Ktl-icon-tai-lieu

Nghìn lẻ một đêm - Chương 3: Nhà vua Hy Lạp và thầy thuốc Douban

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 1316 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nghìn lẻ một đêm
Người Dịch: Vũ Liêm – Đoàn Doãn

Chương 3
NHÀ VUA HI LẠP VÀ THẦY THUỐC DOUBAN
Ngày xưa ở xứ Zouman quốc gia Ba Tư có một ông vua mà thần Dân vốn là gốc người
Hi Lạp. Ông vua này bị bệnh phong. Những ngự y sau khi đã Dùng đủ các loại thuốc
để chữa trị cho vua của họ nhưng không đem lại kết quả gì cả. Đang trong khi lúng
túng thì Douban, một thấy thuốc danh tiếng tới triều đình.
Người thầy thuốc này đã nghiên cứu sâu về y khoa trong các sách Hi Lạp, Ba Tư, Thổ
Nhĩ Kỳ, Ả Rập, La Tinh, Syrie và Hébreux. Ngoài kiến thức sâu rộng về lĩnh vực triết
học, ông còn hiểu biết rất thông thạo về tính năng tác dụng của tất cả các loại cây cỏ làm
thuốc chữa bệnh. Khi ông được biết nhà vua bị bệnh mà các ngự y đều đã chịu bó tay,
ông bèn ăn vận sạch sẽ chỉnh tề và tìm cách để ra mắt đức vua.
- Tâu bệ hạ - Ông trình vua - Thần biết là các ngự y của triều đình không thể chữa được
bệnh phong mà Người đang mắc phải. Nhưng nếu bệ hạ đặc ân chiếu cố tới tài mọn
nầy thì thần xin cam đoan chữa lành bệnh cho Người mà chẳng cần phải thuốc uống
thuốc xoa gì hết.
Nghe lời tâu trình đó, nhà vua rất hài lòng, ông bảo:
- Nếu nhà ngươi có tài làm được như lời ngươi nói thì ta sẽ làm cho ngươi thật giàu
sang cho đến đời con đời cháu không kể đến những món quà quí tặng riêng cho ngươi
và ngươi sẽ là một sủng thần của ta. Vậy là nhà ngươi cam đoan chữa cho ta khỏi hủi
mà chẳng cần phải có một thứ thuốc nào cả bên trong lẫn bên ngoài?
- Tâu bệ hạ, đúng như vậy và chắc là với sự phù trợ của Thượng đế, thần sẽ thành công.
Ngay từ ngày mai, thần sẽ bắt đầu cuộc thử nghiệm.
Sau đó, ông thầy thuốc trở về nhà mình, làm một chầy gỗ, khoét rỗng chuôi chỗ tay cầm
và bỏ vào trong đó những vị thuốc mà ông đã tính toán phải sử dụng. Xong rồi, ông
làm một quả tròn theo ý mình, và với những vật dụng đó, ngày hôm sau ông xin được
bệ kiến. Ông quỳ xuống bên chân vua, hôn mặt đất...

Tới đoạn này, Scheherazade nhận thấy trời đã hửng sáng. Nàng báo cho vua Schahriar
và thôi kể.
- Chị ơi - Dinarzade bảo chị - Đ ú ng là em thật ngạc nhiên không biết là chị lấy đâu ra
biết bao cái đẹp đẽ hay ho đó.
- Em sẽ còn được nghe bao nhiêu cái hay cái đẹp nữa vào ngày mai, nếu hoàng đế chúa
của chúng ta mở lượng hải hà còn để cho chị sống.
Schahriar cũng chẳng kém gì Dinarzade, rất muốn nghe đoạn tiếp câu chuyện về người
thầy thuốc Douban nên ngày hôm đó chưa ra lệnh đưa hoàng hậu đi hành quyết.
***
Đêm đó đã khuya lắm, khi Dinarzade thức giấc, kêu lên:
- Chị ơi, nếu chị không còn ngủ nữa thì xin chị hãy ...
Nghìn lẻ một đêm
Người Dịch: Vũ Liêm – Đoàn Doãn
Chương 3
NHÀ VUA HI LẠP VÀ THẦY THUỐC DOUBAN
Ngày xưa xứ Zouman quốc gia Ba một ông vua thần Dân vốn gốc người
Hi Lạp. Ông vua này bị bệnh phong. Những ngự y sau khi đã Dùng đủ các loại thuốc
để chữa trị cho vua của họ nhưng không đem lại kết quả gì cả. Đang trong khi lúng
túng thì Douban, một thấy thuốc danh tiếng tới triều đình.
Người thầy thuốc này đã nghiên cứu sâu về y khoa trong các sách Hi Lạp, Ba Tư, Thổ
Nhĩ Kỳ, Rập, La Tinh, Syrie Hébreux. Ngoài kiến thức u rộng vlĩnh vực triết
học, ông còn hiểu biết rất thông thạo về tính năng tác dụng của tất cả các loại cây cỏ làm
thuốc chữa bệnh. Khi ông được biết nhà vua bị bệnh các ngự y đều đã chịu tay,
ông bèn ăn vận sạch sẽ chỉnh tề và tìm cách để ra mắt đức vua.
- Tâu bệ hạ - Ông trình vua - Thần biết là các ngự y của triều đình không thể chữa được
bệnh phong Người đang mắc phải. Nhưng nếu bệ hạ đặc ân chiếu cố tới tài mọn
ny tthần xin cam đoan chữa lành bệnh cho Người chng cần phải thuốc ung
thuốc xoa gì hết.
Nghe lời tâu trình đó, nhà vua rất hàing, ông bảo:
- Nếu nhà ngươi tài làm được như lời ngươi nói thì ta sẽ làm cho ngươi thật giàu
sang cho đến đời con đời cháu không kể đến những món qqtặng riêng cho ngươi
và ngươi sẽ một sủng thần ca ta. Vậy nhà ngươi cam đoan chữa cho ta khỏi hủi
mà chẳng cần phải có một thứ thuốc nào cả bên trong lẫn bên ngoài?
- Tâu bệ hạ, đúng như vậy và chắc là với sự p trợ của Thượng đế, thần sẽ thànhng.
Ngay từ ngày mai, thần sẽ bắt đầu cuộc thnghiệm.
Sau đó, ông thầy thuốc trở về nhà mình, làm một chầy gỗ, khoét rỗng chuôi chỗ tay cầm
và bỏ vào trong đó những vị thuốc ông đã tính toán phải sử dụng. Xong rồi, ông
làm một qutròn theo ý mình, vi những vật dụng đó, ngày hôm sau ông xin được
bệ kiến. Ông quỳ xuống bên chân vua, hôn mặt đất...
Nghìn lẻ một đêm - Chương 3: Nhà vua Hy Lạp và thầy thuốc Douban - Trang 2
Nghìn lẻ một đêm - Chương 3: Nhà vua Hy Lạp và thầy thuốc Douban - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Nghìn lẻ một đêm - Chương 3: Nhà vua Hy Lạp và thầy thuốc Douban 9 10 585