệu nhà ngươi có can đảm quay lại chỗ cũ quăng lưới một lần nữa không? Chúng ta
sẽ cho nhà ngươi một trăm đồng sequins đổi lấy bất cứ cái gì nhà ngươi kéo lên được .

Nghe vậy, lão đánh cá quên hết mệt nhọc trong ngày, cùng vớI hoàng đế, tể tướng
Giafar và Mesrour quay lạI sông Tigre, lòng thầm nhủ: “Các ngài này có vẻ là những
người lương thiện, đứng đắn chẳng lẽ lại nuốt lời. Chỉ cần một phần trăm của số tiền đó
đối với ta cũng đã là quá nhiều rồi”.
Họ đến bờ sông Tigre. Lão đánh cá buông lưới rồi kéo lên được một chiếc hòm đóng
kín khá nặng. Hoàng đế tức thì bảo tể tướng đếm đưa cho lão đủ một trăm đồng
sequins và cho lão về. Mesrour theo lệnh hoàng đế vác chiếc hòm lên vai. Hoàng đế nôn
nóng muốn biết xem trong hòm chứa gì, vội vã quay về hoàng cung. Hòm được mở ra,
người ta thấy một cái túi to đa...
Nghìn lẻ một đêm
Người Dịch: Vũ Liêm – Đoàn Doãn
Chương 14
BA QUẢ TÁO
u hoàng đế, thiếp đã vinh dự một lần được kể với Người chuyến vi hành của
hoàng đế Haroun Alraschid ra khỏi kinh thành vào một đêm trước. Thiếp xin khầu
hoàng đế một chuyến vi hành khác của vị hoàng đế này.
Một hôm, nhà vua báo cho tể tướng Giafar phải có mặt ở cung điện vào tối hôm sau:
- Tể tướng à - Nvua bảo - Ta mun đi một vòng xung quanh thành phố để nghe
ngóng xem dư luận nhân dân ra sao và nhất để biết xem h điều gì không được
hài lòng với những pháp quan của ta không. Nếu thấy những lời u ca phàn nàn,
thì lập tức ta sẽ cách chức chúng và thay thế bằng những người khác đầy đủ tài đức
để làm tròn trách nhiệm. Ngược lại nếu những pháp quan được dân chúng ca ngợi
thì ta sẽ có những sự nhìn nhận xứng đáng.
Tể tướng tới cung điện đúng giờ quy định cùng với Mesrour, tổng thái giàm. Cba
người cải trang để không ai nhận biết và cùng ra khỏi cung điện.
Họ đi qua nhiều công trường ,nhiều chợ và khi đi vào một đường phố nhỏ, hnhìn
thấy dưới ánh trăng một ông lão có bu trắng bạc, thân nh cao, trên đầu đội một
tấm lưới đánh cá, một tay cắp bên sườn chiếc rổ bằng lá dừa, một tay chống gậy.
Trông bề ngoài tlão gnày chẳng phải là ngườI giàu - Hoàng đế nói - Chúng ta
hãy tiếp cận lão và hỏI lão tình hình làm ăn ra sao.
- Này ông già - Tể tướng hỏi - Nhà ngươi là ai vậy?
- Thưa các ngài - Ông gđáp - Tôì là người đánh nhưng người nghèo khnhất
trong cái nghnày. Tôi tnhà ra đi tsớm, nhưng cho đến giờ vẫn chưa được một con
cá nhỏ nào. Tôi có vợ và các con nhỏ, không biết lấy gì mà nuôi cả nhà đây!
Hoàng đế, động lòng thương hại bảo lão:
- Liệu nhà ngươi can đảm quay lại chỗ quăng lưới một lần nữa không? Chúng ta
sẽ cho nhà ngươi một trăm đồng sequins đổi lấy bất cứ cái gì nhà ngươi kéo lên được .
Nghìn lẻ một đêm - Chương 14: Ba quả táo - Trang 2
Nghìn lẻ một đêm - Chương 14: Ba quả táo - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Nghìn lẻ một đêm - Chương 14: Ba quả táo 9 10 3