Ktl-icon-tai-lieu

Nghìn lẻ một đêm - Chương 9: Chuyện kể của người tu sĩ khổ hạnh thứ hai, con vua

Được đăng lên bởi bocau
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 1301 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nghìn lẻ một đêm
Người Dịch: Vũ Liêm – Đoàn Doãn

Chương 9
CHUYỆN KỂ CỦA NGƯỜI TU SĨ KHỔ HẠNH THỨ HAI, CON
VUA
“Thưa bà - Anh nói - Tuân theo lệnh của bà và để cho bà rõ vì nguyên cớ lạ lùng nào mà
tôi lại bị chột mắt phải, tôi phải kể lại toàn bộ câu chuyện của đời tôi. Tôi chỉ vừa qua
tuổi ấu thơ mà phụ vương cha tôi, xin bà biết cho, tôi vốn là một hoàng tử, nhận thấy
tôi khá thông minh nên chẳng hề tiếc công sức để giáo dục rèn luyện tôi. Tất cả những
người thông thạo trong lĩnh vực khoa học và nghệ thuật trong toàn đất nước đều được
triệu đến để huấn luyện cho tôi.
Chưa thật đọc thông viết thạo mà tôi đã thuộc lòng toàn bộ kinh Coran, cuốn sách tuyệt
diệu chứa đựng các cơ sở nền tảng giáo huấn và quy tắc của tôn giáo chúng ta. Và để
được giáo dục thật sâu sắc, tôi đọc những tác phẩm của các tác giả được hoan nghênh
nhất đã làm sáng tỏ thêm thánh kinh bằng những lời bình luận của họ. Thêm vào việc
đọc đó, tôi học hỏi tất cả những lời truyền miệng của đấng tiên tri của chúng ta do
những vĩ nhân cùng thời đại thu lượm được. Tất cả những gì liên quan tới đạo giáo của
chúng ta, tôi đều để công nghiên cứu: tôi đặc biệt đi sâu vào môn lịch sử, văn học nghệ
thuật, đọc thơ và làm thơ. Tôi say mê môn địa lý, khoa biên niên sử, khoa ngôn ngữ học
tuy nhiên cũng không lơ là xem nhẹ những bài tập võ nghệ mà một hoàng tử cần phải
hiểu biết. Nhưng một môn mà tôi vô cùng yêu thích do đó mà đạt được thành công hơn
cả là hoàn thiện các từ ngữ của tiếng A Rập chúng ta. Tôi đạt nhiều tiến bộ trong lĩnh
vực này nên đã vượt tất cả những văn nhân bậc thầy trong toàn vương quốc đã từng
gặt hái được danh tiếng lẫy lừng.
Sự nổi tiếng mang lại cho tôi nhiều vinh dự hơn cả phần tôi xứng đáng được hưởng. Sự
nổi tiếng đó không những được truyền bá ở trong nước mà lan sang tới cả triều đình
Ấn ĐỘ mà vị hoàng đế hùng mạnh ở đây, muốn được tận mắt mình thấy, đã cử một sứ
thần với nhiều tặng vật quí tới yết kiến phụ vương cha tôi để xin phép cho tôi được đi
tới triều đình của người. Phụ vương tôi rất hài lòng với sứ bộ này vì nhiều lẽ. Ông thấy

rằng không gì phù hợp hơn một hoàng tử ở tuổi tôi là được đi du ngoạn tới các triều
đình nước ngoài, hơn nữa ông cũng rất mong muốn gây dựng tình hữu nghị với hoàng
đế Ấn ĐỘ. Như vậy là tôi đi cùng với sứ thần nhưng với rất ít hành lý vì đường xa và
trên đường đi còn có nhiều khó khăn trở ngại.
Đã một tháng rong ruổi, rồi một hôm chúng tôi chợt phát hiện thấy đằng xa một đám
mây bụi lớn và dưới đám bụi đó là năm mươi kỵ sĩ vũ trang đầy mình. Đ...
Nghìn lẻ một đêm
Người Dịch: Vũ Liêm – Đoàn Doãn
Chương 9
CHUYỆN KỂ CỦA NGƯỜI TU SĨ KHỔ HẠNH THỨ HAI, CON
VUA
“Thưa bà - Anh nói - Tuân theo lệnh của bà và để cho bà rõ nguyên cớ lạ lùng nào
i lại bị chột mắt phải, i phải kể lại toàn bộ u chuyện ca đời i. Tôi chỉ vừa qua
tuổi u thơ phụ vương cha i, xin biết cho, i vốn một hoàng tử, nhận thấy
i khá thông minh nên chẳng htiếc ng sức để giáo dục rèn luyện tôi. Tất cả những
người thông thạo trong lĩnh vực khoa học nghệ thuật trong toàn đất nước đu được
triệu đến để huấn luyện cho tôi.
Chưa thật đọc thông viết thạo mà i đã thuc lòng toàn bộ kinh Coran, cuốn sách tuyệt
diệu chứa đựng các sở nền tảng giáo huấn quy tắc của tôn giáo chúng ta. để
được giáo dc thật u sắc, i đọc những tác phẩm của các tác giả được hoan nghênh
nhất đã làm sáng tỏ thêm thánh kinh bằng những lời bình luận của họ. Thêm vào việc
đọc đó, i học hỏi tất cả những lời truyền miệng của đấng tiên tri của chúng ta do
những nhân cùng thời đại thu lượm được. Tất cả những gì liên quan tới đạo giáo của
chúng ta, tôi đều để công nghiên cứu: tôi đặc biệt đi sâu vào n lịch sử, văn học nghệ
thuật, đọc thơ và làm thơ. Tôi say mê môn địa lý, khoa biên niên sử, khoa ngôn ngữ học
tuy nhiên cũng không xem nhẹ những bài tập nghệ một hoàng tcần phải
hiểu biết. Nhưng một môn mà tôi vô cùng yêu thích do đó mà đạt được thànhng hơn
cả hoàn thiện các từ ngữ của tiếng A Rập chúng ta. i đạt nhiều tiến bộ trong lĩnh
vực này nên đã vượt tất cả những văn nhân bậc thầy trong toàn vương quốc đã từng
gặt hái được danh tiếng lẫy lừng.
Sự nổi tiếng mang lại cho tôi nhiều vinh dự hơn cả phần tôi xứng đáng được hưởng. Sự
nổi tiếng đó không những được truyền trong nước lan sang tới cả triều đình
Ấn ĐỘ vị hng đế hùng mạnh ở đây, mun được tận mắtnh thấy, đã cử một sứ
thần với nhiều tng vật quí tới yết kiến phụ vương cha tôi để xin phép cho tôi được đi
tới triều đình của người. Phụ vương i rất hài lòng với sứ bnày nhiều lẽ. Ông thấy
Nghìn lẻ một đêm - Chương 9: Chuyện kể của người tu sĩ khổ hạnh thứ hai, con vua - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Nghìn lẻ một đêm - Chương 9: Chuyện kể của người tu sĩ khổ hạnh thứ hai, con vua - Người đăng: bocau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Nghìn lẻ một đêm - Chương 9: Chuyện kể của người tu sĩ khổ hạnh thứ hai, con vua 9 10 512